Форумът

Икономика

Кого лъже Дянков - Борисов? Или Борисов - Дянков?Ами, ако и двамата ни надлъгват?

Standart & Poor's повиши краткосрочния рейтинг на България„Standart & Poor's" повиши краткосрочния рейтинг на България в местна и чуждестранна валута до А-2. Но... това не е заради повишена кредитоспособност на правителството, а заради промяна във вътрешната методология за оценка и измерване на риска, прилагана от кредитната агенция, която промяна изисква обвързване на краткосрочната с дългосрочната оценка.

Така че повод за радост и самовъзгордяване няма... И прословутото прес съобщение (http://www.minfin.bg/bg/pubs/1/6586), което Министерството на финансите в България е пуснало, е поредната лъжа и самохвалство, четем: "...Оценката за България отразява мнението на рейтинговата агенция, че правителството следва силна фискална политика, като поддържа ниски нива на държавния дълг и благоприятна фискална позиция - на базата на продължаваща бюджетна консолидация и структурни реформи."

Чудесно. Бедата обаче е,че оценката за България на рейтинговата агенция няма нищо общо с действията /бездействията на правителството!!! Още повече, че на България отдавна е сложена валутна бордова юзда. И няма как, нито предшествениците на Борисов-Дянков, нито самите те, да правят неприлични движения около борда и да пускат в движение печатницата на инфлационни пари, за да си спасяват някои от анатомичните части. Забавното е все пак, че въпреки това се радваме на съобщението за рейтинго-финансовото "напредване" на България и българите.

Блажени верующите...

Photo: Brendan Mcdermid / Reuters