Форумът

Switch to desktop

Медии

Нека влизат много студенти, но да излизат малцина

Адриан НиколовНе разбирам изсипалите се тонове възмущение около отпадането на приемните изпити за много специалности в Софийския университет, в това число свещеното „Право". Много от водещите университети по света не провеждат собствени изпити, а разчитат именно на постиженията на учениците/студентите от предишен образователен етап, автобиографии, есета, разработки, събеседвания, препоръки от преподаватели и работодатели.

Би било добре и СУ да се фокусира повече върху тези подходи за подбор на студенти, вместо машиналното заучаване и възпроизводство на разработки върху литературни произведения и теми по история – те по никакъв начин не са индикатор за реалните способности и мотивация на кандидат-студентите.


Това обаче не означава, че няма нужда от ремонт на начина, по който работи СУ, тъкмо обратното. Много от оплакванията се фокусират върху обстоятелството, че вече ще „приемат всеки" – това обаче е резултат не от ниските критерии, а безкрайно раздутия прием. За да се коригира този проблем трябва да се елиминира зависимостта на висшите училища от бройките студенти, и да им се позволи да се фокусират върху качеството на образованието и постиженията на студентите. С други думи – нека влизат много студенти, но да излизат малцина, наистина най-добрите и способните. Само по този начин дипломите на СУ отново биха имали някаква стойност.