ЧЕРЕН ДЯВОЛ ИЛИ РАЙСКО ПИЛЕ

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
0

ЗА ПОЛЗАТА И ВРЕДАТА ОТ ПРОГНОЗНОТО ТОПЛОСЧЕТОВОДСТВОИЛИ ЗА ПОЛЗАТА И ВРЕДАТА ОТ ПРОГНОЗНОТО ТОПЛОСЧЕТОВОДСТВО

 

                УВОД

Преди време Националният Омбудсман доц. Ковачева проплака, че била залята с жалби от потърпевшите от високите топлофикационни сметки граждани. Преди и аз съм се жалвал на доц. Ковачева (вх. № 7367/24.09.2019 г.)! Резултат? По изпитан соцманиер от недалечното минало тя препрати жалбата ми до …. тия, от които се жалвам. Интересно – при избора й в Парламента за Омбудсман с редовен пълен мандат доц. Ковачева обеща, че няма да е „пощенска кутия“! Дали?

В Закона за Омбудсмана се изисква регистриране на всяка жалба и информация какво е направено по нея! Заслужава си да се хвърли поглед на тоя регистър – той е публичен! Пък и при по-широк поглед отвъд бюрото си за жалби, например – прочитане на настоящия материал – дали доц. Ковачева би се самосезирала? За всеки случай обмислям дали да й пратя и сега жалба, с риска, че ще бъде затрупана от огромния куп такива и ще последва същия резултат!

От друга страна не може да се отрече, че доц. Ковачева изрази отрицателна реакция на скока на цените на тока, парното и топлата вода от 1 юли 2021 г. в становището си до  КЕВР1)

От своя страна със свое решение2) КЕВР утвърди цена на природния газ от 1.10. 21 г. в размер на  94.54 лв/MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). Връщайки се на становището на доц. Ковачева, не мога да не се съглася с нея, че е недопустимо цените на топлата вода и парното да бъдат заложник на нереалистични прогнози и чрез ценова политика да се изплащат многомилионните дългове на „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД“!

Както става ясно от заглавието тук, преимуществено на прогнозирането ще бъде посветен този материал. За фактологическа основа ще използвам моето Възражение-рекламация3) до ТЕХЕМ Сървисис ЕООД – моят топлосчетоводител – срещу изпратената ми от него Индивидуална справка за отопление и топла вода – I-ви вариант (друг не последва, но последваха сметките!), ЗА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД 01.05.20 – 30.04.21 г. (а вече сме в позицията на новия отоплителен период). И доколкото тази справка има отношение и към начислените по фактури суми за получена и платена топлоенергия на „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД“, любопитно е участието на Андрей Живков, служебен министър на енергетиката, в Парламентарния контрол на 03.09.214), и уверенията му, че софиянци няма да останат на студено и без топла вода през зимата.

Подобни уверения изразиха на 25 октомври 2021г. в Министерството на енергетиката на брифинг, посветен на проблемите на „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД“ участниците: заместник-министърът на енергетиката Мирослав Дамянов, Николай Павлов, изпълнителен директор на „Булгаргаз“ ЕАД,  Валентин Николов, член на Съвета на директорите и изпълнителен директор на „Български енергиен холдинг“ ЕАД (БЕХ)

Интересуващите се могат да проследят брифинга на видеото:

Отделен брифинг дадоха в СОС председателят на Столичния общински съвет Георги Георгиев и председателят на съответната общинска комисия Прошко Прошков:

Накратко позициите на отделните участници:

„Не е истина, че „Булгаргаз“ предоставя на „Топлофикация София“ феодален договор„, заяви Николай Павлов. Напомняме, че „Топлофикация София“ дължи на „Булгаргаз“ ЕАД повече от 130 милиона лева!

От своя страна Валентин Николов заяви, че „Топлофикация София“ дължи на БЕХ почти 720 млн. лева“! „Но БЕХ е готов да даде нов заем на „Топлофикация София“ срещу придобиване на дялове собственост в топлофикационното дружество“ – каза Николов.

 

И накрая, малко преди да изтече крайният срок за изплащане на дълга, Диян Димитров – председател на Съвета на директорите на БЕХ, оповести, че БЕХ ще приведе на „Булгаргаз“ ЕАД дължимите от „Топлофикация София“ 130 милиона лева.

Общинарите пък поискаха  държавата да компенсира „Топлофикация София“ така, както се компенсира частният сектор.

И да приключим разните изявления с позицията на заместник-министърът на енергетиката Мирослав Дамянов: „ Не може да си позволим 2-милионен град да остане без отопление“ и добави, че би могло „Топлофикация София“ да стане държавна.

При развихрилата се енергийна криза „Булгаргаз“ ЕАД прояви нахалството да поиска прогнозно за цена на природния газ за декември 2021 г. 106.96 лв/MWh  (цитирайки в съобщение на 11.10.2021г. основанията си: чл. 36а от Закона за енергетиката, в съответствие с чл. 17 на Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ). Но КЕВР отряза тия мераци: със свое Решение2’) от 01.11.2021г. регулаторният орган утвърди цена на природния газ от 1 ноември 2021 г. в размер на 93.19 лв/MWh  (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). Напомням, че утвърдената преди цена беше 94.54 лв/MWh – т.е. вместо увеличение е наложено намаление.

От друга страна е известно, че КЕВР не може да коригира цената на парното до края на годината, но направи жест за ограничаване на негативното влияние на високите борсови цени върху голяма част (близо 250 хиляди фирми!) от небитовите потребители чрез отстъпка от цените на електрическата енергия от  1.11.2021 г.

 

Всичко казано до тук не може да разсее съмнението, че „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД“ ще гледа да избие поне част от дълговете си за сметка на потребителите на топлоенергия. И ако не е възможно това да стане чрез фиксираните от КЕВР цени на топлоенергията поне до края на годината, няма пречка това да става чрез надутите сметки за потребление на отопление и топла вода.

Да споменем и вече известния факт на „задлъжнялата“ на софийската топлофикация русенка, без някога тя да й е ползвала услугите, защото няма собственост и не е живяла в София.

На тоя фон прозвуча кошмарно в ПАНОРАМА по БНТ на 29.10.21 информацията, че цели орди ЧСИ обикалят и притискат длъжници и описват техни собствености с евентуалната възможност значителна по стойност собственост да премине към „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД“   заради многократно по-малки дългове.

Очевидно е, че „борците за съдебна реформа“, широко афиширали се кресливо в обществото, би трябвало първо да се концентрират върху нормативните документи, като лобират пред имащите право на законодателна инициатива да бъдат изменени, допълнени или новоразработени основните нормативни документи. В случая би трябвало да е във фокуси на бъдещия Парламент материята в сега валидните Наказателен и Граждански процесуален кодекси. Конкретно имам пред вид:

1. Да се прецизира и прецени плюсовете и минусите за обществените отношения текстът в Чл. 417 т.2 ГПК14), според която сега може да се поиска издаване на заповед за изпълнение на вземания въз основа на извлечения от счетоводни книги на учреждения и банки.

2. Освен това следва да се завишат санкциите по Чл. 387 НК15), а именно – ал. (1): Който злоупотреби с властта или със служебното си положение, не изпълни задълженията си по служба или превиши властта си и от това произлязат вредни последици, се наказва с лишаване от свобода до три години ; и ал. (3): Ако деянието по предходните алинеи е извършено с цел деецът да набави за себе си или за другиго имотна облага или да причини другиму вреда, наказанието е: лишаване от свобода от една до пет години по ал. 1, от три до осем години по ал. 2, а в особено тежки случаи – от три до десет години, като съдът постановява и лишаване от право по чл. 37, ал. 1, точка 6.

3. И накрая – но не на последно място, задължително новият Парламент следва да върне справедливостта, отнета в 40-то ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ  НА 39-тия ПАРЛАМЕНТ на 9 ноември 2001 г. !

На тая тема отдавна съм писал публикация в две части с приложена цялата стенограма от въпросното заседание, за да се види кой как се е изказал от тогавашните депутати! „КОЙ И ЗАЩО ОСВОБОДИ БАНКЕРИТЕ ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ?“ (31.10.2014 г.)

Вкратце: Според предишния текст на Чл. 220. (3) НК16): „С  наказанието по ал. 2 се наказва длъжностно лице, което е разрешило отпускането на кредит без надлежно обезпечение и кредитът е останал неиздължен.“ Понастоящем: ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС17) (ДВ бр.101/23.11.2001) Параграф единствен. В чл. 220 ал. 3 се отменя.

Желаещите да се запознаят с публикацията ми могат да се възползват от линковете:

Част1. https://www.facebook.com/notes/10221035904039752/

Част2. https://www.facebook.com/notes/10221035904079753/

Или който желае да чете в оригинал, публична е и самата стенограма чрез линка http://www.parliament.bg/bg/plenaryst/ns/1/ID/1074

Казаното тук в Увода ще се дискутира по-нататък първоначално вкратце, а после – и по-подробно.

ЧАСТ I. ПО ТОПЛОЕНЕРГИЯТА ЗА ОТОПЛЕНИЕ

За начало на анализа ще приведем т.17 и 18 на „Таблицата Приложение“ от моята „Индивидуална справка в периода Октомври 2020-Април 2021 г.“ (за краткост наричана по-долу само „Таблицата“)

Общо

Апр’21

Март’21

Февр’21

Яну’21

Дек’20    

Ное’20

Окт’20

17.Ваш дял за отопление единици

3477

333.000

536.000

497.000

802.000

713.000

529.000

67.000

18.Ваша енергия за отопление

6869.638

451.818

996.654

1087.557

1599.833

1325.087

1235.399

173.291

От приведената по-горе т.18, първа колона, е ясно, че моята енергия за отопление – 6869.638 kWh – е общият помесечен сбор.

Сборът на единиците по отчетените показания на моите индивидуални разпределители е 3477.000, което е отразено като число в първата колона на т.17. Тази числена стойност съответства и на сбора на помесечните стойности в т.17.

Сега ще приведем т.14 и 15 от Таблицата.

Вижда се, че сумираните стойности в т.15 за помесечно отразените общ брой единици за цялата ЕС, е числото 19842.

Общата енергия за отопление за цялата ЕС в т. 14, е 38964.252 kWh. Числото отговаря на сумата от помесечните стойности.

14.СЕС: Енергия отопление в квтч. 38964.252 2624.272 6220.456 6751.766 9266.892 7430.701 6117.663 552.502
15.Общ бр. единици 19842.000 1934.149 3345.359 3085.473 4645.514 3998.295 2619.594 213.616
Общо Апр’21 Март’21 Февр’21 Яну’21 Дек’20 Ное’20 Окт’20

Ако действително общата енергия за отопление е тази по т. 14, а именно 38964.252 kWh, то за една единица на индивидуалните разпределители съответства 1.964 енергия отопление в kWh.

Откъдето следва, че 6827.875 kWh е моята енергия за отопление

(38964.252/19842)*3477

Разликата между общия сбор помесечно 6869.638 kWh по изравнителна сметка в т.18 и горната стойност е 41.763 kWh!

Мимоходом ще отбележа, че тази разлика се дължи или на липсата на прогностичен капацитет (щото нанесените помесечно данни са прогнозни!) или на недостатъчна аритметична подготовка в ТЕХЕМ Сървисис ЕООД (кое от двете или нещо друго си заслужава да се дискутира!)

От друга страна сборът за топлоенергията помесечно според фактурите на „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД“ (с номера по долната таблица) е 6973.66 kWh. Разликата със сбора по изравнителна сметка е 104.022 kWh.

 

Значи разликата е 8.54 лв при цена 82.09 лв/МWh

Естествено, цитираните фактури са на разположение на интересуващите се.

Година/ месец Фактура № Отопление МWh
2021 април 1300708849 0.91491
март 1200843930 1.20303
февруари 1300590711 1.00328
януари 1300531713 1.1485
2020 декември 1200667029 1.1068
ноември 1300413007 1.44336
октомври 1200543858 0.15378

Сума 6973.66 kWh

Направеният анализ, съзнавайки цялото затруднение за читателите от пресмятанията, дават основателни съмнения в коректността на калкулирането на резултатите от данните (ако има действително отчитане, а не прогнозно нагласяване на резултати).

За пример:

Ø  Коя стойност е вярна: 6827.875 kWh или 6869.638 kWh   ? В случая не е от съществено значение разликата 41.763 kWh

Ø  Коя стойност е вярна: според фактурите – 6973.66 kWh или 6869.638 kWh – по изравнителна сметка? Ясно е, че разликата 104.022 kWh, макар и неголяма, е в резултат на недостоверното прогнозиране от ТЕХЕМ Сървисис ЕООД! А изравнителните сметки са в полза на „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД“!Но и дори изчислената разлика между заплатеното от мен по фактурите и нанесеното в изравнителната сметка да не е съществена, мултиплицирана по многобройните потребители, такава разлика дава сметки, явно сащисали даже и Омбудсмана!

При съвременните технически средства за измерване и отчитане може помесечно да се отчита топлоенергията общо за етажната собственост. Съвременните абонатни станции са оборудвани с уреди за дистанционно отчитане. С дистанционно отчитане са и индивидуалните разпределители в собственостите на отделните потребители. Значи може помесечно да се отчитат дистанционно всички единици за цялата етажната собственост. Значи може помесечно да се отчитат показанията и на моите индивидуални разпределители! Следователно може помесечно да се калкулира моята енергия за отопление и да се определи стойността й според цената, определена от КЕВР!

Тогава защо се отхвърля отдавна депозираното ми заявление до ТЕХЕМ Сървисис ЕООД5) и „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД“6) да получавам помесечно реалната ми консумация за отопление?

Считам, че е нонсенс изразеното становище от ТЕХЕМ Сървисис ЕООД към помесечно отчитане на консумацията да се премине при съгласие на цялата етажна собственост! Защото, ако все пак нашият блок е от два входа с общо 24 апартамента и би могло да се постигне съгласие между собствениците, то има блокове с абонатна станция, обслужваща няколко входа с по няколко етажа и огромен брой апартаменти! Цитирам Наредбата за топлоснабдяването7) (по-долу само „Наредбата“):

Чл. 73. (6) Дяловото разпределение на топлинната енергия за сгради – етажна собственост, в които клиентите са избрали да заплащат консумираната топлинна енергия по реална месечна консумация, се извършва по реда, разписан в приложението към чл. 61, ал. 1, като отчетният период е един месец.

Както се вижда от цитата, никъде не фигурира изискването цялата етажна собственост да е поискала ежемесечно отчитане, а е достатъчно клиентите, в случая – и един клиент да е, аз, например, да е поискал отчитане на реалната консумация. Което при дистанционното отчитане на уредите е нещо съвсем постижимо и в реда на нещата, дори в изгода на ТЕХЕМ, както съм обяснил в моето ВЪЗРАЖЕНИЕ (ама все пак някой трябва да го прочете внимателно, компетентно и с разбиране). Но явно усетили се, че са прекалили, все пак в ТЕХЕМ правят уговорката, ама не цялата етажна собственост, а поне съгласие на 2/3 от етажните собственици?! Което издава непознаване на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС), според който е необходимо съгласие не на 2/3 от общия брой етажни собственици, а сума, не по-малка от 75 на сто идеални части от общите части на собствениците. Явно се налага обяснението, че сума от брой етажните собственици не е равнозначна на сума от техните проценти идеални части!

На всичко отгоре в ТЕХЕМ съвсем произволно считат, че отчитане на месечната реална консумация е допълнителна услуга (?!?!)

За пълнота се налага да цитирам чл.155.(1) от ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА9), (Доп. – ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., изм. – ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.), а именно:

„Клиентите на топлинна енергия в сграда–етажна собственост, заплащат консумираната топлинна енергия по един от следните избрани от тях начини: (изм. – ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., изм. – ДВ, бр. 35 от 2015 г., в сила от 15.05.2015 г.)

1. на 11 равни месечни вноски и една изравнителна вноска;

2. на месечни вноски, определени по прогнозна консумация за сградата, и една изравнителна вноска;

3. по реална месечна консумация.“

 

Видно е, че трите начина са напълно равнозначни и за никаква „допълнителна услуга“ не може да става и дума!

На всичко отгоре удовлетворяване на индивидуалното ми заявление за помесечно отчитане и заплащане на топлоенергията е в интерес на топлосчетоводителя: Не е все едно той да отчита само един потребител – мен – или маса потребители, пожелали помесечно отчитане. Пък и така топлосчетоводителят ще си спести поне една индивидуална справка годишно! Значи интересите ще бъдат взаимни! Още веднъж ще се спра на помесечното отчитане на топлоенергията за отопление в отговора12) на ТЕХЕМ Сървисис ЕООД и при анализа13) ми на техния отговор, а така също там – и по другите части на настоящия материал.

ЧАСТ II. ПО ТОПЛОЕНЕРГИЯТА ЗА БГВ

За начало за топлоенергията за БВГ – битово горещо водоснабдяване (накратко „топла вода“) по-долу ще приведем т. 2-7 от Таблицата (за съжаление – разделена на две части: от ноември 2020 до април 2021 и от май до октомври 2020)

Сумирани помесечните количества топла вода по т.5, излиза, че съм изразходвал 62.021 м³.

От т.7 пък излиза, че 7902.901 kWh е енергията, сумирана помесечно и отразена в колона 1, необходима за подгряване на горните мои 62.021 м³. вода.

От което следва, че специфичният коефициент, обикновено означаван с Q, на енергията, необходима за подгряване на 1 m³ вода, в случая – изразходваната от мен вода, е

7902.901 /62.021 = 127.4229696 kWh/m³!

Което е физически несъстоятелно и това може да потвърди всеки топлофизик!

Таблица от ноември 2020 до април 2021

Разпределение на разходите Общо 4.21 3.21 2.21 1.21 12.20 11.20
БГВ 79384.595 7183.067 8068.938 6505.419 8041.832 8502.632 6586.737
2.СЕС: Енергия БГВ квтч.
3.СЕС: Разход в м³ 51.208 52.912 47.793 52.912 52.912 51.208
4.СРС за БГВ 140.272 152.497 136.117 151.985 160.694 128.627
5.Ваш дял в м³ 5.098 5.268 4.758 5.268 5.268 5.098
7.Ваша енергия за БГВ 7902.901 715.108 803.356 647.643 800.657 846.535 655.741

Продължение Таблицата от май до октомври 2020

Разпределение на разходите Общо 10.20 9.20 8.20 7.20 6.20 5.20
БГВ 79384.595 6157.971 4985.000 4920.000 5576.000 5931.000 6926.000
2.СЕС: Енергия БГВ квтч.
3.СЕС: Разход в м³ 52.912 51.208 52.912 52.912 51.208 52.903
4.СРС за БГВ 116.381 97.348 92.985 105.383 115.822 130.919
5.Ваш дял в м³  62.021 5.268 5.098 5.268 5.268 5.098 5.263
7.Ваша енергия за БГВ 7902.901 613.097 496.28 489.843 555.155 590.459 689.026

Интересно е да се направи същият анализ за общото количество вода, изразходвано от цялата ЕС и необходимата за подгряването му топлоенергия. Натам ни насочват т. 2 и 3 на Таблицата.

В т.3, колона 1,“СЕС: Разход в m³„ липсва стойността за общото количество вода, но помесечният сбор дава числото 623.000 m³, което съответства на отразеното в Индивидуалната справка в графата „Информация за разпределението на топлата вода в сградата“. Доколкото не е налице протоколът от отчета в абонатната станция, добросъвестното предположение е, че вероятно стойността е вярна.

От друга стана излиза, че по т. 2.“СЕС: Енергия БГВ kWh“, стойността в първата колона е 79384.596 kWh, което съответства на сбора от помесечните стойности за цялата етажна собственост.

Както по-горе, така и тук ще изчислим Q – специфичния коефициент на енергията, необходима за подгряване на 1 m³ вода.

Изчисленията показват съответствие със стойностите, отразени в таблицата т.4., наречена „СРС за БГВ“ както помесечно, така и в техния средноаритметичен сбор, съответстващ на специфичния коефициент за подгряване на изразходваната от мен вода, а именно 127.42 kWh/m³

Година/месец Мой Q

kWh/m³.

2021 април 140.2722636
март 152.4973424
февруари 136.1166456
януари 151.9850038
2020 декември 160.6938117
ноември 128.6271087
октомври 116.3813591
септември 97.3479796
август 92.98462415
юли 105.3824981
юни 115.8216948
май 130.9188676

За пълнота изчисленията са дадени в горната таблица – Средно  127.42 kWh/m³

Умопомрачителен е разбросът в данните по месеци и години! На този проблем ще се спрем пак отново.

За пълнота на изложението ще приведем стойността за Q за два минали топлоснабдителни периода според тогавашните изравнителни сметки:

За периода 01.05.18 – 30.04.19 – Q = 100.46 kWh/m³

За периода 01.05.19 – 30.04.20 – Q = 115.80 kWh/m³

Тук отново ще акцентирам върху фрапантни помесечни стойности за Q, kWh/m³ за настоящия топлоснабдителен период:

Тези данни категорично опровергават извъртането на ТЕХЕМ в техния отговор12), че не е било нужно калибриране на абонатната станция, защото уж не надвишавал Q и без това необоснованата стойност 150 kWh/m³

Година/месец Q , kWh/m³.
2020 декември 160.6938117
2021 януари 151.9850038
2021 март 152.4973424

Още по-любопитни са стойностите за Q за отдавна минали периоди. Представям данните, за икономия на място – само за интервала м.11’2002 – м.5’2007, така както са по фактури.

Тези фактури са на разположение при поискване, както и всички останали фактури, включително – до последните:

месец, год/Q, kWh/m³ 11.02 12.02 1.03 2.03 3.03 4.03
69.300 74.200 78.400 81.200 79.800 79.800
месец, год/Q, kWh/m³ 5.03 6.03 7.03 8.03 9.03 10.03
74.530 52.590 50.268 44.372 53.976 53.90
месец, год/Q, kWh/m³ 11.03 12.03 1.04 2.04 3.04 4.04
53.900 56.650 59.950 61.050 60.500 57.20
месец, год/Q, kWh/m³ 5.04 6.04 7.04 8.04 9.04 10.04
78.741 62.915 37.608 41.950 50.049 62.61
месец, год/Q, kWh/m³ 11.04 12.04 1.05 2.05 3.05 4.05
55.29 58.710 61.560 64.980 64.980 61.56
месец, год/Q, kWh/m³ 5.05 6.05 7.05 8.05 9.05 10.05
67.00 49.58 52.67 54.69 52.00 52.80
месец, год/Q, kWh/m³ 11.05 12.05 1.06 2.06 3.06 4.06
53.90 57.75 61.05 62.70 62.15 59.40
месец, год/Q, kWh/m³ 5.06 6.06 8.06 9.06 10.06 11.06
75.88 70.38 63.62 68.25 67.62 69.00
месец, год/Q, kWh/m³ 12.06 1.07 2.07 3.07 4.07 5.07
71.07 74.52 75.21 73.82 71.76 78.65

Простата сметка показва, че една средна стойност за Q от приведените в горната таблица данни е 62.74 kWh/m³ . И няма нито една стойност, надвишаваща 100 kWh/m³!

Интересно каква е причината ТЕХЕМ Сървисис ЕООД, като топлосчетоводител, упорито да прогнозира високи стойности за Q, след като сигурно има данните от горната таблица, тъй като ги имам аз!? Едно вероятно обяснение е, че във фиксирания в горната таблица времеви период не е оперирало ТЕХЕМ Сървисис ЕООД, а дружеството е вписано в perистъра нa лицата, извършващи ycлyгaтa „дялoвo paзnpeдeлeние нa топлинна eнeprия“ с удстоверение едва от 16.06.2017 г.11)

Връщам се пак на физическата несъстоятелност на всяка стойност за Q , надвишаваща според голям брой топлофизици разумната стойност 70 kWh/м3! (Дори според чл. 68(3) на Наредбата7) в някои случаи Q=62.4 kWh/m³, а приеманата разумна стойност 70 kWh/m³ може да се разглежда като осреднена стойност за Q за отоплителния и неотоплителния периоди). Това кореспондира и с приведената по-горе средна стойност за 54-месечния отдавна минал период 62.74 kWh/m³!

Отново най-сериозно обръщам внимание на текста на чл.69(7) от Наредбата7): Когато Q надвишава 150 kWh/m³ трябва да се извършва проверка на настройката и техническата изправност на съоръженията в абонатната станция. Няма данни да е извършвана такава проверка и да са предприети действия при цитираните по-горе очевидно безумни стойности дори над 150 kWh/m³ . Явно е, че такава проверка с последващи реални действия не е в интерес на „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД по разбираеми причини, а също изглежда съвсем ясна и причината ТЕХЕМ Сървисис ЕООД, като топлосчетоводител, упорито да прогнозира високи стойности за Q!

Казано накратко: Стойностите за топлоенергията, отразени в т.7 и т. 2 общо за ЕС в Таблицата, разделена на две части: от ноември 2020 до април 2021 и от май до октомври 2020), доколко мога да имам съмнение в дистанционното отчитане в абонатната станция, приемам само на доверие, но нямам никакво съмнение, че моите стойности са, меко казано, необосновани.

И понеже ТЕХЕМ Съвр. прогнозно работи, позволявам си и аз да попрогнозирам (пък който иска, може и сериозно да се замисли върху моите прогнозни, а в същност – дефакто – резултати!)

Приемам на доверие за вярна стойността 62.021 m³ за изразходвана от мен вода. Ако приемем разумната стойност за Q=70 kWh/m³ ,то топлоенергията, изразходвана за подгряване на горното количество вода трябва да е равно на 4341.47 kWh. Ако приемем за цена на 1 kWh сумата 0.079525 лв [осреднена по данните на т.22 от Таблицата (10*0.08209 +2*0.0667)/12), недадена тук за икономия на място, но в наличност], то сумата, която трябва да заплатя за потребените от мен 4341.47 kWh за БГВ, излиза да е 345.25 лв. От което излиза, при съпоставяне с първата таблица от Индивидуалната справка, че и по Дялово разпределение, и по фактурите на „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД“ ми се начислява повече от реалното. Последното е факт, допълнително по-долу ще се спрем на информацията, че е много вероятно „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД да ни продава топлоенергия повече от необходимото, а ТЕХЕМ Съвр. услужливо да я осчетоводява!

За пълнота и прегледност горните разсъждения са оформени в таблицата:

Суми лв по

ДР

Суми лв по фактури Разход вода, m³ Разход kWh при Q=127.42 kWh/m³ Разход kWh при Q=70 kWh/m³ Осреднена цена лв/kWh по т.22 от Прилож. Сума лв за 4341.47 kWh при осреднена цена В повече по ДР, лв В повече по фактури, лв
Топла вода 629.06 511.18 62.021 7902.901 4341.47 0.079525 345.25 283.80 165.92

Изкушавам се да приведа и стойностите на разходваната от мен енергия за БГВ за месец август според данните сега и за минали години (за които при поискване мога да представя и съответните документи). Средната стойност е 479.21 kWh

Година 2002 2003 2004 2005 2006 ………. 2019 2020 2021
Енергия, kWh 450.21 354.97 419.5 382.85 508.94 568.82 489.843 658.58

(м. 09)

Тази средна стойност е необяснима, както и стойностите по години (особено последната за м. 09 т.г. 658.58 kWh), която е не извънредно, а безумно много висока!

Ще приведа в долната таблица данни за начислените суми само за БГВ, без ДДС, при една и съща цена на енергията и различаващо се само за отчетен период 01.09.2021 г. – 30.09.2021 г по фактура № 1800913082 количество

Не е нужна особена проницателност, за да се установи, че за дълги периоди сумата без ДДС се запазва постоянна, защото е постоянна и цената и количеството енергия, независимо дали е отоплителен период или се консумира само топла вода (за икономия на време и място не давам номерата на фактурите, макар да ги притежавам). Очевиден е извода, че за отчетен период 01.09.2021 г. – 30.09.2021 г. начисленото количество енергия е манипулативно и произволно завишено 1.5 пъти в сравнение с предишни периоди.

Конкретно:

От До Мярка Мвтч   Колич. Ед. Цена лв./МВтч Сума, лв.               без ДДС
1.8.2020 31.8.2020 0.44613 98.48 43.53
1.9.2020 30.9.2020 0.44613 98.48 43.53
1.10.2020 31.10.2020 0.44613 98.48 43.53
1.11.2020 30.11.2020 0.44613 98.48 43.53
1.12.2020 31.12.2020 0.44613 98.48 43.53
1.1.2021 31.1.2021 0.44613 98.48 43.53
1.2.2021 28.2.2021 0.44613 98.48 43.53
1.3.2021 31.3.2021 0.44613 98.48 43.53
1.4.2021 30.4.2021 0.44613 98.48 43.53
1.8.2021 31.8.2021 0.44613 98.48 43.94
1.9.2021 30.9.2021 0.65858 98.48 64.86

Според редица топлофизици, (публикували в средствата за масова информация), „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД продава топлоенергия над необходимите на потребителите количества през неотоплителния период, а прогнозирането й от ТЕХЕМ Сърв. дава основание да ги продава и в бъдеще. През отоплителния период пък се продава енергията, неизконсумирана през отоплителните тела и сградната инсталация като енергия за БГВ (чрез завишена циркулация на топлата вода и необосновано високата й температура). А клиентът е в правото си на минимални разходи при топлоснабяването. И задължение на „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД е да настрои абонатната станция за икономичен режим на потребление и редуцирана инсталирана топлинна мощност на сградата, което задължение няма информация тя да изпълнява! По понятни причини!

Пак с извинение пред съвестния читател за затрудненията му, произтичащи от досадните, но необходими таблични данни, направеният анализ в тази втора част насочва към следните два извода:

1. Освен умопомрачителен да е разбросът в данните за Q и топлоенергията, още по- умопомрачителен е изчислителният анализ за сумите за заплащане на топлоенергията.

Концентрираме се върху таблиците от Индивидуалната справка за отопление и топла вода. В по-долната таблица са нанесени сумите за отопление и топла вода по ДР и по фактури в лв без ДДС (първата таблица от Индивидуалната справка, но с добавена 4-та колонка за консумираната топлоенергия според „Таблицата Разпределение на разходите“) и с изчислени в добавени колони 5 и 6 цени на топлоенергията в лв/kWh. Видно е, че ценовата разлика е значителна!

1 2 3 4 5 6
Суми лв ДР Суми лв по фактури разход kWh Цена лв/kWh по ДР Цена лв/kWh по ф-ри
Отопление 619.56 572.47 6869.638 0.09018816 0.083333358
БГВ 629.06 511.18 7902.901 0.07959862 0.064682577

Разбира се, в колони 5 и 6 са изчислени цените за 1 kWh по елементарната формула

Цена = Сума/Топлоенергия

Както беше казано по-горе, тъкмо по т.22 от Таблицата за цели 10 месеца от топлоснабдителния период (април’21–юли’20) цената за 1 kWh е 0.08209 лв, а за последните два месеца (юни -май’20) – даже по-ниска – 0.066700 лв. Осреднената цена за целия топлоснабдителен период е сумата 0.079525 лв/kWh [осреднена по формулата (10*0.08209 +2*0.0667)/12)]

Всички тези сметки предизвикват не даже съмнение, но и основателно възражение за коректността на данните от Изравнителната сметка по Индивидуалната справка! Дали някой ще си направи труда да я коригира или по стар навик – вместо намаление на сумата за доплащане – ще бъде поискано вповече! Както при мен в миналото, така и за редица мои приятели – клиенти на ТЕХЕМ Сърв., се прилага изпитаният номер за впоследствие отчетени неотчетени навреме водомери! Което пък е допълнителен мотив за настояване от страна на заинтересованите за монтирането на водомери за дистанционен отчет (естествено – за сметка на потребителите!). Като че ли монтираните дистанционни индивидуални топлоразпределители по радиаторите служат за нещо повече, освен при годишния отчет!?

2. Втори извод от горния анализ е, че няма по-разумен подход от помесечното отчитане и заплащане на консумираната топлоенергия за БГВ, за което апелирам за пореден път!

 

Няма нищо по-лесно доставената топлоенергия да се отчита дистанционно в абонатната станция, стига уредите да са в изправност (сиреч, да не отчитат в повече с ощетяване на потребителите!). Общото количество консумирана студена вода от цялата СЕС се измерва по водомера, монтиран пред подгревателя за БВГ, а енергията, необходима за подгряването му, е произведението от това количество и една разумна стойност за Q в kWh/m³. И вместо да се прогнозират (да кажем – манипулират или направо измислят) помесечни консумации за отделните потребители на вода (вярно, т.5.1. от Методиката8) към Наредбата7) дава такава възможност), няма по-разумно действие от това да се предприемат постъпки пред „Софийска вода АД“ да изпращат на ТЕХЕМ Сърв. получените данни за помесечните показания на водомерите за топла вода, самоотчетени от потребителите и евентуално тримесечните инкасоотчети. При съвременните комуникационни възможности е нужно само добра воля и инициатива!

Отново накратко ще повторя казаното в раздела за отоплението и тук – в раздела за БГВ, че в чл. 73(1) на Наредбата7) е постулирано: Разпределението на топлинната енергия по реално месечно потребление се извършва чрез месечно снемане на показанията на всички индивидуални уреди за дялово разпределение и водомери за топла вода от ТЕХЕМ Съвр. Още по-авторитетен е текстът в чл. 155(1) т.3. от Закона за енергетиката9): „Клиентите на топлинна енергия в сграда-етажна собственост заплащат консумираната топлинна енергия … по реална месечна консумация

Какво повече е нужно?! Още повече, че и редица Европейски директиви изискват заплащане на реално предоставени услуги, а не фючърсни заплащания! Например: ДИРЕКТИВА (ЕС) 2018/2002 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 11.12.18 10)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32018L2002

 

 

ЧАСТ III. ЗА СГРАДНАТА ИНСТАЛАЦИЯ

Ровенето в стари фактури, както по-горе, за Q, има и друг резултат – за изчисляване на топлоенергията по ПАРАМЕТРИ И ПОКАЗАТЕЛИ. Така например по фактура № 33369624/31.12.02 ПЪЛНИЯТ ОТОПЛЯЕМ ОБЕМ на СЕС по проектна документация е 3468 m³ . За дълги периоди от време, обаче, стойността е 4044 m³ ! (Да не цитирам всичките фактури, защото става досадно!). А по настоящата Индивидуална справка в табл. „Разпределение на разходите“ кол.3 се мъдри стойността 4370 m³ отопляем обем! Аз не се наемам да анализирам как така пълният отопляем обем нараства от 3468 до 4370 m³! Не знам дали да не потърся консултация с майстор-трънчанин за обяснение на тоя парадокс! Но не вярвам майсторът да ми обясни, че някои агресивни лица в сградата са насилвали и премествали навън външните стени!

Обаче успокоение получих, че за всичките минали периоди, та досега, пълната кубатура на имота ми, е все 93 m³ (е, нищо че в някои фактури се говори за редуцирана пълна кубатура, например 79.52 m³) Ама да се прави на въпрос разликата от 13.480 m³ – би изглеждало като заяждане! Още по-голямо заяждане би било правенето на изчисления за евентуално платените суми, но аз ще го направя, пък който както иска да го преценява.

Ако приемем по табл. „Разпределение на разходите“ кол.3 стойността 4370 m³ за общ отопляем обем за СЕС и топлоенергията за същия 31843.154 kWh по колона 1, излиза от простото частно, че топлоенергията за 1 m³ отопляем общ обем е 7.286762 kWh/m³ . Ако, обаче, общият отопляем обем за СЕС е 4044 m³ , топлоенергията за същия, при същите 7.286762 kWh/m³, ще бъде 29467.669 kWh. А при 3468 m³ – съответно 25270.494 kWh.

Сега да минем към парите. Ако е вярна стойността по т.13, кол.1 за потребената от мен енергия за СИ 677.669 kWh, при постоянна цена за топлоснабдителния период 0.08209 лв/kWh и отопляем обем 93 m³, сумата трябва да бъде 55.63 лв, а при редуциран отопляем обем 79.52 m³ – съответно 47.56 лв. Разликата 8.06 лв, колкото кутия цигари, не е важна, важна е коректността на изчисленията и достоверността на резултатите. А към последните за пореден път проявявам основателно предположение за некоректност!

Интересен резултат излиза от анализа на енергията, отдадена от сградната инсталация като част от общата енергия за отопление в СЕС.

Според т.14.СЕС, кол.1 Енергията за отопление е 38964.252 kWh. Според т.9.СЕС, кол.1 Енергията за СИ е 31843.154 kWh. Простото частно показва, че делът на енергията за СИ спрямо общата енергията за отопление на СЕС е 1.22363. От друга страна на края на Индивидуалната справка се сочи мощност за изчисляване на СИ 62.954 kW. Откъдето следва, че СИ е отдавала енергия 506 часа?! А в същност за ОТЧЕТНИЯ ОТОПЛИТЕЛЕН ПЕРИОД (01.10.20 – 30.04.21) при съобразяване с броя дни в месеца и 24 часа в денонощие би трябвало СИ да е отдавала енергия цели 5088 часа!

Относно енергията, отдадена от сградната инсталация и получената от отоплителните тела в общите части на етажната собственост са в сила положенията на Наредбата, т. 6.1.1 и следващите:

Според т. 6.1.2. количеството топлинна енергия, отдадена от сградната инсталация, се определя чрез използване на налични изчисления на инсталираната мощност на сградната инсталация, изготвени от правоспособно лице.

А според т. 6.1.3. количеството топлинна енергия, отдадена от сградната инсталация, се разпределя пропорционално на отопляемия обем на имотите по проект.

Според т. 6.2. количеството топлинната енергия, отдадена от отоплителните тела в общите части на ЕС, в които има отоплителни тела без уреди, се определя въз основа на инсталираната им топлинна мощност.

Далеч по-справедливо би било разпределянето на топлоенергията според инсталираната топлинна мощност на сградната инсталация и общите части да бъде пропорционално не на отопляемия обем на имотите по проект, а съобразно процента на всеки собственик в общите части в ЕС според ЗУЕС. Не е нужна специална математическа обосновка. Достатъчно е да се изтъкне, че сградната инсталация и общите части са обща собственост на собствениците в ЕС и разходите за тях трябва да се поемат, както за всички други общи собствености, според процента на всеки собственик в общите части.

В заключение на тази трета част се налага извода: Данните за енергията, отдадена от сградната инсталация като част от общата енергия за отопление в СЕС и моят дял (т. 9-13 от Таблицата Приложение към индивидуална справка) са неубедителни и основателно съмнителни.

Къде се корени несъстоятелността – в сметките на топлосчетоводителя или в сбърканата Методика към Наредбата? Обикновено, обаче, от ТЕХЕМ Сърв. винаги се изтъква, че там се работи според нормативните документи! А да повторя : От години подлагам на основателна критика Наредбата за топлоснабдяването7) – още от първообраза й, издаден от отдавна несъществуващото Министерството на икономиката и енергетиката с титуляр Васил Щонов, многократно подлагана на изменения и допълнения, като и Методиката8), приложение към чл. 61, ал. 1 към нея – един нескопосан документ, на който е придадена наукообразна форма чрез наблъскани в текста множество формули.

Откъдето следва, че нормативните документи трябва да бъдат подложени на изменение и допълнение. Или да бъдат разработени и приети нови!

На този въпрос ще се спрем по-долу.

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 

Видно от многостраничния текст, основните ми критики са насочени към топлоснабдителя „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД“ и топлосчетоводителя ТЕХЕМ Сървисис ЕООД . Специално към последния са насочени съмненията дали прогнозирането, водещо до надути сметки, в последствие коригирани с доплащане от топлоснабдителя, се дължи на недостатъчна пробабилистична подготовка или направо са налице съзнателни манипулации.

 

Бързият преглед на стари данни (период на потребление 01.05.2018 – 30.04.2019) показва, че тогавашното съотношението е 1.58 пъти повече за ТЕХЕМ Сървисис ЕООД спрямо фактурите на „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД“, а за сегашния период (примерно само за сумите за БГВ) съотношението е 1.23 пъти! Налага се да напомня, че според СПРАВОЧНИКА ПО МАТЕМАТИКА на Корн и Корн допустимото разхождение между данни при систематична грешка не трябва да надвишава интервала 0.5–10 %

И не случайно поставям въпроса за премахване на прогнозирането като практика в топлинното счетоводство. След като технически е възможно реално дистанционно да се отчитат помесечно както стойностите за енергията за отопление и сборът от всички единици на цялата етажната собственост, както и показанията на моите индивидуални разпределители, а така също и енергията за БГВ на цялата етажната собственост и индивидуалното потребление на топла вода по информация от „Софийска вода АД“, значи никой няма нужда от прогнозно определени данни!

Явно е, че драстично, нереално високи прогнозни сметки за топлоенергия е в интерес и на двете дружества – топлоснабдител и топлосчетоводител. Затова да се разчита на добронамереност и самореформиране от тях прилича на известния каламбур : „Не чакай реформа на гробището отвътре!

По тази причина предлагам на бъдещото Министерство на енергетиката и бъдещия Парламент всеки в своята компетентност да разработи и приеме нови нормативните документи или изменение и допълнение на съществуващите.

Както следва:

А. В ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА, Чл. 155. (1) (Доп. – ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., изм. – ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.):

Клиентите на топлинна енергия в сграда – етажна собственост, заплащат консумираната топлинна енергия по един от следните избрани от тях начини:

(изм. – ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., изм. – ДВ, бр. 35 от 2015 г., в сила от 15.05.2015 г.)

1. на 11 равни месечни вноски и една изравнителна вноска;

2. на месечни вноски, определени по прогнозна консумация за сградата, и една изравнителна вноска; ДА СЕ ПРЕМАХНЕ!

3. по реална месечна консумация. ДА СТАНЕ ВОДЕЩА ТОЧКА!

 

Б. Да остане Чл. 73(1) на Наредбата: „Разпределението на топлинната енергия по реално месечно потребление се извършва чрез месечно снемане на показанията на всички индивидуални уреди за дялово разпределение и водомери за топла вода“, а Чл. 71 да се редактира във всичките му алинеи, като отпаднат текстовете за прогнозиране потреблението на енергия.

В. Да се премахне т.5.1. от Методиката към Наредбата: „В периода между две изравнявания на консумираната топлинна енергия за БГВ на клиентите се начислява ежемесечно прогнозно количество топлина, определено по чл. 71, ал. 2.

Г. Да се преработи изцяло т.5.2. от Методиката към Наредбата, като бъдат отстранени формулите, водещи до безумни стойности на специфичния коефициент Q за топлинна енергия, необходима за загряване на 1 куб. м вода за БГВ.

Д. Да се преработи изцяло т. 6.1.1. и следващите от Методиката, касаещи енергията, отдадена от сградната инсталация и от отоплителните тела в общите части, като нейното разпределение между собствениците в СЕС да е пропорционално не на отопляемия обем на имотите по проект, а съобразно процента на всеки собственик в общите части.

Ако липсват капацитет и експертиза в Министерството на енергетиката и в съответната ресорна комисия в Парламента следва да се потърсят възможности да бъдат ангажирани компетентни лица и отговорни институции, за решаване на тези належащи проблеми.

Освен горните точки от А до Д депутатите от новия Парламент следва да имат на фокус и да проявят законодателна инициатива и по отношение цитираните в текста членове на ГПК и НК.

А именно:

1. Да се прецизира и прецени плюсовете и минусите за обществените отношения текстът в Чл. 417 т.2 ГПК, според която сега може да се поиска издаване на заповед за изпълнение на вземания въз основа на извлечения от счетоводни книги на учреждения и банки.

2. Да се завишат сегашните санкции по Чл. 387 НК, конкретно – сега в ал. (1): Който злоупотреби с властта или със служебното си положение, не изпълни задълженията си по служба или превиши властта си и от това произлязат вредни последици, се наказва с лишаване от свобода до три години; и сега в ал. (3): Ако деянието по предходните алинеи е извършено с цел деецът да набави за себе си или за другиго имотна облага или да причини другиму вреда, наказанието е: лишаване от свобода от една до пет години по ал. 1, от три до осем години по ал. 2, а в особено тежки случаи – от три до десет години, като съдът постановява и лишаване от право по чл. 37, ал. 1, точка 6.

3. Да се върне справедливостта в Чл. 220.(3) НК: „С  наказанието по ал. 2 се наказва длъжностно лице, което е разрешило отпускането на кредит без надлежно обезпечение и кредитът е останал неиздължен.“, отнета със Закона за изм. на НК (ДВ бр.101/23.11.2001).

 

Нека те, българските депутати, бъдат убедени, че парламентарната и извънпарламентарната им дейност ще бъде следена с критично око.

ПОЗОВАВАНИЯ

В текста с горен индекс са направени следните позовавания:

1) https://www.ombudsman.bg/news/5496?page=3#middleWrapper
https://www.ombudsman.bg/news/5486?page=3#middleWrapper
2) https://www.dker.bg/news/691/65/kevr-utvrdi-tsenata-na-prirodniya-gaz-za-mesets-oktomvri.html
2′) https://www.dker.bg/news/708/65/kevr-utvrdi-tsenata-na-prirodniya-gaz-za-mesets-noemvri-v-razmer-na-93-19-lv-MWh.html
3) Вх. № ТЕХЕМ -21037213/30.08.21
4) https://www.parliament.bg/bg/news/ID/5310
5) Вх. № ТЕХЕМ -19063886/11.11.19
6) Вх.№ „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД“– Г-28478/12.11.19
7) Наредба за топлоснабдяването Е-РД-04-1/12.3 20
8) Методика за дялово разпределение на топлинната енергия в сгради – етажна собственост (Приложение към чл. 61, ал. 1 на Наредбата)
9) ЗАКОН ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА
https://www.me.government.bg/bg/library/zakon-za-energetikata-256-c25-m1515-1.html
10) ДИРЕКТИВА (ЕС) 2018/2002 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 11.12.18 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32018L2002
11) Удостоверение за регистрация на ТЕХЕМ Сървисис ЕООД
https://www.techem.net/fileadmin/bg/images/techem.net/margin/ME_0001.pdf
12) Отговор на ТЕХЕМ Сървисис ЕООД на моето ВЪЗРАЖЕНИЕ – дава се като приложение
13) Мой анализ на Отговора на ТЕХЕМ Сървисис ЕООД– дава се като приложение
14) Чл. 417 т.2 ГПК
15) Чл. 387 НК
16) Чл. 220. ал. 3 НК (ДВ, бр. 62/5.8.1997)
17) ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НК (ДВ бр.101/23.11.2001) Параграф единствен. В чл. 220 ал. 3 се отменя.

 

 

ДОПЪЛНЕНИЕ

Сравнителни таблици:

 

 

ФАКТУРА № 1900769984 Отчетен период: 01.10.2021 г. – 31.10.2021 г.
Енергия за Мярка Количест. Цена/Мвч Сума, лв
БВГ Мвтч 0.65858 98.48 64.86
Отопление 0.86608 98.48 85.29
ОБЩО 150.15 С дялово разпределение
+ 2.05 лв
ддс 20 % 30.03 =
ВСИЧКО 180.18 182.23 лв

ФАКТУРА № 0108437552 Отчетен период: 01.10.19 г. – 31.10.19 г.

Наименование на услугата Мярка Количество Ед.цена, лв/МВтч Сума лв.
Топлинна енергия за период
01.10.2019-31.10.2019
В това число:
Мвтч 0.56882 95.6400 54.40
1. за подгряване на вода Мвтч 0.56882 95.6400 54.40
2. за отопление на имот Мвтч 0.00000 95.6400 0.00

 

ФАКТУРА № 1200543858 Отчетен период:01.10.2020 г. – 31.10.2020 г.

Наименование на услугата Мярка Количество Ед.цена, лв/МВтч Сума лв.
Топлинна енергия за подгряване на вода        Мвтч     0.53024                82.090   43.53
Топлинна енергия за отопление на имот        Мвтч     0.15378                82.090   12.62
Дялово разпределение на топлинна енергия (1/12 част)         БР          1.00000                1.71       1.71
Авансово платени суми              лв.                                       0.00
               Данъчна основа              57.86
               ДДС (20%)          11.57
Словом:Шестдесет и девет лева и 43 ст. С намаление 67.41  ВСИЧКО по фактура      69.43

Обръщам внимание на количеството енергия за отопление за един и същ месец – октомври – за трите години:

 

2019 – 0.00000

2020 – 0.15378

2021 – 0.86608

 

Изводите оставам за вас – дали е манипулация (фалшификация) при прогнозирането или дефект на Наредбата и методиката за топлоснабдяване!

И последно суровакане от ТоплоФикция

 

 

ФАКТУРА № 1801030189Отчетен период: 01.11.2021 г. – 30.11.2021 г.

Наименование на стоката/ услуга МяркаКоличество       Ед. цена,лв./МВтч Сума, лв
Топлинна енергия за подгряване на вода        Мвтч     0.65858                98.480   64.86
Топлинна енергия за отопление на имот         Мвтч     1.18777                98.480   116.97
Дялово разпределение на топлинна енергия (1/12 част)         БР          1.00000                1.71       1.71
Авансово платени суми              лв.                                       0.00
               Данъчна основа              183.54
               ДДС (20%)          36.71
Словом:Двеста и двадесет лева и 25 ст.   ВСИЧКО по фактура                                    220.25

 

 

Обръщам внимание , че както за горния отчетен период, така и за отчетния период: 01.10.2021 г. – 31.10.2021 г отоплението беше фиктивно. Това, обаче, не пречи на ТоплоФикция непрекъснато да увеличава топлинната енергия, уж консумирана за отопление. Ама така е, като се работи ПРОГНОЗНО! Но сметките са съвсем реални и ако не се плащат, следва напомнянето: Посочените по-горе суми не включват задължения по заведени от „Топлофикация София“ ЕАД съдебни дела

 

А как ще бъде при новите цени на топлинната енергия – само един Бог знае и ония, които вече са прибрани при Него, неиздържали на непоносимите сметки!

 

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.