Девет бала безхаберие за професията „български моряк“

В океана дебнат пирати, на сушата – данъчните на НАП

Република България не само според географското си разположение е морска държава, беше такава също и по притежавания корабен тонаж – преди ликвидацията на „Океански риболов“, преди приватизацията на БРП, СТФ , БМФ. Във ВВМУ „Никола Вапцаров“ кандидатстваха по 15 момчета за едно място. БМФ сега има само 23 кораба, плаващи под български флаг.   Това принуди много от българите практикуващи тази професия да търсят работа при чужди корабособственици. Условията, при които работят моряците, са абсолютно непознати за хората, които се трудят и живеят на брега. 

Работят при непрекъсната влага и вибрации, опасността от аварии не по техни причини винаги съпътства ежедневието им, често се налага да вземат и съдбоносни решения. На корабите няма лекар, а много често те преминават през различни географски ширини и екипажите са подложени на огромни температурни разлики. От капитана, до последния по списък моряк са там и работят месеци без почивка. Освен това преминават през райони характерни с пиратски нападения, които допълнително напрягат ежедневието им. През последните години се пише за пиратските нападения около Сомалия, каквото се случи и сега, но пирати има не само там.   Опасно е и в Малакския пролив /Малака/ , и край бреговете на Западна Африка /Нигерия/. Някой ще каже – „моряците сами са си избрали съдбата“ и ще е прав, само че много от тях са завършили ВВМУ или МЕИ /морска специалност/ и това е тяхната професия. А ако не е работят трябва да са поредните наредили се на борсата за безработни, а те са около 10000. Тези мъже не само, че не са използвали и стотинка, като помощ, но и внасят свежи пари, изплатени от чужд работодател, без някой държавен български чиновник да си е мръднал и пръста за това. Моряшките заплати се харчат в България.

Моряците сами се осигуряват, издържат семейство, плащат 20% ДДС на всичко което са купили, местни данъци и такси. Тези мъже не са бандити и престъпници, каквито се опита да ги изкара г-жа Мургина /в-к. Морски труд 13.06.2007 г./- „Моряците и гастарбайтерите няма да се измъкнат“.

Български капитан /единствен българин на кораба/, благодарение на който са спасени от сигурна смърт през 2007г. шестима ирански корабокрушенци, след завръщането си в България е награден в иранското посолство, но данъчната ревизионна сага срещу него продължава вече трета година. Като за престъпник, укриващ доходи и перач на пари. Въпреки че е работил и го доказва за страни, с които България има подписано Споразумение за избягване на двойното данъчно облагане – СИДДО.

На 7 април 2009г. сомалийски пирати похитиха кораб с корабособственик/ оператор италианска фирма, на който имаше 16 български моряка заложници в продължение на месеци. Опити за похищение има и на други кораби с български моряци.

Похвално е, че държавата прави опити да подобри ефективното събиране на данъци. Това е и задължение на НАП, но моряците не са тези, които укриват данъци или изнасят милиони извън страната. В закона е записано: „Местните физически лица плащат данък върху световния си доход“, но в същият закон е казано също, че при влязло в сила СИДДО или друг международен договор се прилагат разпоредбите на съответната данъчна спогодба или договор, а има и Указания на ГДД и на ИД на НАП, отнасящо се за всички местни лица и моряците са спазвали тях.

„Проблемът с моряшките данъци е политически и трябва да се реши на държавно ниво… По закон съществуват няколко групи моряци и те се облагат по различен начин“, /Радио „Фокус“, 2007-06-30 12:25:21 Красимир

Вълчев – Председател на моряшкия синдикат/

През 2007г в бр.10 на седмичното издание на в-к Стандарт „на ПЪТ“

в интервю Светлин Цветков, Председател на Морска асоциация казва: „В бранша вече бият тревога за отлива от моряшката професия, която е доходоносна, но много тежка. При изчезване на икономическия интерес да работят под чужд флаг моряците вече просто ще се откажат от професията и златният поток към родината ще секне.“

На 12 ноември 2009 г. депутатите от комисията по бюджет и финанси приеха промяната в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, касаеща доходите на т.нар. „морски лица“. Аргументите на вносителя са, че има спад в броя на кадрите, упражняващи морската професия: „Ако през 2004 г. лицата, упражняващи морски труд в командния и помощния състав на кораб, са били 5000, към момента са 1800, а броят на корабите, плаващи под български флаг, от 40 са 23. Преките въздействия върху хазната са негативни, но косвените биха могли да бъдат позитивни – връщане в българската държава на доходи на лица, които сега плават под друг флаг, за да избегнат облагането“.

/2009-11-13 11:12:00 в. „Народно Дело“ /.

Казаното от народния представител Даниела Петрова на 12 ноември 2009г.

пред Народното събрание потвърждава казаното от Светлин Цветков през февруари 2007-ма.

В „Закона за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица“, приет от ХLI Народно събрание на 25 ноември тази година е гласуван Член 54, който гласи, че: „Морско лице“ е физическо лице, заемащо длъжност по трудово правоотношение като член на екипажа на морски кораб, вписан в регистъра на корабите на държава – членка на Европейския съюз, независимо дали се намира на брега или на борда на кораба, притежаващо свидетелство за правоспособност и свидетелство за допълнителна и/или специална подготовка, придобито по реда на наредбата по чл. 87, ал. 1 от Кодекса на търговското корабоплаване.“

След като парламентът приема, така цитирания чл.54, излиза, че моряците не отговарящи на него, може би са…. горски. В повечето европейски страни корабите на частните корабособственици не са вписани в регистрите на съответната държава, а са вписани в регистри на държави извън ЕС. В ЕС има и речни кораби /р. Дунав/.

Има ли държавна институция в България, която да отговори, какви са работещите на кораб, използван в международния транспорт за корабособственик/ оператор местно лице на страна, с която България има подписано СИДДО, където ясно и точно е написано по отношение на трудовите правоотношения в това число и за морски, въздушен и шосеен транспорт? Проблемът с моряшките данъци явно е политически, както каза през 2007г. Вълчев. Ще се спазва ли СИДДО или и заетите в споменатите две други сфери трябва да плащат данък и в България, и то какъв, защото в Конституцията има чл.5, ал.4?

По време на управлението на тройната коалиция се извършиха ревизии на моряци и съпруги на моряци в нарушение на законите, по които трябва да работят от НАП, а именно: ревизиите са за период от 6г., а по закон е 5; изискани са лични данни не касаещи ревизионното производство и извън неговия обхват – данни от ВиК, Е.ОН, МТел, нотариални актове, документи за квалификация на моряка, нотариални актове дори за закупено жилище от родителите му преди ревизирания период, разпечатки от картова сметка, от където става ясно къде и какво е пазарувало лицето; номера на полети или номера на автомобили, с които физическото лице е влизало или излизало от страната. Във Варна всички решения за разкриване на банковите сметки са подписани от съдия бивш служител на НАП, на основание „искане на прокурор за извършено престъпление“. Искане на прокурор няма, престъпление няма, а в ревизионния акт е записано – дължима сума „0,00лв“.

В ДОПК е записано „Срокът за извършване на ревизията е до три месеца и започва да тече от датата на връчване на заповедта за възлагане“. От НАП не го спазват, но защо висши прокурори, а и съдии цитират датата на възлагане – тоест с написване на заповедта, която е 7 месеца по-рано и ревизията става 7+3+1 – 11 месеца. Човек може да излъже, да подпише документ с друга дата , но компютърът няма как да ти изкара данни със системна дата вместо януари 2008 г. април 2007г. Ние не сме неграмотни! Това е страшно, защото от НАП ще си пишат заповеди за възлагане на ревизии, 6 месеца или година преди връчването им, а от апелативните съдилища и от Върховния административен съд ще казват, че е законосъобразно за да прикрият незаконно събираната информация.

През 2007г. проф. Кръстьо Петков, подава сигнал до Комисията за защита от дискриминация във връзка с множествена дискриминация спрямо моряците от страна на НАП. Решение още няма.

Според Решение на АС- Пловдив от януари 2009 г., отнасящо се за моряк, министърът на финансите г-н Дянков също трябва да плати данък за всичките си доходи придобити в САЩ за предходните 5 или 6 години. Г-н Дянков е работил за Световната банка в САЩ /СИДДО между България и САЩ е в сила от

20.01 2009г./, изпращан е на работа в страни, с които България няма подписано СИДДО, а може би … г-н Дянков не е български гражданин??

Според г-жа Мургина пък и ЗОДФЛ, който бе в сила до 31.12.2006г., г-н Дянков също е гастарбайтер /физическо лице работещо в държава, на която не е местно лице/.

ДЕЙСТВИТЕЛНО ПРОБЛЕМА НА МОРЯЦИТЕ Е ПОЛИТИЧЕСКИ !!!

 

 

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.