Първа среща по проект P.E.rfect се проведе в Дъблин

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
0

Първа среща по проект P.E.rfect се проведе в ДъблинПървата среща по проект „An Autism and Behaviour Management training for P.E. school teachers“, с акроним P.E.rfect, се проведе в периода 23-26 март 2023 в Дъблин, Ирландия и събра партньорите от България, Кипър, Чехия, Ирландия, Испания, Полша и Република Северна Македония, които обсъдиха стартирането на проекта и подготвителните действия.

Проект „An Autism and Behaviour Management training for P.E. school teachers“, с акроним P.E.rfect, има за цел да овласти учителите по физическо възпитание да подкрепят ефективното включване на децата с разстройства от аутистичния спектър в образованието, като им предостави подходящи умения, знания, ефективни стратегии и обучение, съобразено с местните условия. Консорциумът на проекта ще се учи и адаптира към реалните ситуации в партньорските държави.

 

ПРОЕКТЪТ ЦЕЛИ:

● Да идентифицира настоящите добри практики и областите, които се нуждаят от развитие, по отношение на часовете по физическо възпитание за деца с аутизъм, в масовите училища в партньорските страни;
● Да разработи модел на програма за обучение и материали за учителите по физическо възпитание и спорт в общообразователните училища, преподаващи на ученици с аутизъм;
● Да обучи обучителите на учителите по физическо възпитание и спорт;
● Изготвените материали да се използват при провеждането на обучителната програма на учителите по физическо възпитание и спорт;
● Да разработи наръчник за работа с ученици с аутизъм, предназначен за учители по физическо възпитание и спорт;
● Да разработи платформа за електронно обучение;
● Да разработи инструментариум за учители по физическо възпитание и спорт;
● Да направи оценка на целесъобразността и ефективността на материалите и на въздействието на обучението чрез събиране и анализ на количествени и качествени данни;
● Програмата, инструментите и материалите на проекта да се разпространят сред заинтересованите страни и да се отправят препоръки към създателите на национални политики в партньорските страни и Европа.

 

P.E.rfect е изключително важна инициатива, необходимостта от която бе подчертана в рамките на предишни европейски проекти. Основен приоритет е развитието на подходящи и качествени умения и компетенции (в този случай, на учителите по физическо възпитание и спорт). В рамките на този проект ще бъде изготвена програма за обучение, която ще отговори на нуждите на учителите по физическо възпитание и спорт, преподаващи на деца с аутизъм в общообразователните училища, адаптирана на местно ниво, за да отговори на нуждите на различните държави от Централна и Източна Европа и Балканите. Проектът ще помогне на учителите по физическо възпитание в партньорските страни, да разберат същността на аутизма и ще ги запознае с ефективни подходи и стратегии, основани на доказателства, които ще развият уменията им за работа с деца и младежи с аутизъм, което ще подпомогне ефективното им включване в образованието и ще окаже положително въздействие върху образователното и социалното приобщаване, образователните постижения и равните им възможности.

 

ЦЕЛИ:

● Да се идентифицират пропуските и настоящите добри практики, свързани с физическото възпитание на учениците с аутизъм в началните училища;
● Да се разработят модел на смесена програма за обучение и материали за учители по физическо възпитание и спорт, които да им предоставят умения за ефективна подкрепа и включване на деца и младежи с аутизъм, както и за ефективно справяне с неподходящото поведение на учениците;
● Пилотно тестване на разработените материали и програмата за обучение на учители по физическо възпитание и спорт в партньорските страни и оценка на тяхната целесъобразност, ефективност и въздействие;
● Програмата, инструментите и материалите да се разпространят сред заинтересованите страни и да се отправят препоръки към отговорниците на национални политики в Европа и Балканите.

 

РЕЗУЛТАТИ:

1. Образователният пакет „P.E.rfect“ включва учебна програма (PR1), наръчник (PR2) за учители по физическо възпитание и спорт и инструментариум (PR3), които са взаимно свързани.
2. Платформа за електронно обучение (PR4), на която ще бъдат качени резултатите от PR1, PR2 и PR3, за да могат да се използват от обучителите, които ще обучават учители по физическо възпитание и спорт (C2). Платформата за електронно обучение ще функционира като образователен ресурс със свободен достъп.
3. Два курса за електронно обучение, базирани на доказани подходи за преподаване (ABA, TEACCH и сензорна интеграция), които подкрепят децата с аутизъм и подпомагат интегрирането им в класната стая. Обучителните курсове ще предоставят знания, умения и компетенции за обучение на начални учители и учители по физическо възпитание и спорт.
4. 18 + 5 обучени обучители (по 3 от всяка държава + минимум 5 на местно ниво) за това как да обучават учители по физическо възпитание и спорт, използвайки образователния пакет и платформата за електронно обучение.
5. 30 + 5 начални учители (по 5 от всяка държава + минимум 5 на местно ниво), обучени от обучителите на проекта, използвайки образователния пакет и платформата за електронно обучение.
6. Мултиплициращи събития за популяризиране на проекта и неговите продукти и резултати сред обучители, ментори, учени, учители по физическо възпитание и спорт, лица с аутизъм, техните семейства и настойници, организации, работещи с лица с разстройства от аутистичния спектър, изследователи, създатели на политики, реформатори и съответните заинтересовани страни (E1-E6).

 

Със своите цели и резултати, проектът ще подобри включването на учениците с разстройства от аутистичния спектър в училищата и спорта. Чрез обучението на учителите по физическо възпитание и спорт, проектът ще подобри тяхната компетентност за работа с ученици с аутизъм, а обучението на група учители по физическо възпитание и спорт ще окаже голямо въздействие върху техните колеги в партньорските страни. В резултат на това, осведомеността за спортните дейности за хора с разстройства от аутистичния спектър в ЕС ще се повиши.

Проект „An Autism and Behaviour Management training for P.E. school teachers“ – P.E.rfect, се осъществява с подкрепата на програма Еразъм+ на Европейския съюз, в сътрудничество с организации от България, Кипър, Чехия, Ирландия, Испания, Полша и Република Северна Македония.

 

 

 

 

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.