Новите програми, съфинансирани от Европейските фондове за периода 2021-2027

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
0

Новите програми, съфинансирани от Европейските фондове за периода 2021-2027 годинаНовите програми, съфинансирани от Европейските фондове за периода 2021-2027 година представиха днес експертите от Областния информационен център в Пловдив пред представители на бизнеса, общините от областта и медии. Чрез програмите „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“, „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“, „Развитие на регионите“ и „Развитие на човешките ресурси“ програмният период ще разчита да развие и засили натрупания капацитет в науката и технологиите и да развие кръгова икономика.

В програмите е заложена и подкрепа за разгръщането на мрежите от партньорства в териториалните стратегии на регионите, а в развитието на човешките ресурси очакванията са да бъдат обхванати над 740 хил. души.

Отворена за кандидатстване в полза за бизнеса е процедура „ Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средни предприятия“, а се очаква „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на сградите в сферата на производството, търговията и услугите, както и сгради от сектор туризъм“. Към енергийното обновяване важно уточнение е, че ще се дава приоритет на предложения за изпълнение на инвестиция за енергийна ефективност в съчетание с използването на възобновяеми енергийни източници. Също и за използване на високоефективни охладителни и отоплителни инсталации, въвеждането на иновативни технологии, използващи геотермална, хидротермална и слънчева енергия, и на използване на отпадна топлина и студ.

По време на срещата на потенциалните бенефициенти беше представена и детайлна информация за отворени и очаквани процедури по програма „Развитие на човешките ресурси“. Това са „Грижа в дома“, където ще бъдат обхванати хора с увреждания и възрастни, зависими от грижа, както и „Бъдеще за децата“ и „Родители в заетост“, където ще се продължат дейностите в подкрепа на семействата. Трите процедури общо надхвърлят 280 млн. лв. Продължава и работата по надграждане на общинския капацитет чрез инвестиране в човешкия потенциал по процедура „Укрепване на общинския капацитет“.

Новата за настоящия период програма “ Храни и основно материално подпомагане“ се фокусира към справяне с проблема с материалните лишения чрез подпомагане с храни и основна материална помощ на най-нуждаещите се лица, индивидуално ориентирана към техните нужди и проблеми, за да се осигури повишаване качеството им на живот. Тя включва добре познатият до сега „Топъл обяд“, и също пакети за новородени деца, хигиенни материали, детска кухня.

Програма „Образование“ 2021-2027 г. е един от основните инструменти за реализиране на приоритет 1 „Образование и умения“ на Националната програма за развитие България 2030 (НПР 2030). Общият бюджет на програмата е 1 887 млн. лв, разделени в 4 приоритета – приобщаващо образование и образователна интеграция, модернизация и качество на образованието, връзка на образованието с пазара на труда и техническа помощ.

В сферата на околната среда ще се работи по приоритети „Кръгова и нисковъглеродна икономика“ и „Чист въздух и биоразнообразие“ в ос на развитие 2 „Зелена и устойчива България“ и приоритет „Местно развитие“ в ос на развитие 3 „Свързана и интегрирана България“.

България ще разполага с над 14 милиарда лева в този програмен период.

Събитието днес беше част от общата кампания на Мрежата от Областни информационни центрове за 2022 г., посветена на новите програми на България, съфинансирани от ЕС за програмен период 2021-2027 година. Тя ще се състои в цялата страна в периода 14 ноември – 16 декември 2022 година.

 

 

 

 

 

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.