Едрите харчове за дребната войска миришат на корупция отдавна

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
0

Новият военен министър да не разчита само на прокуратурата. Архивите на съкратените миналото лято ведомствени ревизори са живи и могат да говорят

Ники Баничката – така, с някак свойска топлота, му викат на вече бившия военен министър Николай Цонев из кулоарите на силовото ведомство. Той вече не е там, но из същите здрачни места витае още по-здрачната легенда, че загубилият креслото си Цонев бил прост „тиловак“ из дупнишко, но… тъкмо оттам изгряла звездата му – покрай връзките с някогашната култова трибуквена групировка ВИС, а и с ексвоенния министър Георги Ананиев, оглавявал МО преди около десетина години.   Някъде по това време възниква и проблемната среща на Николай Цонев, поел междувременно управлението на армейските доставки, със следствените органи. Спасително адвокатско рамо му удря Николай Свинаров, седнал доста по-късно във военното министерско кресло. Тогава логично порасва и работата на Цонев – първо става съветник на министър Свинаров, а после шеф на социалните дейности на МО.   Прозвището „Баничката“ пък си спечелва заради акционерното си участие в известната фирма „Нилана“, приватизирала най-апетитния хлебозавод в столицата – този в кв. „Хаджи Димитър“. А заради серията обществени поръчки през изминалите години по изхранването на армията, възлагани по случайност приоритетно на „Нилана“, г-н Цонев си създаде отново куп скандални неприятности. Освен тримата съдружници във фирмата – Николай Цонев, Николай Тапаров и Йордан Воденичарски, които си делят по 31.675%, миноритарен – 4.975-процентен дял държи и регистрираната в Панама компания „Амтек Груп Инк“. Тя се представлява от родения през далечната 1926 г. Желязко Георгиев Игнатов, което дава основания на зловидниците на Цонев да подозират, че въпросният Игнатов има отношение към някогашните разузнавателни служби и тъкмо чрез него тримата проспериращи бизнесмени са си осигурили начален капитал за успешния старт в пазарната ни икономика, заменила плановата социалистическа.
Подобни нездрави приказки под сурдинка се разправят и за така нареченото Военно НДК, което се гради на пъпа на София – в района на 5-те кьошета, чиято продажба сега бе спряна от наследника на Николай Цонев – министър Николай Младенов. Твърди се, че строителството на обекта било поверено на фирма на съпруга на медийната съветничка на Цонев – Цветомира Жекова, като същият строител бил изпълнител и на черноморските хотели на брата на Милен Велчев.
„Цонев ликвидира всички агенции и дейностите им събра в една мега агенция, където работят само проверени и лоялни на него служители. Никой в момента не знае какво се продава от активите на МО, какво се купува и къде се разходват милионите левове, отпуснати на ведомството. Тъй като председателя на Сметната палата е от НДСВ в МО не се прави проверка по тези въпроси т.е. над Цонев и неговото крадливо управление вече една година има политически чадър, който вече след изборите – слава на Бога, се надяваме окончателно да се затвори“, заявиха пред „Форумът“ служители, пожелали по обясними причини имената им да не се цитират. За разлика от тях данните във финансовите документи са съвсем конкретни. Малка илюстрация – през есента на 2006г. е извършен финансов одит от дирекция „Финансово – контролна дейност“ на Териториална дирекция към Агенция „Социални дейности“ с изпълнителен директор Николай Цонев. Проверяващите са установили:
„По договор за съвместна дейност № УД-12-76/07.05.03г. с фирма „НМС“ ЕООД са допуснати следните нарушения:
– при предложена инвестиционна програма от фирма „НМС“ ЕООД в размер на 200 637.62 лв. и стойност в размер на 731 800 лв. на предоставената недвижима собственост от Агенцията, процентното разпределение на печалбата от съвместната дейност е 22% за МО и 78% за фирмата, с което се ощетява бюджета на МО;
– без основание, в нарушение на чл. 4, ал.1 от договора, на фирма „НСМ“ ЕООД са прехвърлени безвъзмездно хранителни продукти и алкохол на стойност 6487.82 лв;
– от директора Николай Цонев е изготвена докладна записка до министъра на отбраната Свинаров с предложение същият да подпише проект на допълнително споразумение с фирма „НСМ“ ЕООД като без обосновка и основание е намален гарантирания месечен минимум от 1000 евро на 400 евро, още повече , че част от планираните инвестиции са направени в имоти на Агенцията, които не са в предмета на договора за съвместна дейност, но се ползват безвъзмездно от фирмата „НСМ“ЕООД – част от рибния ресторант в хотел „ШИПКА“ (намиращ се срещу „Пирогов“ – бел. ред.) и платения паркинг пред него;
– със заповед № 706/08.09.2005г. на изпълнителния директор г-н Нколай Цонев е завишена стойността на закуската за гости на хотел „Шипка“ с 2 лв. без увеличение на цената на нощувката, като фирмата не е обосновала това завишение в цената и по този начин са намалени приходите на ТД София от хотелиерска дейност. С разликата в цената на закуската неправомерно са завишени приходите на частната фирма за сметка на приходите на Агенцията, респективно се ощетява бюджета на МО;
– на база определената, съгласно чл.49, ал.1 от Правилника за приложение на закона за държавната собственост наемна цена на 1 кв.м. в хотел „Шипка“- 4.10 лв., минималният месечен гарантиран минимум е 6818 лв., вместо изплащаните 1650 лв. до 10.01.2005г. и в последствие 650 лв. В резултат на това, за 38 месеца от подписването на договора за съвместна дейност, до 31.08.06г. в Агенцията е следвало да постъпи сума в размер на 259 084 лв., като гарантиран месечен минимум от съвместното ползване на помещенията за хранене и бизнес центъра в хотелски комплекс „ШИПКА. Вместо това реално са постъпили 48 368.27 лв. или с 210 716 лв. по-малко и по този начин с подписването на този неизгоден наемен договор е ощетен бюджета на МО с 210716 лв.;
– без необходимата обосновка, в договор № 187\27.12.2005г. за съвместна дейност с фирма „ДЖЕТ КЕТ“ ЕООД, е определен гарантиран месечен минимум в размер на 2000 лв., при определена минимална наемна цена, съгласно изискванията на чл.49, ал. 1 от Правилника за приложение на държавната собственост на стойност 6433 лв. Така в нарушение на нормативната уредба е подписан с частната фирма от Николай Цонев неизгоден за МО наемен договор със срок – 57 месеца, при изпълнението на който към момента в Министерство на отбраната са постъпили в по-малко приходи от съвместната експлоатация на имот -държавна собственост /ресторанта във Военно общежитие „5-ти км.“ на бул. „Цариградско шосе/ 190619 лв. като с тази сума е ощетен бюджета на МО;
– в нарушение на чл.19, ал.1 от ЗДС и чл.16, ал.1 от ППЗДС за 4 бр. помещения /ски – гардероб, два магазина и будка за обменно бюро/ – частна държавна собственост в хотел „Олимп“ в курорта „Боровец“, са сключени договори за съвместна дейност, с което е заобиколена нормативната уредба, касаеща разпореждането с този вид държавна собственост, а именно отдаване на помещенията в хотел „Олимп“ под наем с провеждане на търг или конкурс. Във всички договори има определени месечни гарантирани минимуми, които са значително по-ниски по размер, в сравнение с началната тръжна наемна цена, която следва да се определи, съгласно чл. 49, ал.1 от ППЗДС. В резултат на това подписаните от Николай Цонев договори за съвместна дейност за обекти в хотел „Олимп“ не са изгодни и не защитават интересите наМО;
– при изпълнението на договор за услуга № 34/20.12.2005г. между ТД София и фирма „Мега Никс“ ЕООД е допуснато по нареждане на изпълнителния директор на Агенцията г-н Николай Цонев нарушение на чл.2, ал. 1, т.3 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, за което последващата проверка от Агенцията за финансова инспекция неясно защо не е съставила акт на директора Николай Цонев за допуснатото от него нарушение на ЗОП.
Ръководството на ТД-София е допуснало при изпълнението на договорите за строителство и ремонт фирмите-изпълнители да не извършат договорени СМР на обща стойност 18 805.06 лв. с ДДС.“
С писмо № 21-10-228/ 09.02.2007г. докладът от този одит е изпратен на Софийска военноокръжна прокуратура, която не е предприела никакви действия за търсене от Николай Цонев на наказателна отговорност за безстопанственост и загуби за бюджета на Министерство на отбраната в размер на около 500000 лв. в резултат на подписани от него неизгодни договори.
„Това бе основната причина с назначаването на Цонев за министър на отбраната, същият веднага да ликвидира дирекция „Финансово – контролна дейност“ и да остави армията без контрол не само за проведени процедури по ЗОП и подписани договори, но и за разпореждането с материалните активи по места във военните поделения. За 20 години преход никой друг министър не си е позволил такова безумие, което може да се квалифицира като безстопанственост“, категорични са потърпевшите ревизори.
При проверка на дейността на Териториална дирекция – Плевен към агенцията са установени няколко неизгодни договори за съвместна дейност за ползване на търговските обекти на хотела на МО в Рибарица, подписани пак от Николай Цонев с частни структури, близки до ВИС – Кюстендил.
По договор за строителство на дом за ветерани от войната
в Троян до Троянския манастир са преведени 30% авансово средства от бюджета на МО, което представлява нерегламентирано кредитиране на частна структура с бюджетни средства. Тези средства са използвани от строителната фирма за частно строителство, поради което изпълнението на договора е забавено около 1 година, но не е удържана неустойка от изпълнителя.
Николай Цонев е подписал и договор на стойност 1 200 000 лв. за охрана на военните имоти, прехвърлени към ръководената от него Агенция с фирма „СКОРПИО“АД, собственост на съпругата на действащия към момента на провеждане на обществената поръчка зам.-министър на МВР и приятел на тогавашния министър Румен Петков – Камен Пенков. Съгласно представените оферти фирмата на Пенков е предложила цена с около 200 000 лв. по-висока от тази на другия кандидат, но ясно е защо точно „СКОРПИО“АД е спечелила обществената поръчка.
В грубо нарушение на Закона за обществени поръчки без провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка е подписан от Агенцията договор с МЕТРО за доставка на хранителни стоки, безалкохолни и др. за всички териториални дирекции на Агенцията при годишна стойност на тези доставки над 900 000 лв.
Интересно е как така служители на Агенцията за финансова инспекция не са установили през 2007г. тези груби нарушения при проверката на дейността на Николай Цонев? Може би логичното обяснение на това е фактът, че след проверката финансовата инспекторка г-жа ГУЛИНОВА е назначена като директор на контролната дирекцията в Агенцията за социални дейности на Николай Цонев. „Предвид показаните качества на поръчков ревизор, същата е назначена от Цонев, в качеството му вече на министър, за директор на дирекция „Вътрешен одит“ в МО“, коментират специалистите от ведомството Според тях първата задача на новия военен министър Младенов е да провери дейността на тази дирекция, ревизиите й и резултатите от тях.
Друга дирекция , подлежаща веднага на проверка била тази за
„Планиране и управление на бюджета“ / ПУБ/ на МО, която разпределяла отпуснатите от бюджета средства за дейността на министерството. С идването на Цонев на власт дирекцията била прочистена от най-добрите специалисти, работили в нея над 15 години, с оглед възможността да пречат на процеса на планирания грабеж, твърдят пред „Форумът“ техни представители.
На проверка подлежало и разпореждането с ежегодно отпусканите около 10 000 000 лв. за социални дейности на Агенцията на Цонев, която в момента е станала равна по броя на кадри на самото министерство чрез събиране на дейността на всички останали агенции.
„Тази безхаберност си има обяснение, предвид факта, че бившият директор на ПУБ – МО Гошо Генчев бе назначен в политическия кабинет на Цонев като съветник по финансовите въпроси. Също така настоящата директорка на дирекция „ПУБ“ Йорданка Бачева е най-приближеното лице на Цонев от дълги години, след като е заслужила неговото доверие като данъчна инспекторка, отговаряща за частните му фирми в данъчната служба на Кюстендил.
Ако Сметната палата или Агенцията за финансова инспекция си гледаха съвестно и отговорно работата, то тези две контролни институции щяха до сега да проверят всички посочени нарушения както и ежегодното разходване на 10 млн.лв., отпуснати за социална дейност и да установят каква част от тях са отишли за партийни начинания за да има нахалството един посредствен тиловак от Дупница да стане министър на отбраната и да претендира за участие в политическия живот на страната“, обобщават познавачите на управленската кухня в МО. А дали са прави – отговорът може да даде само третият пореден Николай, застанал начело на военните ни работи.


 

Следва продължение: „Военният архив говори – Избрани ревизорски страници“

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.