Фаталната самонадеяност на неолиберализма

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
0

Фаталната самонадеяност на неолиберализма От античността и до днес в много части на света, все още има недоверие на хората спрямо търговията, не само като различна от материалното производство, но и като подозрителна, низша, нечестна и достойна за презрение дейност. През цялата история на човечеството търговците са били обект на всеобщо презрение и морални упреци, като за хора, купуващи евтино и продаващи скъпо и в основата си нечестни.

Особено високо е било то сред книжовниците. В средновековните градове търговците са държани в обособен квартал, отделно от останалите членове на обществото. Защото те са били част от мрежа, намираща се извън възприятието на обикновените хора за необяснима за тях нематериална промяна в стойността на стоките. Именно за това те са били под закрилата на хората, служещи си с меча. Отлъчването на търговеца от обществото е заради обвитата му в мистериозна тайнственост активност. Под „търговска тайна“ се разбирало, че някой печели от познание, което липсвало у другите. Действията им, увеличаващи по очевиден начин богатството им, правещи „от нищо нещо“, без да произвеждат, без физически усилия и пот на челото, без да ги превъзхождат по сила и сръчност, възмущавали останалите. Защото те въвеждат скритото си и невидимо познание за керваните, морските и сухоземни пътища, наличие на търсени стоки и потребност от такива, което не е достъпно за непосветените. Такова неравностойно състезание между сила и познание заплашвало интересите на мнозинството и груповия му егоизъм. Дейността като натурална и парична обмяна, заедно с усъвършенстващите се форми на търговия, пренасочването на наличните стоки за продан в съответствие с доходността, не се е разглеждало като реален труд. А пазарния процес оперира с материални обекти, без да променя количеството им. Той по скоро предава информация за стоките, отколкото да ги произвежда.

Невежеството спрямо функциите на търговията за продължително време е предизвиквало опасения и неграмотно регулиране от страна на властващите. А днес ситуацията е още по-драматична, ако насочим вниманието си към новите структурни процеси, управляващи парите и финансите. Предразсъдъкът, произтичащ от недоверието към тайнственото и непознатото достига още по-високо ниво, насочен към далеч по-абстрактните и скрити дейности, регулиращи и управляващи финансовите потоци в напредналата цивилизация. Защото направляващите ги, имат склонността да скриват регулиращите ги механизми от изследователски наблюдения. В момента, когато бартерната търговия е заместена от размяна чрез парите, разбираемостта от обикновените хора на процесите бързо намалява и започва абстрактен надличностен процес, далеч надхвърлящ и най-просветените индивидуални възприятия. Сред всички неща с които боравим, парите са най-неразбираеми и наред със секса са обект на най-големи и необосновани фантазии. Те едновременно омайват, озадачават и отблъскват. Литературата посветена на тях далеч надхвърля всяка друга тема и няма друго нещо, дори любовта, която да е довела повече хора до лудост. „Сребролюбието е коренът на всички злини“ ( І Тимотей,6:10) се казва в Библията. Парите са едновременно най-мощното средство за придобиване на свобода, а също и най-зловещ инструмент за потискане.

Движението на парите и функционирането на кредитната система, заедно с езика и морала са структури, които най-силно се съпротивляват на усилията на изследователите за адекватно теоретично обяснение. Те безпокоят не само изследователите. Точно като основанията при търговията те изглеждат подозрителни. Първо, докато лесно може да се наблюдава ефекта от използване на материалните блага, последствията от използването на парите често остават незабележими. Второ, парите могат да се използват еднакво добре както за добри, така и за лоши цели. И накрая, сръчната им употреба, огромните печалби и значимостта, произтичаща от тях, изглеждат както и при търговията необвързани с особени усилия, или заслуги. Така се стига до изместване на конкретните и осезаеми понятия с абстрактните термини, от които са скроени правилата в управление на финансовата дейност. Парите и институциите, свързани с тях сякаш се намират извън границите на одобрение за сътворяването им, където разбирането за конкретност се прекратява и управлява неразбираема абстракция.

Малцина ще се осмелят да заявят, че функционирането на държавните и световни финанси през последните десетилетия се е подобрило, след като механизма основан върху международния метален (златен) стандарт бе заменен с т.н. „монетарна политика“. Под патронажа на правителствата тази система придоби впечатляваща сложност. Неглижиране на държавното регулиране в икономиката проповядва идеолога на неолиберализма Милтън Фрийдман в статията си „Социалната отговорност на бизнеса е да увеличи печалбата си“. Той е силен привърженик на въвеждане на ваучерна система в образованието, децентрализация на образователната система и приватизация на училищата, които да осигурят конкуренция. Интересно каква конкуренция, при масовата безработица сред младите и липса на работни места? Също и за приватизация на медицинските услуги, както и за премахване на задължителната военна служба и въвеждане на платена такава. Счита също, че държавното регулиране на труда и минималната заплата не защитават отделния работник, а точно обратното, те пречат на бизнеса да създаде достатъчно работни места, за да няма безработица. Какво, според него означава това, че бизнеса има отговорности? Само хората могат да имат отговорности. A корпорацията е изкуствен юридически обект, и „бизнеса“ като цяло не може да има социални отговорности. Ето защо, в книгата си „Капитализъм и свобода“, нарича социалната отговорност „фундаментално подривна доктрина“ в едно свободно общество, и заявява, че в такова общество „има една и само една социална отговорност на бизнеса и тя е, да използва ресурсите и да участва в дейностите, целящи да увеличи печалбата си, стига тя да остава в рамките на правилата на играта, което ще рече, да участва в открита и свободна конкуренция, без заблуда или измама.“ Всъщност, дори и да отрича социалната отговорност на бизнеса, той апелира за честна конкуренция, „без заблуда и измама“. А нима присъщите за този бизнес корупция в симбиоза с политическата класа са му били непознати? Не звучи ли твърде наивно за икономист, уж познаващ в дълбочина процесите в капиталистическата икономика?

Онези които направиха най-много за разпространение на идеите на неолиберализма и глобализацията не са някакви изтъкнати учени и мислители. Те се срещат най-често сред така наречените „интелектуалци“ и втора ръка поддръжници на идеи. Това са журналисти, представители на информационните служби, служители в министерствата, университетски преподаватели и личности, намиращи се на по-високо ниво на управление и информираност, които са усвоили слуховете в коридорите на властта, а не на науката и определят себе си като представители на съвременната мисъл. За да направят стоката си да изглежда нова, осмиват и неглижират всичко установено преди. За такива хора, поради позициите в които се намират, „новостите“, или „новините“, а не истината са главната ценност. Интересно, дали тези „интелектуалци“ и уж по-добре знаещи не се възмущават, след като на тях се обръща много по-малко внимание, отколкото на онези, които ръководят политическите дела и чиито инструкции изпълняват?

Всички, които са чели статията на великия Айнщайн „Защо социализъм?“ знаят, че той е смятал за очевидно, че човешкият разум трябва да е способен да намери начин на разпределение, който би се оказал също толкова ефикасен, колкото и начинът на производство. Според него „производството за потребление“ трябва да измести „производството за печалба“, като пестящо ресурсите на планетата. Той ясно осъзнава, че съвременните икономически кризи се дължат именно на тази порочна практика. Огромното нарастване на производствената мощ не е последвано от съответно нарастване на покупателната способност на огромните човешки маси. Според него благополучието следва да се основава на принципи. Но капиталистическата икономика е процес на състезание, в което решава успеха, а не моралното одобрение на обществото. Наградата не е за подчиняване на някакви морални ценности, тъй като успеха на един се заплаща с неуспеха на мнозинството. Изискването за справедливост е неподходящо, тъй като се счита, че капитализма е просто еволюционен процес, в който няма място за нея. При него производството е прехвърлено в ръцете на екип, имащ познания в мениджмънта, като резултатите уж са еднакво полезни и облагодетелстват както собствениците, така и тези, които нямат никаква собственост.

Според другия идеолог на неолиберализма Фридрих Хайек – „Еволюцията има тенденцията да увеличава не сега живущите върху земята хора, а най-проспериращите по отношение на бъдещето“. По тази логика най-проспериращите са и най-богатите, притежаващи всички средства за производство. При сегашното ниво на автоматизация и роботизация на производството, необходимите за поддръжката на производствения процес специалисти са относително малко. Това определя и високите нива на безработица и всъщност вече излишно население, както и високата норма на печалба, която се присвоява от собствениците с механизмите на разпределение на корпоративната печалба.

И за слепите, с изключение на заинтересованите е видна несправедливостта на описания „разширяващ се ред“ проповядван от неолибералите. Неговата самонадеяност е не по-малка от тази на практиците на провалилия се социализъм. Предизвиква небивало социално неравенство, концентрация на огромни богатства в малцина, безработица, мизерия и перманентни, безконечни икономически кризи. Докарал е на прага на банкрута държави като Исландия, Кипър, Гърция, Испания, Италия, дори и Франция. САЩ, отдавна са на ръба на бездната, с огромния си финансов дефицит и задлъжнялост и само военната им мощ и печатницата на долари все още ги крепи. Напълно несъстоятелен е аргументът, че социализма е неосъществим, тъй като предполагал нравствена извисеност, каквато хората не притежават. Вярното е, че идеите на социализма в социалните и правови капиталистически държави се възприемат отново, защото е необходима организация на обществото, която да направи невъзможен прекомерен гнет на човек от човека, какъвто е в момента. Свидетели сме, че либералната икономика, разчитаща на егоизма на интереса, се срутва пред очите ни.

 

 

 

+ФорумЪт

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.