ПАРАДОКСИ ОТ “ ТАЙНАТА “ ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
0

Държавна сигурност” ИМА МНОГО М,ТРЯЛ …. ” /Т.ЖИВКОВ-цитат/

ГРАНИЧНИ ИНЦИДЕНТИ ИЛИ….

УБИВАЙ ИЗБРАЛИТЕ СВОБОДАТА

С КАМБАНЕН ЗВЪН НА ТРЕВОЖНОСТ !

В ПАМЕТ НА : ИВАН ДИМИТРОВ, ХАРАЛАН ЦАНЕВ БРАТАНОВ, МИХАЙ ЛЕВОЙ, ЕРНСТ РУДОЛФ НЕТБОЛ, ФРАНЦ ШАФНЕР БЕРНД, ЩУЦЕР АНДРЕАС, ХАЙНЕР ДЕТЛЕВ, БЕНКЬО АНДРИШ, ЧУПЕК ИЩВАН И ХИЛЯДИТЕ ДРУГИ ЗАГИНАЛИ ПО ГРАНИЦИТЕ НИ В ОПИТА СИ ДА НАМЕРЯТ СВОБОДАТА….

Закона за достъп до досиетата на ДС / държавна сигурност / не позволява да се цитират в публикации или по друг повод имена от архивните документи. С това полезно изобретение се цели жертвите да потънат в жестокия плен на забравата, а техните палачи – секретни сътрудници, резиденти, доверени лица, информатори и пр. агенти , имената на които от време на време се оповестяват от \“ Комисията по досиетата \“ да заявяват, че се гордеят с вярната си служба на родината…. и сега са в първата редица наши управници…

Много приятели ми пишат да не се вглеждам в историята, а само напред и т.н., но това приспива съвестта ни. Амнезия е обхванала обществото в капан, в който сме се самообрекли на жалко послушание и то на същите господари или на техните деца и внуци… И когато от медиите прозвучат носталгични въздишки по отминалите времена на неуспелия \“ реален социализъм \“, в който живучкахме добре… зад телените заграждения на затвора, наречен \“ социалистически лагер \“, ще трябва да си припомним и за ДС и нейната огромна армия, отнела всичките ни права, която избралите свободата наричаше \“ изменници на родината \“-\“ ИР \“.

Успелите да избягат на \“ запад \“, също не бяха истински свободни, наричаха ги \“ вражеска емиграция \“, която ДС денонощно \“ обгрижваше \“.

Но да надникнем в прашясалите и вече почнали да мухлясват папки с архивни документи, на скоро най – после уж разсекретени :

\“ МВР – служебен архив 02 – ДС

Доклади и информация за работата на отдел 12 и за подривната дейност на вражеската емиграция, започнато на 12. 04. 1989 г. Ф. /фонд /2, Оп. /опис /4, а.е. /архивна единица /128, лист 1 :

МВР Второ главно Управление – ДС; Рег.№ 8569.

Доклад относно : Подривната дейност на вражеската емиграция и някои проблеми на контра разузнавателната работа на органите на ДС против нея в процеса на демокрация и гласност … до 31 декември 1988 г. от органите на ДС са обявени като незаконно емигрирали 13,529 души. Само през м.г. / 1988 г. б.а. / са напуснали страната 290 лица от които 249 по легален път и 41 са избягали… / лист 2 : / а 106 са били офицери и старшини на свръх срочна служба. В органите на МВР са служили 28 лица. Избягали са и 95 агенти … / лист 10 : / … Разрешиха се възможностите за по – успешно влияние върху отделни емигрантски групи, създаване атмосфера на недоверие и подозрителност и дискредитиране на отделни лидери. Провеждат се мероприятия за създаване и контролиране на някои емигрантски организации, групи и печатни произведения, чрез които успешно оказваме противодействие на вражеската емиграция. Това принуди БОД / Българско Освободително Движение / да създаде / лист 11 : / специална група която да работи за разкриване и обезвреждане на нашата агентура сред тях … все още не сме проникнали в ръководствата на някои вражески емигрантски организации, не сме заели ключови позиции в тях, за да разкриваме напълно и своевременно най – важните секрети … / 12.04.1989 г. / \“.

С \“ изменници на родината \“ и тяхното \“ обгрижване \“ са изпълнени стотиците хиляди папки на МВР : Ф.14, ОП.1, а.е.655 : \“ … Др. Министър, през 1955г. беше заведена активна агентурна разработка \“Негодници \“ в 16-ти граничен отдел въз основа на данните получени от агентите \“ Мохамед \“, \“ Феим \“ и \“Венера \“… съгласно Вашето утвърждение разработката беше реализирана на 16.10.1958г. където бяха задържани всичко 27 души, от които 9 души са предадени на съд, а останалите освободени, като някои от тях бяха вербовани от нас и ДС … / лист 2 : / …предлагам :

1. Да се награди за самоотвержена и предана работа с органите на МВР агента \“ Мирчо \“ с 10.000 лева и една екскурзия до СССР.

2.Агент \“ Кехайов \“ да бъде награден с 3,000 лева и един часовник \“ Победа \“.

3.Агентите \“ Мохамед \“, \“ Феим \“и \“ Венера \“ да бъдат наградени с по 1,000 лева.

4.Агент \“ Сашо \“ с един ръчен часовник \“ Победа \“.

Началник Управление Гранични Войски Генерал – майор … резолюция : Съгласен, но без … екскурзия в СССР \“.

Ф. 14, ОП.1, а.е.741 :

Списъци на \“ изменници на родината \“, които се разработват от Разузнавателния отдел на УГВ, намиращи се в Турция, Гърция, САЩ, Бразилия, Аржентина … и техните връзки за разработка.

Информаторите – провокатори и доносници, наречени \“ секретни сътрудници \“ -\“ СС \“, като \“ Зайчето \“ и т.н. имена от зоологията, редовно получават своето месечно възнаграждение /морковче/ през 50-те години на миналия век то е било 300 лева – справка : Ф.14,Оп.2,а.е.135. /. От бюджета на държавата се отпускат безчет народни пари на МВР за агентурно – оперативни нужди – само за второто тримесечие на 1953 година на 5-ти граничен отряд, по линия на V-ти отдел са отпуснати 25,000 лева и 3,000,000 драхми … но стават и грешки, може би кражби … / Ф.14, Оп.2,а.е.135, лист 48 / : \“… Донасям Ви, че по писмото под насрещния номер са ни изпратени 1,500,000 драхми. При отварянето на писмото се установи, че вместо 1,500,000 са само 1,000,000 драхми. При това донасям, че плика бе отворен от лейтенант Х.Х.Х. в присъствието на лейтенант Х.Х.Х. … \“.

В многобройни рапорти са описани харчовете и хонорарите на огромната армия от доносници / секретни сътрудници и др. / като \“ Зайчето \“, \“ Страхил \“, \“ Мирчо \“, \“ Попов \“, \“ Маркс \“ … за разработки с \“ нежни \“ имена от социалистическия жаргон – \“ Негодници \“, \“Мръсници \“ и т.н….

От Ф.14,Оп.3, а.е.29, лист 4, ще прочетем тезиси за беседа с оперативните работници завършили петмесечния курс на ВСШ с изнесени данни за обстановката на южната граница през 1972 година : \“… опити за нарушение – 320, от тях 288 задържани и 32 нарушили безнаказано границата … \“, в анализа се заявява, че : 80 % от общия брой са на възраст под 30 години. В беседата се настоява : \“… при подбора на вербовката на секретните сътрудници, трябва да се насочим именно към тези среди …\“, и в лист 26 още : \“… направили опити за нарушение на границата … общо : наказани 613, безнаказани 317, по години 1960 1970 – наказани 476; 1970 – 1972 – 314; 1973 – 103 общо 988 … \“ Цифрите, които цитирам са от архива, но книгите за нарушители са започнали да се водят от 1963 година и информацията в тях не е достатъчно прецизна и даже липсва ( а може би е умишлено укрита когато става въпрос за убити хора…) и това, до което може да се достигне с голяма упоритост, понякога с нахалство, въпреки впечатляващата любезност на сегашните служители, които не са отговорни за състоянието на архива , за тези откъслечни сведения с които се опитвам да сглобя пъзела на зловещата картина – другата страна до която обикновения човек не се е докосвал или е бил само моментен неин свидетел. Той, трудовият гражданин, както тогава беше прието да го наричат, строеше и се подготвяше за живота през \“ комунизма \“ – който му обещаваха още през октомври на 1963 година : \“ … 17 – 31 октомври се провежда ХХІІ конгрес на КПСС, На конгреса е решено до 1980 година в СССР да бъде построено \“ комунистическото общество \“. До тази дата страната трябва да премине към безплатни жилища за всички семейства, безплатен обществен транспорт и безплатно хранене във всички предприятия и учреждения. Прогнозата е, че по това време СССР ще надмине САЩ шест пъти по индустриално производство и ще има най – високият жизнен стандарт в света …\“ – цитат от книгата – \“ Хронология на Източна Европа /1945 -1989 /съдби зад фасадата ” – автор ВЕНЕЛИН ЕРМЕНКОВ , ИЗДАТЕЛСТВО СИЕЛА

 

ЗАЩО ИЗМИНАХА 20 ГОДИНИ БЕЗ ДА СЕ ТЪРСИ ВИНА ЗА ХИЛЯДИТЕ ИЗБИТИ МЛАДИ ХОРА, ОПИТАЛИ ДА СЕ СПАСЯТ ОТ \“ КОМУНИСТИЧЕСКИЯ РАЙ \“ – НЕ СА НАКАЗАНИ УБИЙЦИТЕ, НАРИЧАЩИ СЕ И СЕГА \“ ЗАЩИТНИЦИ НА РОДИНАТА \“, КОГАТО СЕ ГОВОРИ ЗА АГЕНТУРНОТО ИМ МИНАЛО.

ИМА ДОСТАТЪЧНО ИЗОБЛИЧИТЕЛНИ ДАННИ ЗА ТЕЗИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ И ИЗВЪРШИТЕЛИТЕ ИМ / ВЪРЕКИ, ЧЕ БЯХА ПРИКРИВАНИ ДО СКОРО, А НЯКОИ И СЕГА ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ЧИНОВНИЦИ /. ДАННИТЕ СА ДОСТАТЪЧНИ И НИ ЗАДЪЛЖАВАТ ДА ИСКАМЕ ПУБЛИЧЕН ПРОЦЕС И СПРАВЕДЛИВО ВЪЗМЕЗДИЕ ЗА ЖЕРТВИТЕ И ТЯХНИТЕ БЛИЗКИ, КАТАРЗИСА ОТ КОЙТО СЕ НУЖДАЕ ОБЩЕСТВОТО НИ, ЗА ДА ПОВЯРВА В СЕБЕ СИ И ДА ПРОДЪЛЖ ПО ВЕРНИЯТ ПЪТ КЪМ ОБЩОЧОВЕШКИТЕ ЦЕННОСТИ;

И ЗА ДА ПОМОГНЕМ И НИЕ ПОНЕ С МАЛКО ВСИЧКО ТОВА ДА СЕ СЛУЧИ, ДА ПРОДЪЛЖИМ С ПРЕГЛЕДА НА ЗЛОВЕЩАТА АРХИВА НА \“ ДЪРЖАВНАТА СИГУРНОСТ \“ :

ф. 22, Оп.1, а.е. 3, лист 24 : … \“ През 1970 г. са получени 1103 сигнали. От тях през годината са изяснени 918, а 190 са останали за изясняване през следващата година.

През 1971 г. са получени 975 сигнали, от които 807 са изяснени и 168 са останали за изясняване през следващата година.

През 1972 г. са получени 429 сигнали, от които 275 са изяснени и 154 са препратени на други поделения / ВГУ и ВКР /. Изяснени са и останалите 168 сигнала от предната година.

По опитите :

През 1970 г. са направени 320 опити за бягство през границата.

През 1971 г. те са 242 и през 1972 г. – 129 опита.

По бягствата :

През 1970 г. са избягали нелегално през границата 250 лица. От тях работници – 135, служащи – 20, учащи се – 26, военнослужащи – 5, трудослужащи – 12, затворници – 2, и незаети с труд – 50 лица. По авантюристични и криминални причини са избягали 216 лица, поради отрицателно отношение към народната власт – 26, по семейни причини – 5 и поради слаб успех в училище – 3 лица. До 26 години са – 179 и над 26 години – 71 лица.Официално са върнати 145 лица / от Югославия – 132, от Гърция – 3, от Италия – 3, от Турция – 1, от Румъния – 4, от Унгария – 1, и от ГДР – 1/. Неофициално са върнати 6 лица / ог Гърция – 4, от Турция – 1 и от Югославия – 1/ Зад границата са останали 99 бегълци.

През 1971 г. са избягали 324 лица / 144 работници, 8 служащи, 13 трудослужащи, 11 военослужащи, 23 учащи се, 4 затворници и 21 незаети с труд. Поради авантюристични и криминални причини са избягали 191 лица, поради отрицателно отношение към народната власт -28 и по семейни причини – 5 лица. По възраст се разпределят така : До 26 години – 151 и над 26 години – 73 лица. Официално са върнати в страната 151 бегълци / от Югославия – 143, от Румъния – 4, от Гърция – 2 и от Турция- 2 /. Неофициално са върнати 9 бегълци / от Гърция – 6, от Югославия – 3 /. Зад граница са останали 64 бегълци. / лист 25: / През първото шестмесечие на 1972 г. са избягали 76 лица, от тях 50 работници, 1 военнослужащ, 3 трудослужащи, 5 затворници, 7 учащи се и 10 незаети с общественополезен труд … През разгледания период са избягали общо 17 военнослужащи … \“

Ф. 22, Оп.1, а.е. 3, лист 27 [/b]: … \“ През 1970 / 72 г. са получени общо 2512 сигнала за приготовление на бягство. След изясняването им по засечените лица е взето отношение както следва : предадени са на съд – 126, подследствени – 21, филтрирани – 869, поставено запрещение на 523, взети за оперативен отчет – 74, взети на списъчен отчет – 198, изселени – 17, вербувани – 8, изгонени от страната -1, отказали се от намерението си – 49, не са потвърдени данните за 162, психически болни – 11 и за 154 лица сигналите са препратени на ВГУ и ВКР. За същото време 691 лица са направили опити за бягство през границата. По тях е взето следното отношение : Предадени на съд – 410, филтрирани – 269 и [b]УБИТИ НА ГРАНИЦАТА – 12 ЛИЦА. Избягали са 550 лица, от които 365 са върнати и 185 са останали зад граница. … \“

ф.14, Оп.3, а.е. 29, лист 110 : \“ … Справка по засечените лица :

1. Х. Х. Х., роден на 02.10.1938 година в с. Желязково, Бургаски окр., живущ в гр. Бургас, по професия готвач, безпартиен, не женен, не осъждан. Вражески настроен. Известен на службите и засичан по данни на агент \“ Сотиров \“ въз основа на което е заведен сигнал.

2. Х. Х. Х. – негов брат, през 1966 година избягал зад граница – Турция и понастоящем се намира в Австралия. Поддържа постоянна връзка с брат си, периодично му изпраща средства и прави опити да организира лични срещи с него в ГФР.

3. Х. Х. – негов баща, не е установено точно кога, при опит за бягство зад граница е бил ликвидиран на границата в района на 6 ГО /граничен отряд / …. Горните данни могат да се приемат за достоверни, тъй като са потвърдени от два източника – агент \“ Сотиров \“ и доброволния заявител …. да се изготви план с мероприятия по сигнала … \“.

Ф.14, Оп. 3 , а.е. 40, лист 57 :\“ … Задържани при бягство от НРБ :

1. Х. Х. Х. – от член на ГДЛ

2. Х. Х. Х. – унгарец – ликвидиран

от ГН /граничен наряд / на 5 го.

3. Х. Х. Х. – унгарец – ликвидиран от ГН на 5 го.

4. Х. Х. Х. – чех -задържан по сигнал на Чл. ГДЛ/доверени лица/ от ТГ 5 Гз./ гранична застава /

5. Х. Х. Х. – словак … \“.Ф.14, Оп. 3, а.е. 52, лист 135 : \“… Справка за получена информация през 1975 година за наказани и безнаказани нарушения в 15 километровата ивица … / лист 137 : / …

18. Х. Х. Х. – роден на 23. 02. 1945 година в с. Мугла, Габровско, … на 25 06 1975 година ликвидиран от ГН на 16 гз. … \“

Ф.14, Оп. 3, а.е. 96, лист 94 : \“ … характерен факт в последно време е увеличеният брой на чужденците от социалистическите страни, предимно от ГДР, които правят опити да нарушат границата ни със СФРЮ, Гърция и Турция. През август 1976 година техният брой беше 5 / всички от ГДР /, а през същия месец на тази година те са 19, от които 13 от ГДР. Редица чуждестранни летовници по къмпингите на Черноморието проявяват интерес към режима на охраната по суша и море … / лист 105 : / … Информация № 31 относно : Нарушение на държавната граница по море от граждани на ГДР.

Разполагаме с непроверени данни, че на 02. 07. 1977 година гражданина на ГДР, чието име е неизвестно е нарушил границата ни с Турция по море. Бягството е осъществено с гумена лодка. Когато нарушителят навлязъл в турски териториални води, лодката се спукала и той с плуване достигнал турския бряг южно от с. Ая Стефанос. След това се отправил на юг и се предал на срещнат турски гражданин от с. Инеада / Лозенградски вилает /. Той го отвел в жандармерийското поделение, от където е бил откаран в граничния взвод в същото село. Там гражданина на ГДР заявил, че има по – малък брат в ФРГ, с който чрез писма са се договорили да се срещнат в НРБ. В края на юни 1977 година двамата се срещнали като туристи у нас и се уговорили : единият / който е от ГДР / да премине нелегално границата с Турция по море и да се чакат в с. Инеада. На 2 юни т.г. в същото село пристига с кола брат му от ГФР, заедно със съпругата си и двамата се срещат / лист 106 : / Гражданинът от ГДР получава дрехи от брат си. В същия ден нарушителят бива откаран с военна кола в Лозенград. Брат му останал да нощува в селото и на 3 юни т.г. сутринта с колата, която била с прикачен фургон, също отпътувал за Лозенград. Справка : Гражданинът на ГДР е бил висок, физически здрав, с кестенява коса и червеникаво лице, около 40 годишен. Брат му на около 30 години; съпругата на брат му – около 25 годишна. Командващ Гранични войски Генерал -майор … 13. 09. 1977 година.

Предадох по-подробно документа, защото, може би е направен по информация от български агенти в Турция и показва в каква мащабна шпионска мрежа е оплела страна ни и нашите съседи зловещата \“ Държавна Сигурност \“

Ще се опитам със следващите документи да илюстрирам поне частично за пълчищата от агенти, \“обгрижващи \“ границата :

Ф.14, Оп.3, а.е. 52, лист 159 : \“… Справка относно : Състояние на оперативното осигуряване охраната и отбраната на държавната граница към 30. 08. 1977 година … разполагаме с 455 агенти. Целият агентурен апарат изпълнява задачи по охрана на границата, долавяне сигнали за подготовка и опити за бягства, незаконни контакти на границата … Оперативните работници ръководят средно по 12 агенти, а понякога от 15 до 17, както и по 10 -20 ДЛ /доверено лице /. До сега са вербувани 23 резиденти. Работи се по оперативен план за създаване на резидентурни групи, като значителен резерв в агентурно – оперативната работа. / лист 160 : / Наличието на 142 ЯК / явочни квартири / не осигурява срещите с всички агенти да се провеждат съгласно изискванията. Взети са мерки за решаване на този въпрос. За създаване на по – голяма плътност в прикриването на направленията за вътрешно движение на нарушителите на границата се използват и 2,190 ДЛ / доверени лица /, които се ръководят от щатни и нещатни оперативни работници. По опита на съветските другари през последните 2 – 3 години ДЛ се придават и към офицери от граничните застави и комендатури … където няма такава възможност ДЛ са организирани на принципа на резидентурните групи от по 5 – 8 души с отговорник. Ежегодно се увеличават случаите на участие на агентурата и ДЛ в задържане на нарушители на границата … На настоящия етап агентурата по количество на наша и противникова територия е недостатъчна, поради което някои направления не са покрити … Командващ Гранични войски Генерал – майор …12. 09. 1977 година …\“.

Ф.14, Оп.3. а.е.102, лист 151 : \“ … на 27. 08. 1977 година в участъка на 3 гранична застава бяха ликвидирани при опит за бягство двама граждани на ГДР, които бяха успели да преодолеят С – 100 /телено заграждение с алармена система / и се бяха насочили към границата … установени данни : … на 27. 08. 1977 година в 15:50 часа в участъка на поделение \“ Обстрела \“ бяха

ликвидирани при опит за бягство лицата :

1. Х. Х. Х. роден на 02. 03. 1956 година в град Хайзелинд.

1. Х. Х. Х. роден на 01. 11. 1950 година в град Хибургхаузен, и двамата са граждани на ГДР … \“

Ф.14, Оп.3. а.е. 111, лист 59 : \“ … през м. януари 1978 година Х. Х. Х. от с. Туховище избягал поради националистически и туркофилски убеждения през 1972 година понастоящем намиращ се в Канада проведе телефонен разговор със сестра си. Хвалеше живота на Запад, че имал много пари, лека кола … \“.

Ф.14, Оп. 3, а.е.114, лист 60 /гръб -1 \“а\“/ : \“… на 11. 10. 1978 година агент \“ Наско \“ донесе, че лицето Х. Х. е разказал виц за агнешкото месо – … вълците които виели гледали нагоре, защото агнетата вече се изнасяли със самолети … сигналът бе даден на районното управление на МВР град М. Търново …\“

Агент \“ Наско \“ и хиляди други, това правеха – \“служех на родината \“, за което ги награждаваха – награди за ограбените ни съдба или живот !

Ф.14, Оп.3, а.е. 151, лист 156 : \“ … 16 граничен отряд – град Гоце Делчев. Разузнавателно Управление, МВР поделение – 56570 V рег. № 578; 29. 03. 1980 година вх. № 1606 31. 03. 1980 година … На 18. 03. 1980 година в 11:30 часа в участъка на 10 гранична застава бяха ликвидирани ]двама немски граждани, туристи при опит да избягат в Гърция и след преодоляване на С – 100. От изучаването на случая стана известно, че на 15. 03. 1980 година немските граждани са пренощували в хотел \“Неврокоп \“ град Гоце Делчев …

1. Х. Х. роден на 08. 02. 1961 година в град Лайпциг, гражданин на ГДР.

2. Х. Х. роден на 29. 05. 1960 година в град Лайпциг, гражданин на ГДР …….

лист 159 : \“ По данни на агент \“ Сокол \“ лицето Х. Х. от с. Струмянци, Благоевградско. понастоящем на курсове за шофьор към ПУЦ – Благоевград, разказва остри вражески вицове и такива целящи компрометирането на др. Тодор Живков. Препис от сведението да се изпрати на РУ – МВР град Сандански за отношение … \“.

Когато преглеждах стотиците страници, за да напиша тези редове, усетих болките от униженията, съхранени в архива – хербарий на човешки съдби, на подлост, страдания и смърт.

Тези редове не са достатъчни, за да се изкорени злото, но вярвам, че има и други, по – упорити от мен и с по – големи възможности, за да направим така, че този жесток урок никога да не се забравя. Да стане невъзможно това минало да се завърне отново, защото и сега разни провокатори продължават да филосфстват в медиите и на обществени места ,\“ че идеите на комунизма са ненадминати по своята научност, и перспективност за човечеството, но видите ли до сега е имало само лоши изпълнители, които са ги злепоставили \“. Провокацията е в стила на Марксистката доктрина – изградена от популистки идеи и внушението, че могат да се реализират с насилие/В ТОЗИ КОНТЕКСТ ВСЯКА ПРЕСТЪПНА БАНДА ОСНОВАВА ДЕЙНОСТТА СИ НА СХОДНА ДОКТРИНА/. – Доктрина, намерила своите сатрапи и жертви в миналото ни и сега се мъчи да изпълзи с нови лъжи и обещания. Милионите жертви ни призовават! Не забравяйте урока на историята !

 

**************************************************

ИСТОРИЧЕСКА СПРАВКА : Гранични войски -1946 г. – 1997 г.; На 10 август 1946 г. е утвърден от Народното събрание Закон за създаването на Граничната милиция. Законът се публикува на 27 август същата година. Съгласно него Министерството на войната се освобождава от грижите по охраната на границата и “При Министерството на вътрешните работи се учредява управление на Граничната милиция, на която се възлага пазенето на границата… Служителите на Граничната милиция имат права на служителите на сегашната войска.” На 8 октомври 1946 г. с постановление на Министерския съвет Граничната милиция се преименува в Гранични войски; Граничната застава е основно войсково подразделение, което в системата на Гранични войски съществува от 1948 г. и се счита като център за охрана на държавната граница. Тя има различен числен състав и въоръжение.Граничният отряд е войскова част в Гранични войски. Тя се създава като военно формирование на базата на граничните сектори в 1950 г. В състава на всеки граничен отряд в зависимост от характера и от големината на охранявания участък влизат съответен брой гранични комендатури, гранични застави, щабни, обслужващи и осигуряващи подразделения, щаб, тил и различни по название отделения и служби. В отряда са съсредоточени цялата служебно-оперативна дейност, обучението на личния състав, а така също и административно-домакинската работа.;Граничният наряд се счита за най-малката бойна единица в състава на Гранични войски. Той се състои от един, двама и повече въоръжени граничари, които са длъжни да изпълняват бойната заповед по охраната на държавната граница

С Гърция има спогодба за предотвратяване и уреждане на граничните инциденти и нарушения и спогодба за контрол, поддържане и възстановяване на граничната линия по българо-гръцката граница (1955 г.); с Турция – спогодба за предотвратяване на граничните инциденти и за тяхното решаване, както и за поддържане на държавните гранични знаци (1967 г.).

През 1947 г. се създават групи за съдействие, които се попълват от граничното население. През 1960 г. те се преобразуват в доброволни отряди на трудещите се (ДОТ). От по-късен етап са специализираните отряди “Млад граничар”; За времето от 1962 г. до 1972 г. Гранични войски са към Министерството на народната отбрана, а през останалия период от съществуването си – в системата на Министерството на вътрешните работи; От 1989 г. до 1991 г. Гранични войски са обединени с Вътрешни войски под общо командване и общо наименование – Войски на МВР.

 

*****

ОТ МЕДИИТЕ :

В ГДР. – от момента на провъзгласяването на републиката, до издигането на Берлинската стена през 1961 година на Запад са избягали 2.6 милиона души; След това 7000-8000 германци са успели – през България, Унгария и Чехословакия. Според архивите на тайната полиция ЩАЗИ повече от 15 000 граждани на ГДР били върнати след неуспешен опит да преминат границата.

*****

Посолството на ГДР в София плащало на българските граничари премия от 2 хиляди лева за всеки застрелян източногермански гражданин – истинско богатство в бедна България, обяснява списанието. Според цитирани от \“Шпигел\“ бивши български граничари цели семейства, включително жени и деца, са били избити.

*****

На българската граница през годините на социализма са били убити при опит за бягство повече граждани на Източна Германия, отколкото във всичките останали соцстрани, взети заедно.

Това драматично за реномето на България заключение направи … в най-гледаното време по германския телевизионен канал NDR политологът Щефан Апелиус.

*****

\“За мен не е хубаво да разбера, че лица, които са работили за служби, отговорни за избиването на невинни хора по времето на комунизма, са на високи позиции в България\“. Това заяви … Гизела Каленбах, евродепутат от групата на зелените в ЕП, по време на среща у нас с членовете на комисията по досиетата. Тя поиска от институциите у нас достъп до данни от българските тайни служби за извършваните арести на източногермански граждани по границата с Турция и Гърция. Каленбах и нейните колеги евродепутати отправили официално искане до комисията по досиетата да им бъде предоставена информация за извършвани убийства на източногерманци у нас. След предоставяне на документация в 6-седмичен срок ЕП ще излезе с официално становище.

Калебах обясни, че въпреки многобройните опити да се стигне до информацията институциите у нас не са предоставили всички архиви. МВР е дало само откъслечни данни за поне 415 ареста на граждани на ГДР. Според Екатерина Бончева от комисията за тази бройка следствени дела има направено немотивирано предложение за унищожаване през 1975 г. Шеф на архива на МВР тогава е била Нанка Серкеджиева. МВР предоставя информация за две извършени убийства при опити на източногерманци да избягат от комунистическия режим. Едното е през 1974 г., а другото през 1988 г. От комисията по досиетата уточниха, че с това не се изчерпват случаите на ликвидирани невинни хора. Все още не е постъпила информацията от Националната разузнавателна служба и Министерството на отбраната. Сред следствените дела има и бели петна заради извършено унищожаване на документи.

Каленбах не изключи възможността роднини на убитите източногерманци да потърсят отговорност от българите, които са ги ликвидирали. Според европолитикът отговорност трябва да се търси преди всичко от хората, които са участвали в тези зверства и в момента заемат властови позиции.

*****

Политологът д-р Апелиус (Appelius.de) установява преди време, че темата е напълно забравена от колегите му, а в обществото цари невежество по въпроса.

Разследванията му в архивите на някогашната тайна полиция Щази, разговорите със свидетели и частично информацията получена от България са послужили за материал на книгата \“Смърт в България\“, която излиза от печат в Германия.

*****

Оказва се, че с логистичната помощ на германските тайни служби (ЩАЗИ) комунистическото правителство на България е получавало данни за \“рисковите\“ граждани и е било доста подготвено да предотвратява бягството им през българската граница.

*****

Като се позовава на интервюта с бивши български граничари от времето на комунистическия режим, \“Шпигел\“ твърди, че за всеки убит при опит да избяга на Запад източногерманец ГДР е плащала сума, равна на 350 паунда и е осигурявала почивка.

Посолството на ГДР в София плащало на българските граничари 2 хиляди лв. за всеки убит гражданин на \“първата работническо-селска държава на германска земя\“, както я наричаха комунистическите лидери в Берлин По време, когато средната заплата беше 150 лв. това е било истинско богатство в бедната Народна република България.

Според цитирани от \“Шпигел\“ бивши български граничари цели германски семейства, включително жени и деца, са били избити.

*****

Според публикуваните архиви на ЩАЗИ около 2 хиляди източногермански граждани са се опитали да избягат на Запад през България между 1961 г., когато бе построена Берлинската стена, и 1989 г. Хиляди други са извършили успешни или неуспешни опити за бягство през Унгария, бивша Чехословакия и Румъния.

*****

\“Шпигел\“ пише, че българските власти не разрешават опити за търсене на телата на бегълци в \“ничията земя\“ по границите на страната. В България, за разлика от бившата Източна Германия, не е бил съден нито един бивш граничар, отбелязва списанието.

*****

 

 

 

P.s. В ИНТЕРНЕТ по темата може да намерите по – голям обем от информация, която е невъзможно да се побере в тази статия, но все пак Ви препоръчваме линк към един разтърсващ разказ :

За да го чуете :

http://www.dw-world.de/popups/popup_single_mediaplayer/0,,4898575_type_audio_struct_10517_contentId_4900570,00.html

За да го прочетете: http://www.dw-world.de/dw/article/0,,4908559,00.html

 

 

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.