Как унизих всички бюрократични институции конфискуващи пари

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
0

Как унизих всички бюрократични институции конфискуващи пари

Престъпление

 

            Възпрепятстване на търговията чрез нарушаването на договор е единственото престъпление.

 

Кодексът на федералните разпоредби ( USA: 27 CFR 72.11) дефинира търговските престъпления като един от следните видове престъпления (федерални или щатски): „Престъпления срещу данъчните закони, кражба с взлом, фалшифициране на пари и документи, отвличане на хора, кражба, грабеж, нелегална продажба или притежание на смъртоносни оръжия, проституиране (включително предлагане и доставяне на проститутки, сводничество, трафик на „бели робини”, притежание на домове със съмнителна репутация и други подобни), изнудване измама и игри на доверие, опит за извършване, заговор с цел извършване и укриване на което и да е от гореизброените престъпления. Пристрастяването към наркотиците и използването на марихуана ще бъдат третирани като търговски престъпления.”

 

ВСИЧКИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ СА ТЪРГОВСКИ!!!

 

            Питър Мак Уилиамс написа книгата „Не е престъпление ако го извършиш” за престъпленията без жертви. „Ако няма пострадал, няма свидетел, няма заведена жалба дадена под клетва, как така правителството ни обвинява в престъпления?”

 

            „Не може дори и да се каже, че Държавата някога е показвала предразположение да се бори с престъпността. Тя единствено опазва своя монопол върху престъпността.” – Албърт Джей Нок

 

 

Изнудване

 

Какво да правим с изнудвачите:

 

 1. да им платим;
 2. да потърсим намесата на трета страна;
 3. да научим правилата им и да ги победим в тяхната игра;
 4. да се оттеглим.

 

            Нито едно от тези решения не премахва причината и въпреки това причината не може да бъде премахната, а лекуването на симптомите единствено ще насърчи изнудвача. Това което трябва да направим е да скъсаме връзките си с изнудвача.

 

 

 

 

 

Корпорации и корпоративни единици

 

            Корпорациите се създават с незаконосъобразни цели, най-вече за да се избегне наказание за престъпление, като вината се прехвърли на фиктивна организация, която не носи отговорност пред никого. Единствената им цел е да се избегне отговорността. Тези които се инкорпорират или присъединяват към корпорация, го правят с цел избягване на лична отговорност за своя собствен живот. Разбирам, че това звучи грубо, и все пак, ако търсите доказателства, погледнете резултатите. Когато с основаването си една корпорация получава правото да обяви фалит, това я прави престъпна. Такова е положението с правителствата днес. Корпорациите са юридически фикции, което значи, че те съществуват единствено в съзнанието на хората. Корпорацията, като юридическа фикция, не може да разсъждава или действа по какъвто и да е начин, тя дори не може да общува с човешко същество и за тази цел някой трябва да говори и действа от нейно име, като с тази задача са се нагърбили адвокатите. В по-голямата си част предприятията корпорации са ограничени единствено от човешкото въображение и са златни мини за адвокатските сдружения, които също така са корпорации. Само 6% от всички корпорации плащат какъвто и да е данък, а останалите печелят от присвояването на привилегированото ни положение да не плащаме данъци – мислете си за „Енрон“ – или като прехвърлят данъчните си задължения върху нас под формата на данък върху продажбите / GST. Запомнете – ние не сме длъжни да плащаме какъвто и да е данък.

 

            Поуакуатси; живот в трансформация; начин на живот или единица, която се храни с жизнените сокове на други единици за да поддържа своя собствен живот – тоест корпорация.

 

            И все пак най-често срещаната и коварна корпорация е тази, чиито дългове вие лично гарантирате. Чрез измама правителството, което е създало тази корпорация, ви принуди да станете гарант. Тъй като всички корпорации са създадени от правителството, можем да предположим, че единствената задача на корпорациите е да генерират приходи за Световната банка. Корпорацията, която ви държи като гарант е корпорацията чието име прилича на вашето.

 

            Ако някога сте работили за една от големите корпорации, вие сте чували постоянните вайкания, че трябва да се спестяват пари за корпорацията. Тъй като няма пари, няма и корпорации. Следователно каквото и да правят, те го правят за единици, които не съществуват и за сметка на човешките същества. Истинският проблем е, че човешките същества наистина вярват, че корпорацията трябва да спестява пари, а в основата на това стои страха, че ако тя загине поради нанесени щети и те ще загинат с нея. Това което корпоративните служители трябва да направят е да се оттеглят и сами да договарят уменията си. Облагите от това са: не се удържат данъци, пенсионните планове (SS / CP) се правят по желание, намалено данъчно облагане (ако изберете да кандидатствате за данъчни облекчения за бизнеса), контрол над времето и т.н. Облагите нямат край. Когато правителството ви изпрати сметка за неплатените дължими данъци, вие не трябва да ги „плащате”, а да ги погасите. Един познат работеше за корпорацията Rand. Веднага след като напусна, те го наеха за консултант; доходът му се удвои, а данъците му намаляха тройно.

 

 

            Винаги работех за агенции, а не за болници, защото така заплатата ми беше с 25% по-висока и донякъде си запазвах независимостта. Питала съм сестрите от отделенията защо и те не правят това. „Нуждая се от помощите”. Казах им, че с това което печелех, лесно можех да се справя с всякакви непредвидени обстоятелства, които биха и вероятно нямаше да се появят, докато те работеха по 40 часа седмично за нищожно заплащане, в очакване на необходимостта да бъдат оперирани. Това бяха млади жени. Нека някой да каже, че „човек трябва да работи за добра компания”. Те бяха поробени. Колкото по дълго време прекарваха там, толкова по-дълго им се налагаше да останат – за да съберат това което си мислят, че биха получили когато изгубят всичко. Познавам хора, които съвсем съзнателно могат да кажат: „Не мога да напусна. Ще изгубя всички помощи.” Прочетете го отново! Те не разбират, че няма полза да останат. Ще го повторя отново: НЯМА да има пенсии, когато дойде време моето поколение да ги получава – след 10 години. Да, това не само че е добра новина – това е най-добрата новина, но за това по-късно.

 

            Корпорацията е изкуствено, безсмъртно същество. За организация, например църква, търсеща освобождаване от плащане на данъци по силата на раздел 501 (с)(3) от кодекса на IRS (и кой знае по силата на какъв цитат на CRA), за да бъде „организация” в юридическия смисъл, е необходимо тя да се инкорпорира. Веднага след като се инкорпорира, тя става търговска единица, след което кандидатства и да получава съдебно решение по силата на IRS 501 (с)(3) (при което тя си остава неполитическа) и получава статут на организация освободена от плащане на данъци. След това на практика държавата управлява църквата. Ако си мислите, че вашият пастор, равин, свещеник, или църковен служител може свободно да си изказва мнението, помислете си отново. Църква, която не плаща данъци не е „църква освободена от плащането на данъци”, а религиозна организация, която кандидатства за статут на корпорация, при което от „законосъобразно сдружаване на свободни граждани”, тя се превръща в „юридическо сдружение на поданици на държавата”.

 

            „Религията е за хората, които се страхуват да отидат в Ада. Духовността е за тези, които вече са били там.” – Гари Бюсей  

 

            „Бог никога не ни дава повече от това, което можем да управляваме.” Искам този, който го е казал да си поговори с хора, достатъчно отчаяни за да се самоубият.

 

            „Църквата ни учи, че мисълта за извънбрачен секс без да го правим, е равносилна на извършването му; обаче мисълта да сложим пари в чинията за дарения без да го правим не е равносилна на слагането на пари.” – Ред Причард, 1973г.

 

Законопроект за здравеопазването в извънредни ситуации

 

            Няма нужда да ви казвам, че тук не става дума за здраве, а за контрол на правителството. Спомнете си кой притежава тялото ви, освен ако не сте предприели мерки да го запазите за себе си. По силата на този закон:

 1. вие сте задължени да се ваксинирате, в противен случай ще бъдете обвинени в извършване на престъпление;
 2. вие сте задължени да отидете на медицински преглед, в противен случай ще бъдете обвинени в извършване на престъпление;
 3. лекарите ще ви прегледат, в противен случай ще бъдете обвинени в извършване на престъпление;
 4. вашата собственост може да бъде конфискувана при наличието на „сериозни съображения”, че тя представлява опасност за здравето на обществото … тя може да бъде изгорена или унищожена, БЕЗ да имате право на обезщетение и компенсация.

 

            Ето какво можете да намерите в Интернет и въпреки че не се съмнявам в точността на информацията, този, който го е написал го разбира като атака, а не отчаяние от страна на онези, които трябва да събират лихвата по заемите. Единствената причина поради която заплахата за нас и нашата предполагаема „собственост” става все по-голяма е, че властимащите са под прицел с ултиматум „да събират или …”. Спомнете си, че правителството и всичките му подразделения са единствено агенции за събиране на приходи. Ако вие лично имате законно право върху собствеността си, няма начин по който те да ви я конфискуват; това се отнася и до тялото ви. Когато те издават заповеди за ваксиниране на телата ни, запомнете че това се отнася до телата върху които те имат законно право на собственост, а вие имате само право на ползване. Ако вече имате законно право върху собствеността си, вие можете да им представите документите, които го доказват. Благодарна съм, че знаех десетилетие преди да родя момчетата си, че ваксините са убийци, за това нито едно от момчетата ми не е ваксинирано или пък обрязвано, като от всички болести които се смятаха за „нормални болести на детството”, те преболедуваха само варицела.

 

Национален дълг

 

            Лихвата за облигациите създадени с измама трябва да бъде създадена чрез други заеми. Паричното предлагане трябва постоянно да се увеличава за да се изплати лихвата. Лихвата по облигациите (националния дълг) се плаща преди всички други разходи на правителството. В противен случай, цялата система се разпада. Дългът не може да бъде намален защото, когато се плащат средства за намаляване на дълга (обратно изкупуване на облигациите и премахването им), парите изчезват от обръщение, тъй като те се връщат от там откъдето са дошли – от небитието. Когато няма пари, има депресия жизнения стандарт пада, поради което вече няма „средна класа”. Ето защо дългът трябва да бъде „погасен”, а не „платен”, защото НЕ МОЖЕ ДА СЕ ПЛАТИ.

 

            Може би ще ви е интересно да прочетете речта на Джим Трафикънт (Jim Traficant) за фалита на САЩ. Прегледайте я – той разказва цялата история, за което е и в затвора – управниците никога няма да си признаят.

 

            „Една страна (корпорация), която е размахвала меча на ядреното унищожение над света в продължение на половин век и твърди, че някой друг е изобретил тероризма, е страна (корпорация), която е изгубила връзката си с реалността.” – Джон К. Стоунър

 

Заклех се, че няма да споменавам Джордж Буш в тази книга … Той твърди, че тази страна (корпорация), която е била във война през всяка от последните 54 години, е най-миролюбивата страна на Земята.

 

Средство за защита

 

            Трябва да има някакво средство за защита. Тъй като действията ни са подчинени на търговските закони, защитното средство трябва да бъде намерено в Единния търговски кодекс. Помнете че:

 1. подписването на молба за лиценз е доброволно. Вие имате правото да извършвате тези нормални дейности без да подавате такава молба;
 2. вие се молите за „помощи”, „привилегии” и „възможности”, които оправдават отказа ви от вашите дадени от Създателя права, с които сте родени, но които се прехвърлят при раждането ви чрез регистрацията.
 3. ние не можем да придобием „истинско”, освободено от васални задължения право на собственост, закупено чрез тези помощи. Ние трябва да „купим” собствеността за да получим законно право на собственост. Това може да се направи само като заменим привилегированото си положение за право на собственост. Не можете да притежавате собственост като я платите;
 4. Ние не можем законно да изплатим дълговете си. Ние можем само да ги погасим по начина по който са създадени.

 

Предимства на подаването на заявленията UCC / PPSA

 

            Подаването на заявленията PPSA / UCC-1 прилича на заявлението, което един съпруг прави чрез вестниците (това се случва обикновено, а не обратното), че не носи отговорност за дълговете на съпругата си. Това ми напомня за случая, при който един съпруг не е обявил, че кредитната карта на жена му е била открадната, защото крадецът е харчел по-малко. Така че подаването на заявленията е нещо подобно.

 

            Когато попълвате Заявлението за финансиране (ЗФ) UCC / PPSA, имайте предвид, че Ползвателят на гаранцията (ПГ) трябва да бъде фикция / Сламен човек, тъй като само фиктивни единици могат да функционират в търговията. И така: Ползвателят на гаранцията (ПГ) завежда иск срещу Сламен човек длъжник (СЧД). След това Сламеният човек длъжник преписва на Ползвателя на гаранцията (ПГ), на който вие, човешкото същество сте настойник, всичко, което притежава чрез Договор за поръчителство (ДП). Не завеждайте Договорът за поръчителство (ДП), дайте му само регистрационен номер по силата на Основната гаранция на ЗФ. ДП ви дава на вас, настойника на ползвателя на гаранцията предимство пред Сламения човек длъжник и ви премахва като гарант на Сламения човек. Единственият начин да оборите тяхната презумпция, че вие сте гарант е като ги уведомите чрез Заявлението за финансиране; все пак вие не можете да функционирате в търговска среда, затова Сламеният човек върши това вместо вас и завежда Заявление за финансиране. Следователно Ползвателят на гаранцията завежда иск срещу Сламения човек длъжник. Сега всички платежни задължения срещу Сламения човек длъжник могат да бъдат погасени от вас, третата заинтересована страна, която има преимуществена претенция над всички права, собственост и интереси на Сламения човек. Проблемът който имат чиновниците, които завеждат тези искове е, че Ползвателят на гаранцията и Сламеният човек длъжник изглежда са една и съща единица, тъй като и двете имена са изписани изцяло с главни букви. В този случай проявете творчество: напишете имената с различен правопис или пък жените да използват моминското си име и да отправят иск към единицата с името след брака, или пък напишете името на някое от непълнолетните си деца за да не им позволите да забележат, че Ползвателят на гаранцията е в списъка на длъжниците. Ако откажат да заведат иска, направете това което аз направих; събудих се и си спомних коя съм. Тъй като те са мои слуги, това което трябваше да направя е да ги уведомя, че документът е изпратен с препоръчано писмо. Аз съм първа по ред и по време.

Според сведенията ми, те бяха го получили – и както се случи с колата ми – искът не беше „регистриран”, а „документиран”. Ние не трябва да се молим на нашите обществени слуги, а да ти уведомяваме какво искаме те да направят.

 

            Заявлението за финансиране е единственият договор в света, който не може да бъде нарушен. Тъй като имаме неограничен кредит във Федералния резерв, ние можем да получим достъп до него чрез сметка. Запомнете, че там няма пари, следователно това не е все едно да отидете до банката и да получите кеш. Тази сметка е само за погасяване на обществен дълг. Намерението ни е да спрем да се нуждаем от кеш за да не усложняваме проблема като трупаме повече дълг. Ние вече контролираме средствата, а управляващите ще прехвърлят цифрите, вписванията и числата в наша, а не в тяхна полза. Правилното попълване на Заявлението за финансиране, в определен момент ни дава контрол над Сламения човек. Когато получим задължение за плащане, ние можем просто да го погасим чрез привилегированото си положение. Това са търговски, а не юридически отношения. Никакви игрички повече! Ние просто приемаме стойността на иска и го връщаме за погасяване, покриване на задължението и закриване на сметката. Тъй като искът е предварително платен и нашата сметка във Федералния резерв е освободена от облагане, предполагаемият дълг изчезва – някак си – поне докато не се намери нещо с което да се изплати.

 

            Тъй като всякакъв контрол от страна на някакви предполагаеми власти се дължи на това, че вие им го давате, предлагам ви никога да не давате юрисдикция на който и да е съд или обществена единица поради немарливост. Помнете кои сте.

 

            Веднъж един съдия ме попита дали разбирам за какво съм глобена (пътно транспортно нарушение). Отговорих му, че не можем да продължим, докато не докаже, че има юрисдикция над мен (знаех, че има юрисдикция над Сламения човек, тъй като все още не бях подала Заявлението за финансиране (UCC 1) ). Той остана втрещен.

 

            След като подадем Заявлението за финансиране, ние можем да „погасим“ всеки публичен иск към нас. Ако “уважим” иска, като го приемем, ние можем да го погасим. Ако не уважим иска (като му се противопоставяме, като се борим срещу него, като го оспорваме или пренебрегваме), ние създаваме противоречие, което трябва да стигне до съда за разрешаване. “Приемане” не означава “признаване”, а установяване на контрол над предложението. Ако например сте платили на банка $ 10 000 за автомобил, който си мислите, че притежавате, а след това изостанете с изплащането му, банката може да вземе от вас автомобила, защото не го притежавате. Ако покажете на Заявление за финансиране, че сте инвестирали $ 10 000 за покупка на автомобил, а след това изостанете с изплащането му, банката ще трябва да ви плати $ 10 000 преди да го вземе.

 

            В член 3 § 505 от Единния търговски кодекс (UCC) се изброяват правата на страната към която е отправен иск за плащане, независимо от това кой е претендента (IRS, CRA), или вида на иска (данък върху собственост или подоходен данък). Никой не може да докаже задължение за плащане от ваша страна, а само иск за $$$. По този начин аз се забавлявам с така наречените “кредитори”. Те продължават да ми изпращат искови заявления; аз пък искам от тях подписана фактура, с което те поемат пълна търговска отговорност, след което с удоволствие ще изравня счетоводството им, което те никога не направиха. За да го направят, те трябва измамят. Как бих могла да платя сметка, която не ми е изпратена?

 

 

Властимащите – световният елит

 

            Един процент от най-богатите хора в света имат доходи възлизащи на доходите на 57%, и това неравенство расте. На върха на пирамидата на тези които вземат решения са Управляващият елит. Те целенасочено използват психополитиката за да влияят върху всичките девет стъпки на процеса на вземане на решения. Те контролират всяка стъпка като:

 

 1. създават събитията и предрешават изхода им;
 2. фабрикуват подробностите около събитията и контролират средствата за разпространението на информацията;
 3. държат обикновените хора в тревога чрез подбор и контрол на информацията;
  1. формират системата от знания и убеждения чрез „образование”;
  2. в международен план дават на децата на обикновените хора по-нискокачествено образование, чрез „инструктивно образование”, докато децата на Управляващия елит посещават първокласни училища и колежи;
  3. контролират емоциите на обикновените хора чрез социална реторика и религиозни догми;
  4. узаконяват правила и разпоредби влияещи върху решенията на обикновените хора на базата на очаквани възнаграждения и страх от наказание;
  5. насаждат у обикновените хора страх от вземане на решения чрез налагане на кодекси, правила и разпоредби чрез насилие, заплахи за употреба на сила, изтезания, глоби или затвор; и
  6. създават системи за наблюдение, които следят поведението и дейностите на групи от хора или отделни личности.

 

Инвестиции

 

            Ние няма да видим пенсионните си инвестиции, нито пък пенсиите си. Не се отчайвайте. Това значи, че икономическата структура при която сме живеели е на път да се срине, за което е крайно време. Да, ще има жертви, но това ще ни принуди да разберем, че няма сигурност извън нас

 

            Преди няколко години, послушах съвета на една приятелка, който ме насърчи да започна търговия на стоковата борса и да купя кафе с доставка през март. Всяко мое действие беше възпрепятствано. Нищо не ставаше така, както исках. С всяка изминала седмица, възможностите ми намаляваха, като накрая, за мое разочарование, факс машината ми не можеше да предаде поръчката ми. Най-после си казах: „Някой не иска аз да направя тази търговия.” Написах e-mail на брокера си с оплакването, че всичко е против мен: коледни празници, банкери, грешни телефонни номера, факсове, невъзможност да се свържа с приятелката си за да я попитам кога да прекратя търговията и т.н.

 

Той ми отговори: „Бъдете търпелива. Ако бяхте купили това, което сте възнамерявали, щяхте да сте със загуба от 2500 долара.” Знаех, че това е невъзможно, тъй като най-лошото което можеше да ми се случи е да загубя 1400 долара; въпреки това, отидох на сайта на търговията и установих, че ако бях купила кафето, щях да бъда извън играта за секунди и щях да изгубя вложените си пари. Така се смях, че не можех да се изправя. За съжаление, приятелката ми, която беше купила кафето докато аз се мотаех без да знам какво да правя, изгуби част от парите си.

 

Това най-после ме научи, че „няма инвестиции”; всъщност има инвестиции, но няма веществена възвращаемост. Играта с инвестирането се ръководи от елита и целта им е да обсебят нашите средства. Все едно е да отидете в Лас Вегас. Ако отивате с друга цел, различна от забавление, вие залагате съдбата си за нещо което не съществува. Признавам, че мнозина са направили пословичния „удар” на пазара и въпреки това, те не разбират, че това което са спечелили е парично задължение. Още по-важно е, че те не са се срещнали с човешкото същество, което е изгубило за да спечелят те. Най-после научих и че не трябва да ставам финансово осигурена; трябва да си простя, че съм си мислила за това – най-вече защото това е невъзможно.

 

Шестдесет процента (60%) от инвестициите в пазара на акциите са инвестиции от сметките по Подробния годишен финансов отчет (ПГФО) на градовете. Ето къде отиват средствата от вашите глоби, данъци върху собствеността и т.н. – да финансират хазартните страсти на градските чиновници. Те инвестират нашите средства и печелят: след това ги скриват в сметките по ПГФО и се оплакват, че няма достатъчно $$$ за да се заплатят спешно налагащи се услуги – за пожарникари, парамедици и т.н.

 

Причината поради която имаме корпоративни измами (като Енрон) в днешни дни е фалшифицираното счетоводство. Това е тяхното единствено престъпление. Няма средства които да бъдат откраднати – това, което е откраднато е привилегированото положение* на техните бивши служители. Даже и след като напуснете работа, корпорацията продължава да използва вашето привилегировано положение, тъй като тя има вашия социално осигурителен номер SSN/SIN. Истинският въпрос е защо самите служители не са използвали привилегированото си положение, а са го оставили на мошениците от корпорациите да го използват? Привидният гняв на Буш и борбата му срещу „корпоративната алчност” (каква пародия!), не търси наказанието им, а ги предупреждава да си оправят сметките преди човешкото стадо да схване, че те манипулират счетоводните си книги. Тъй като няма пари, това което те крадат манипулирайки пасивите на счетоводните книги е само кредит или активи. Те правят това, защото хората са им предоставили привилегированото си положение. Тайната им е разкрита. Тези корпорации ги очаква голяма изненада.

 

Жена, която познавам е в паника относно своето бъдеще, казва: „Поне ще имам пенсия от компанията си, когато навърша 65.” Напушва ме смях – все едно, че някой ми казва че трябва да спестявам за образованието на децата си. Това беше преди три години, дотогава икономиката ще се промени неузнаваемо, а и не искам децата ми да бъдат програмирани и чрез „висшето образование”. Къде смята моята приятелка да намери тази корпорация, която няма да е офейкала с предполагаемата и пенсия? Това е фикция. Такава корпорация не съществува, както и не съществуват тези предполагаеми активи. Четирима (4!) души са ми заявявали: „Пенсията ми е „осигурена”.” Смях.

 

 

 

Граждански свободи

 

Днес американците ще бъдат възмутени, ако войски на ООН навлязат в Лос Анджелис, за да възстановят реда (има се предвид безредиците в Л.А. от 1991 г.); утре те ще бъдат благодарни! Това ще е особено вярно, ако им се каже, че ще бъдат застрашени отвън (например нападение от извънземни), независимо дали заплахата, която ще застраши нашето съществуване, е реална или измислена. Тогава всички хора по света ще ни молят да ги спасим от това зло. Единственото нещо, от което всеки се страхува е неизвестността. При такъв сценарий, правата на личността ще бъдат доброволно предадени за да се гарантира тяхното оцеляване и закрила от Световното правителство.“ – Хенри Кисинджър пред конференция на Билдербергите, Евиънс, Франция 1991 г.

 

Буш е поставен на мястото си с една единствена цел – да принуди американците да се откажат от малкото им останали граждански права.

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.