Оценка 5,27 по десетобалната. Как изглежда България в „класацията“ на най-престижния клуб

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
0

Красен СтанчевБългария не се бори само за еврозоната и Шенген. Тя иска да влезе и в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, най-престижният клуб. По негови данни България не стои зле, но хронични проблеми я дърпат назад: неефективно управление и недостатъци в областта „върховенство на закона“.

 

„Няма по-голяма заплаха за цивилизацията от управление на некомпетентни, корумпирани или покварени люде.“

Мизес, „Всесилната държава“ (1944 г.)

Освен на зоните на „Шенген“ и на еврото, България се готви да стане член и на Организацията на икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). Тя получи одобрение, пътна карта какво да направи по този повод през юни м.г., има статут на „кандидат“ от 2007 г., а намерението за участие е поне от средата на 1997 г.

Накратко, за да бъде приета, България трябва да приеме целите на организацията и стандартите на държавно управление и политики. От бившите комунистически страни първа към ОИСР се присъедини Чехия (през 1995 г.), последвана от Унгария и Полша (през 1996 г.).

С целите, както и с тези на НАТО, ЕС и еврозоната, България няма проблем. Но не е такова положението със стандартите.

От 2009 г. по инициатива на ОИСР и Фондация Бертелсман за най-развитите демокрации със свободна пазарна икономика се отчитат Индикатори на устойчиво управление. Това е най-подробният, основан на данни и обективен анализ, преглед на стандартите за добра управленска и политическа среда. Освен страните членки на ОИСР, в него от 2014 г. са включени България, Румъния и Хърватска[*1] . Така страните стават общо 41. Това е най-престижната в света група за сравнение между отделните държави.

Състоянието на страните се наблюдава по пет групи индикатори в областите: „устойчива политика“ (икономическа, социална и опазване на околната среда), „здрава демокрация“ и „добро управление“ (ефективност и отчетност на изпълнителната власт). Във всяка една област има по около пет под-индикатора и преглед на статистика, ако такава е налична.

 

Оценка 5,27 по десетобалната

 

Оценките са по десетобалната система. Само една страна има оценка над 9. Швеция води по „здравина на демокрацията“ с 9,3 бала. Тя е първа и по „добро управление“ (8,9 бала), тук в диапазон 0,3 точки след нея са Финландия и Норвегия. За устойчивост на политиките Швеция също има най-висок бал, почти 8.

За разлика от други класации, има страни, включително членки на ОИСР, които са по-назад от България в класацията за устойчивост на управлението.

Средното място на страната е 35, много често в по-незавидно положението са Румъния, Полша, Унгария, Гърция, Мексико, Кипър и Турция.

От 2014 г. България, с бал 5,27 през 2022 г., дори бележи известен напредък от 0,17 точки. Следва да се отчита обаче, че централният среден (медианен) бал е 6,1 и че, независимо от промените в баловете на други страни, страната винаги се оказва не само под този среден бал, но и сред едната четвърт страни в групата, които се представят най-зле.

 

Надеждност на политиките

 

В област „устойчиви политики“ България има най-висок бал (5,27)и най-напредничава класация (34-то място). Зад страната са Полша, Унгария, Румъния, Кипър, Турция и Мексико. И тук подробностите са от голямо значение и могат да служат за ориентир какви са достойнствата и недостатъците на страната.

Най-напред е класацията в областта на политиките в опазването на околната среда, където мястото е 26-то, без промяна от 2014 г. насам. По-назад от България са страни като Австрия, Канада, САЩ, Чехия и Южна Корея.

В сектора „социални политики“ България с бал 4,4 се класира на 40-то място, преди Мексико.

Балът е най-висок при „семейната политика“, като при нея грижата за децата от 3 до 5 години е с един от най-добрите балове (9,1) в цялата класация.

В здравеопазването мястото също е 40-то, заедно с Мексико. Без Чехия и Естония, всички бивши комунистически страни са в долния квинтил на класацията. Само по доктори на глава от населението България е на 12-то място, между Швеция и Дания в класацията. Това „постижение“ всъщност е остатък от миналото и е симптом на крайна неефективност.

Макар и лесно за обяснение, най-незавидно е положението с неравенствата (бал 2,4). Коефициентът GINI e на практика същият като в САЩ, близък до стойностите му във Великобритания, Латвия и Литва. Турция, Мексико и Чили са с по-висок коефициент. Непосредствените причини за това положение на нещата са общественото изключване и показателите на PISA на ОИСР. В тях балът на България е 1, какъвто е само за Румъния и Мексико.

В под-областта „сигурност на живота“ само рейтингът на убийствата на 100 хиляди души отрежда на България относително престижното 20-то място. Другите три показателя (политика на „вътрешна сигурност“, „лична сигурност“ и „доверие в полицията“ са със стойности след последните три най-тревожни рангове в класацията.

 

Икономическата политика е с бал 5,6.

 

Изключително добър е показателят „държавен дълг на едно дете“, с бал 9. Той показва тежестта на публичното управление, която вероятно ще се стовари върху плещите на следващото поколение. Това засега е и единственият показател, по който България е на първо място в цялата класация. Въпреки относително ниския дял на подрастващото поколение в демографската структура на населението. Причината е в ниския дял на държавния дълг в БВП. Тук България е втора в класацията след Естония.

Като под-област с най-висок ранг на България е бюджетната политика, тя е 6-та в класацията, заедно с Естония, Нова Зеландия и Норвегия. И близо до Швейцария, Швеция и Дания, които заемат първите три места.

Данъчната политика поставя България (с общ ранг 20) в първата половина на класацията. Балът е практически същият като този на Австралия, Испания, Малта, Нидерландия, Словения и Чехия.

 

И България е на първо място по достойнства на облагането на личните и корпоративните доходи. Общият бал на България тук е нисък поради това, че данъчната система се смята за относително сложна (което е само донякъде вярно).

Що ще отнася до „здрава демокрация и добро управление“, тук средният бал за всички страни е по-висок от останалите области – 6,61. За България той е 5,37, като страната е на 36-то място.

При под-критерия „достъп до информация“ (най-вече за финансиране на политическия процес и участници) мястото е 37,-мо а за върховенство на закона – 38 (след нея са Румъния с близък бал, Полша, Унгария и Турция). Тук има допълнителни четири индикатора. От тях най-зле са правната несигурност и съдебният контрол върху изпълнителната власт. А най-добре, 31-во място от 41 страни – назначаването на съдиите. „Превенция на корупцията“ също поставя страната в последната група, но в „горния“ й край.

„Доброто управление“ в сравнение с периода преди изборната 2021 г. бележи през 2022 г. незначителен напредък от 0,2. (Но обзорът е приключен през май м.г.). Мястото е 35-то. След България са Словакия, Хърватска, Румъния, Кипър, Унгария и Турция.

Конкретните индикатори за ефективност на изпълнителната власт са много. Единственият близък до медианния бал са обществените консултации (6). Но организацията, стратегирането, обосноваването, координацията са близки по плачевното състояние. Съответно прилагането и обясненията пред обществото по повод политиките също са слаби.

„Отчетността на правителството“ е с подобна диагноза: висок неправителствен капацитет за оценка на политиките и независимост на органите за наблюдение и контрол дават на България относително висок бал – 6,1. Но партиите, групите по-интереси и медиите развалят пейзажа.

 

Някои изводи

 

Ако тръгне по дадените връзки в интернет, всеки сам може да провери следните няколко извода.

По всички показатели, освен държавен дълг, но особено според критериите и оценките за „добро управление“ страните от Еврозоната дават по-добри резултати спрямо останалите държави.

Изключение са споменатите Швеция и Норвегия. Тук единствените две бивши комунистически страни в по-добрата група са Естония и Литва. В другите области упадъкът на тези страни е относително рязък през последните пет години. Това поддържа баловете на България над най-незадоволителните стойности.

 

В икономическата политика и бюджета последните развития у нас не са взети предвид. Посочените малко по-горе дефекти в областите „добро управление“, „отчетност“ и „върховенство на закона“ са хронични.

Те неутрализират постиженията в стопанската и бюджетната политика откак България е включена в сравненията. Тези постижения също не са задени завинаги.

 


 

[*1] Докладите за отделните страни се подготвят от експерт, проверяват се от двама несвързани с него специалисти за страната, а данните се преглеждат допълнително от сто души, всеки от които отговаря за някоя от сферите и специфичните й индикатори.

 

 

Текстът е написан специално за Свободна Европа.

 

 

 

 

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.