Европейски съвет за системен риск

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
0

Георги АнгеловПредупреждение на Европейския съвет за системен риск от 2 декември 2021 година относно средносрочните уязвимости в сектора на жилищните недвижими имоти в България

(извадки)

В сравнение с държавите от Съюза като цяло, въпреки че делът на ипотечните кредити в банковите портфейли е ограничен и нивото на задлъжнялост на домакинствата понастоящем е ниско, благоприятните условия за ипотечно финансиране биха могли да представляват риск в средносрочен план от развитие на спирала между цените на жилищата и ипотечните кредити. От една страна, повишаващите се цени на жилищата означават, че стойността на обезпечението за кредитите за недвижими имоти се увеличава, като по този начин се дава възможност за по-висок ливъридж от страна на кредитополучателите. От друга страна, ръстът на цените на жилищата обикновено е придружен от положителни макроикономически промени, което може да доведе до разхлабване на стандартите за кредитиране, спазвани от доставчиците на кредити. В същото време увеличеното предлагане на кредити за недвижими имоти може да представлява допълнителен натиск за повишаване на цените на жилищата. В средносрочен хоризонт такава спирала би могла да доведе до балон на цените на жилищата, обусловен от кредитирането, и прекомерно задлъжнели домакинства.

От гледна точка на бъдещето и като се вземе предвид средносрочната перспектива за риска, настоящият микс от макропруденциални политики се счита за частично подходящ и частично достатъчен. В допълнение към прилаганите понастоящем мерки, основани на капитала, въвеждането на мерки, основани на кредитополучателя, би било целесъобразно, за да се действа превантивно срещу потенциалното създаване на спирала между цените на жилищата и ипотечните кредити.

Когато се активират мерки за преодоляване на установените уязвимости, при калибрирането и поетапното им въвеждане следва да се вземат предвид позицията на България в икономическите и финансовите цикли, както и евентуалните последици във връзка с разходите и ползите.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Европейският съвет за системен риск установи, че наличието на средносрочни уязвимости в сектора на жилищните недвижими имоти в България е източник на системен риск за финансовата стабилност, който може да има сериозни отрицателни последици за реалната икономика. От макропруденциална гледна точка Съветът счита, че основните уязвимости са високият ръст на ипотечните кредити, признаците за надценяване на цените на жилищата и липсата на мерки, основавани на кредитополучателя, които биха могли да смекчат натрупването на рискове, свързани със сектора на жилищните недвижими имоти.

(целият текст – https://op.europa.eu/bg/publication-detail/-/publication/2c9eccad-a594-11ec-83e1-01aa75ed71a1/language-bg/format-PDF/source-297838015)

 

 

 

 

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.