МВР И ВКП ДРУЖНО СИ ПОХЪРКВАТ И МАЗНО СЕ ОРИГВАТ

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
0

МВР И ВКП ДРУЖНО СИ ПОХЪРКВАТ И МАЗНО СЕ ОРИГВАТ ББ и ЦЦ твърдят, че се борят с корупцията, и други сухоземни, пернати и водни животни. Нещо повече! Ежедневно по всички медии размахват юмруци и сипят закани.

Ушите ми се подуха и очите ми се премрежват от техните изяви.

Последните дни се опитват да ме убедят, че подслушването е единственият начин да се справят с корупцията по висшите етажи на властта.

Не им вярвам по няколко причини.

Първата причина е, че не може със социалистическо МВР да търсиш демократични и ефективни средства. МВР си остава една тоталитарна институция и основното и използване е да се правят „търгове“ на централно ниво. От което, естествено, се преместват едни пари от държавния бюджет в няколко джобчета. След като по полицаи на глава от населението сме водещи в класацията ми е интересно защо сме на последно място по резултати.

При това положение е естествено да се започне една сериозна и добре обмислена реформа в МВР. Да се децентрализира охранителната полиция и противопожарната служба. Тогава МВР ще се освободи от нехарактерни дейности, ще се сведе до наистина важните служби и ще може лесно да се контролира. Огромната чиновническа банда ще бъде сведена до поносими размери и при една добра профилактика ще се научи да краде с повишен риск и понижени постъпления. Съществува и институт по психология към МВР. Там работят специалисти по едни машинки, които отчитат кой лъже и от къде взима допълнително парици. Време е да си заслужат заплатите. Но ББ и ЦЦ не искат да правят нищо от горенаписаното.

Втората причина е, че нито единия, нито другия разбират нещо от оперативна работа и нямат читава агентура. Иначе агентура имат, но тя е малко странна. От една страна агентурата им е от ъндърграунда и се занимава предимно с рекет, измами, далавери, наркотици, контрабанда и прочие. От друга страна имат агенти в политическите кабинети на министерствата и агенциите. Те са, обикновено, на ниво зам. министър и бройкат кой кого оножда, колко водки на ден обръща и с какви приятели се събира. Което си е чиста проба политическа агентура. Явно семейните корени у двамата надделяват. Генетика! Нищо не може да се промени. Не може от тиквена семка да порасне брезичка. Всъщност, те и не искат да правят каквито и да е промени. Като политически воайори предпочитат да се подслушват един друг и да четат стенограмите в Народното събрание или в медиите. Също като млечното им братче Гоце. Някой може да ме обвини в расизъм, защото споменаването на Гоце се свързва с етнически проблеми, но искам да ви уверя, че този аспект не ме интересува. А от трета страна е, естествено, съветската страна.

Третата причина е, че те имат достатъчно сигнали и доказателства за корупцията във МВР, но не искат да си мръднат пръста, защото явно играят заедно с крадците. Хем блажат от контрабандата, хем от „търговете“ си осигуряват прилични бели парици за старини, ако доживеят до тях. Защо са им доказателствата, щом искат да подслушват? За тях е много по-голямо удоволствие да им текат лигите, подслушвайки се един-друг, отколкото да отидат до партньора си по корупция и да го белезнират. Кой реже клона, на който е седнал. При това клонът е толкова високо, че падането със сигурност е свързано с чупене на каската и това, което в нея.

Същото се отнася и за прокуратурата.

В доказателство за това ви запознавам с един сигнал, който е изпратен преди повече от 9 месеца в МВР и ВКП, но движение по този сигнал няма. Има движение единствено към подслушване.

 

 

 


 

      

        

                                                                  ДО

                                                                  ВЪРХОВНА

                                                                  КАСАЦИОННА ПРОКУРАТУРА

                                                                  НА Р БЪЛГАРИЯ

 

 

 

С И Г Н А Л

 

 

От Пламен Петров Василев ЕГН: xxxxxxxxxx – живущ в гр. София, ж-к “xxxxxxxxx”, бл. xx, вх. x, ет. x, ап. x; тел: 0886xxxxxx

 

 

 

 

 

         Свеждам до Ваше знание обстоятелства и факти за правонарушения извършени от бившия директор на Специализирана административна дирекция “Финансово контролна дейност” – МВР (закрита месец декември 2009 г.) Калин Ружков и други толерирани от него длъжностни лица. Пенсиониран съм на 14.12.2009 г. на 52 годишна възраст със заповед на Министъра на вътрешните работи по предложение на закононарушителя К. Ружков от 01.12.2009 г., след като на 27.11.2009 г. изпълнявайки свой морален и законов дълг дадох писмени и устни показания пред комисия проверяваща неговата дейност по сигнал до Министъра на вътрешните работи. За извършените от К. Ружков закононарушения с мои докладни съм уведомил Министъра на вътрешните работи. След направена проверка от дирекция “Инспекторат”съм уведомен писмено, че изложените от мен факти отговарят на истината, а докладните са приложени към образуваното срещу К. Ружков дисциплинарно производство. Същото приключи през месец март 2010 г. с издаване на заповед за дисциплинарното му уволнение. Ето защо в качеството си на бивш служител на МВР несправедливо освободен от служба по инициатива на разследван закононарушител свеждам до Ваше знание по компетентност обстоятелства и факти свързани с нарушения на закона, морала и принципите на работа в МВР.

 

В нарушение на чл. 17, ал. 5, чл. 18, ал. 1, т. 4 от Закона за държавната финансова инспекция Директора на САД “ФКД” МВР-К. Ружков и ВНД Началник отдел в САД “ФКД” – Зоя Мангалска не са предприели последващи мерки за реализиране на отговорността на виновните длъжностни лица посочени в докладите от извършени финансови проверки. С това свое противоправно поведение същите са допринесли за облагодетелстването на виновните длъжностни лица с непотърсената им имуществена отговорност и неуведомяването по компетентност на прокуратурата на Р България, с което е извършено нарушение на чл. 19 от ЗДФИ.

През месеците януари-март 2008 г. бях ръководител на финансовата и материална проверка на ДМТОСО-МВР. Установи се, че при провеждане на процедура по ЗОП с предмет “доставка на очила за нощно наблюдение” открита с решение № 223/16.08.2004 г. на Директора на ДМТОСО МВР (т. 42.1 от доклада) е допуснато същата да бъде опорочена и е елиминиран (отстранен) кандидат “Оптекс” АД гр. Панагюрище, предложил изгодни цени на приборите за нощно виждане. Отстраняването на фирмата е извършено въз основа на особено мнение на член от комисията – Венцислав Соколов –Началник на сектор “ПНО”. Особеното мнение на В. Соколов е в разрез със становището на всички останали членове на комисията. Известно е, че В. Соколов през лятото на 2009 г. беше освободен от служба в МВР по данни за корупционно поведение и сключване на неизгодни сделки. За резултатите от разглеждането, оценяването и класирането на постъпилите предложения е изготвен протокол рег. № В 5993/29.09.2004 г., съгласно който на първо място (по трите позиции) е класирано “Оптикс” АД – гр. Панагюрище. В становището си В. Соколов излизайки от правомощията си като юрист взема отношение по техническите показатели за оценка на офертите, което е извън неговите компетенции. Същият излагайки недостоверни и несъстоятелни мотиви предлага и двамата явили се кандидати да бъдат отстранени от участие в процедурата. С решение № 224/30.08.2004 г. тогавашният Директор на ДМТОСО МВР –Никола Касабов пренебрегвайки становищата на членовете на комисията и съобразявайки се единствено с особеното мнение на В. Соколов прекратява процедурата. С решение № 3/28.03.2005 г. е проведена нова процедура за обществена поръчка. За изпълнител е определено “Консорциум Кимкооп-трейдинг” ООД гр. София, чиито цени са по-високи от цените на “Оптикс” АД гр. Панагюрище, предложени в предходната процедура. Сравнителният анализ на еденичните цени на “Оптикс” АД гр. Панагюрище и “Консорциум Кимкооп – трейдинг” ООД гр. София показва, че вредата за бюджета на МВР от доставката на приборите за нощно наблюдение на по-високи цени в резултат на опорочената и провалена предходна процедура възлиза на 219 947 лева. Вина за причинената вреда на бюджета на МВР имат бившият Директор на ДМТОСО МВР-Н. Касабов и тогавашният Началник сектор “ПНО”-В. Соколов. Същите следваше да носят имуществена отговорност съгласно изискванията на ЗМВР. В разрез с даденте в заключението към доклада указания и изискванията на чл. 17, ал. 5 и чл. 18, ал. 1, т. 4 Директора на САД “ФКД” – К. Ружков и ВНД Началник отдел в САД “ФКД” – Зоя Мангалска не са предприели мерки за реализиране отговорността на горепосочените длъжностни лица. С това същите са нарушили основната цел на финансовата проверка за защита на публичните финансови интереси по чл. 2, ал. 1, т. 4 от ЗДФИ свързана с привличане към имуществена отговорност на виновните лица. В резултат на тяхното противоправно бездействие отговорността на Н. Касабов и В. Соколов е погасена по давност съгласно изискванията на чл. 242, ал. 2 от ЗМВР. Непотърсената и погасена по давност имуществена отговорност представлява вреда за бюджета на МВР и облагодетелстване на виновните длъжностни лица. За допуснатото нарушение на чл. 17, ал. 5 и чл. 18, ал., т. 4 от ЗДФИ, виновните длъжностни лица К. Ружков и Зоя Мангалска носят имуществена отговорност съгласно изискванията на чл. 235, ал. 1 и чл. 239, ал. 1 от ЗМВР, а също така и дисциплинарна по чл. 227, ал. 1, т. 11 от ППЗМВР.

Доклада от извършената финансова проверка на ДМТОСО беше укрит от К. Ружков и не беше изпратен по компетентност в прокуратурата на Р. България, въпреки дадените за това указания в доклада.

 

По процедура на ДМТОСО за доставка на кобури и калъфчета с резервен пълнител (т. 42.3 от доклада) с писмо рег. № ПНО-3603/28.05.2008 г. подписано от В. Соколов, тогава Зам. Директор на ДМТОСО МВР са изпратени покани до три фирми за представяне на оферти за участие по договаряне по документи. Пренебрегнато е участието и не е поканен за участие в конкурса ЕТ “Корект – М”, която е изпълнила предишната поръчка за доставка на кобури по договор рег. № В 5585/02.09.2004 г. и освен това е традиционен производител на тези изделия. От направената по време на проверката справка, се установи, че цените на ЕТ “Корект –М” са по – ниски от цените на класирания на първо място и определен за изпълнител на поръчката ЕТ “Марчо – М. Енчева”. Общата стойностна разлика между цените на ЕТ “Корект – М” и ЕТ “Марчо – М. Енчева” на база фактически закупени количества възлиза на 9 754 лева, с която сума е причинена вреда на бюджета на МВР. При проверка на документацията приложена към офертата на ЕТ “Марчо – М. Енчева” се установи, че в представения списък на основните договори и доставки извършени през последните три години от фирмата, същата не е извършвала изработка на кобури. Вина за причинената вреда на бюджета на МВР има бившия Зам. Директор на ДМТОСО МВР В. Соколов, който не е поканил традиционен производител за участие в конкурса. За виновно и противоправно причинената вреда същият е носел имуществена отговорност по реда на чл. 235, ал. 1 във връзка с чл. 239, ал. 1 от ЗМВР. Въпреки дадените в т. 42 от доклада указания за търсене на имуществена отговорност от В. Соколов и в разрез с изискванията на чл. 17, ал. 5 и чл. 18, ал. 1, т. 4 от ЗДФИ Директора на САД “ФКД” МВР-К. Ружков и ВНД Началник отдел в същата дирекция – Зоя Мангалска не са предприели последващи мерки за реализиране отговорността на В. Соколов. С това същите са нарушили основната цел на финансовата проверка за защита на публичните финансови интереси по чл. 2, ал. 1, т. 4 от ЗДФИ свързана с привличане към имуществена отговорност на виновните лица. В резултат на проявеното от тяхна страна противоправно бездействие имуществената отговорност на В. Соколов е погасена по давност по реда на чл. 242, ал. 2 от ЗМВР. Непотърсената и погасена по давност имуществена отговорност представлява вреда за бюджета на МВР и облагодетелстване на виновното длъжностно лице. За причиняването на същата виновните длъжностни лица К. Ружков и З. Мангалска следва да носят имуществена отговорност съгласно изискванията на чл. 235, ал. 1, чл. 239, ал. 1 от ЗМВР а също така и дисциплинарна по чл. 227, ал. 1, т. 11 от ППЗМВР.

 

При провеждане на открита процедура за доставка на хартия за ксерокс формат А4 (т. 20.4 от доклада) съгласно решение рег. № 25/12.03.2007 г. на Зам. Директора на ДМТОСО Венцислав Соколов се установи, че комисията е допуснала сериозни нарушения на ЗОП и субективен подход довели до нейното опорочаване. В разрез с принципите за “честна конкуренция” и “равнопоставеност на всички кандидати” залегнали в чл. 2 т. 2 и т.3 от ЗОП и в нарушение на чл. 69, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗОП незаконосъобразно е отстранено от участие “Плесио – компютърс” ЕАД предложило най-ниска цена – 205 200 лева. Подписан е договор с “Мултико” 92 с цена на изпълнение – 230 400 лева. Вредата от сключената сделка на неизгодни цени възлиза на – 25 200 лева. Вина за причинената вреда има тогавашния Зам. Директор на ДМТОСО МВР – Венцислав Соколов. Същият в качеството си на възложител при провеждането на процедурата е допуснал сериозни нарушения на ЗОП. За виновно и противоправно причинената вреда на МВР същият е следвало да носи имуществена отговорност. В разрез с изискванията на чл. 17, ал. 5 и чл. 18, ал. 1, т. 4 от ЗДФИ както и на дадените указания в заключението на доклада Директора на САД ФКД МВР К. Ружков и ВНД Началник отдел в същата дирекция З. Мангалска не са предприели мерки за търсене на имуществена отговорност от В. Соколов. В резултат на проявеното от тях противоправно бездействие същата е погасена по давност по реда на чл. 242, ал. 2 от ЗМВР. Непотърсената и погасена по давност имуществена отговорност на В. Соколов представлява вреда за бюджета на МВР. За причиняването на същата виновните длъжностни лица К. Ружков и З. Мангалска следва да носят имуществена отговорност съгласно изискванията на чл. 235, ал. 1 и чл. 239, ал. 1 от ЗМВР, а също така и дисциплинарна по чл. 227, ал. 1, т. 11 от ППЗМВР.

 

При провеждане на процедура от ДМТОСО МВР (т. 28.1 от доклада) по поръчка “Ремонт на зали и санитарни възли на площадка Б в ДЗСВ – Банкя”, неоснователно е отстранено от участие “ПГС – 96”ООД – гр. Русе. Същата фирма е предложила цена с 52 856 лева по-ниска от цената на фирмата (“Стрем” ООД – гр. Търговище) класирана на първо място и определена за изпълнител на поръчката. С тази сума е причинена вреда на бюджета на МВР. Вина за причинената вреда има тогавашния Зам. Директор на ДМТОСО МВР – Венцислав Соколов, който е допуснал нарушения при организирането и провеждането на процедурата подробно отразени в т. 28.1 от доклада. За виновно и противоправно причинената вреда същият е носел имуществена отговорност по реда на чл. 235, ал. 1 и чл. 239, ал. 1 от ЗМВР. В разрез с изискванията на чл. 17, ал. 5 и чл. 18, ал. 1, т. 4 от ЗДФИ Директора на САД ФКД – К. Ружков и ВНД Началник отдел в същата дирекция – З. Мангалска не са предприели последващи мерки за търсене на имуществена отговорност от В. Соколов. В резултат на проявеното от тях противоправно бездействие същата е погасена по давност по реда на чл. 242, ал 2 от ЗМВР. Непотърсената и погасена по давност имуществена отговорност, с която същият е облагодетелстван представлява вреда за бюджета на МВР. С това К. Ружков и З. Мангалска са нарушили основната цел на финансовата проверка за защита на публичните финансови интереси по чл. 2, ал. 1, т. 4 от ЗДФИ свързани с привличане към имуществена отговорност на виновните лица. За допуснатото закононарушение и причинената вреда виновните длъжнастни лица К. Ружков и З. Мангалска следва да носят имуществена отговорност съгласно изискванията на чл. 235, ал. 1 и чл. 239, ал. 1 от ЗМВР, а също така и дисциплинарна по чл. 227, ал. 1, т. 11 от ППЗМВР.

 

При извършените материални проверки в сектор Автотранспорт при ДМТОСО МВР (т. 49 от доклада) се установи, че в нарушение на чл. 8 от Инструкцията за основните положения за инвентаризация на стопанските средства в службите на МВР (МЗ № I -175/17.12.1992 г.) и чл. 19, ал. 4 от Инструкцията за отчетността на материалните средства в МВР (МЗ I-39/20.04.1994 г.) не извършена инвентаризация и не е назначена комисия в присъствието на която да се извърши сдаването (респективно приемането) на материалните активи от бившия отчетник на склад № 5 Вълчо Петков Вълчев. В нарушение на горепосочените изисквания В. Вълчев е сдал числящото му се имущество на домакина на гараж № 10 Андрей Огнянов Георгиев. Приемането и с даваност е извършено по недопустим начин с квитанция образец 13, Като бившия отчетник В. Вълчев е сдал фактическата наличност на имуществото без да се направи равносметка на отчетническата му дейност чрез съпоставка на числящите се количества с фактическите наличности, както и да се извърши пълна проверка на приходно – разходната документация. В нарушение на чл. 56 от инструкцията в изготвяните при сдаването квитанции обр. 13 не са визирани датите, на които е било извършено предаването и приемането на материалните активи. По дани на приелия имуществото Андрей Георгиев това е станало на 14.12.1998 г. В нарушение на чл. 19, ал. 6 от инструкцията за отчетността на материалните средства в МВР при сдаването не е изготвен протокол, в който да се опишат всички отчетни книги и документи на В. Вълчев, които същият е следвало да сдаде на Андрей Георгиев. В разрез с изискванията на чл. 19, ал. 4 от инструкцията В. Вълчев не сдал приключените отчетни книги и документи по опис в архива на ДМТОСО МВР. Считано от 01.08.2003 г. В. Вълчев е освободен от служба в МВР поради пенсиониране (заповед рег. № 1065/04.07.2003 г.) без да върне числящите му се 100 броя кочани квитанции обр. 13 и цялата картотека на числящото му се до сдаването автотранспортно имущество. Това нарушение на финансовата и материална отчетност не е било установено през периода от 2003 до 2008 г. въпреки извършените инвентаризации и финансови ревизии от Дирекция Ревизионна на МВР. През 2004 г. представители на САД ФКД МВР Валери Николов и Крум Пенкин по време на проверка в сектор “Автотранспорт” са запознати от бившия началник на гараж № 10 Велин Стефанов със сериозността на случая, но не са взели отношение спрямо виновното лице Вълчо Вълчев, както и не са предприели последващи мерки за издирването на липсващите документи и санкционирането на виновните длъжностни лица. По време на проверката В. Вълчев не се яви доброволно за даване на обяснения и връщане на служебната документация въпреки многократните призовавания. Неотчетените от В. Вълчев 100 броя кочани (по 25 броя квитанции в кочан) квитанции обр. 13 създават сериозен риск от злоупотреби с висока степен на опасност. Квитанции обр. 13 са бланки под строга отчетност в МВР и основен документ за получаване на имущество от складовете на структурните звена. Поради сериозността на случая, големия брой на неотчетените квитанции обр. 13 (2500 x 25 позиции = 62500 позиции), цялата картотека на автотранспортното имущество в Гараж 10 дадох категорична препоръка в т. 48 от доклада, за случая да се уведоми Софийска военно – окръжна прокуратура. В нарушение изискванията на чл. 17, ал. 5 и чл. 19 от ЗДФИ и дадената препоръка в доклада Директора на САД ФКД – К. Ружков и ВНД Началник отдел Зоя Мангалска не са предприели действия за уведомяване по компетентност на прокуратурата на Р България. С това свое противоправно поведение същите са укрили извършените нарушения и следва да носят дисциплинарна отговорност съгласно изискванията на чл. 227, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ППЗМВР. За случая следва да се уведоми прокуратурата на Р България.

 

През месеците януари-февруари 2009 г. бях ръководител на финансово – материалната проверка на сектор “Автотранспорт” при ДМТОСО МВР. По мое разпореждане се извърши проверка на пътните книжки на МПС зачислени на специализираните административни дирекции. Проверката възложих на колежката Елеонора Драганова. За съжаление същата напусна САД ФКД през м. април 2009 г. след продължително упражняван върху нея тормоз и унижения от К. Ружков и З. Мангалска. Длъжността която Е. Драганова трябваше да заеме (ръководител на звеното по сертификация на разходите по еврофондовете) беше обсебена от З. Мангалска.

При извършената проверка се установи, че К. Ружков злоупотребява системно със служебното си положение при управлението на МПС зачислени на САД ФКД. На практика две МПС – Опел “Вектра – Елеганс” 2,2, ДК№ СА 0407 МН и Опел “Астра” 1,6 инжекцион ДК№ С 72 71 ХС ги ползваше персонално за задоволяване на лични нужди. С тези два автомобила през 2008 г. К. Ружков беше изминал 3270 км. от общия лимит на САД ФКД – 4 327 км., което представлява 75,57 % от годишния лимит на дирекцията. Освен това двата леки автомобила се ползваха неограничено от неговите протежета Валери Николов и Крум Пенкин (без същите да притежават заповеди за управление на служебни МПС) за задоволяване на техни и негови лични нужди. С това същите са извършили нарушение на чл. 56 във връзка с чл. 277 и чл. 114, т. 1 от МЗ I -83/31.08.1994 г. Имаше данни, че К. Ружков управлява лично и използва МПС системно за лични нужди – отиване до вилата му в гр. Ботевград, пътуване от местоработата до местоживеенето и обратно в делнични дни, събота, неделя, празнични дни и по време на отпуск. По негово разпореждане километрите се изписват от шофьора на дирекцията Ивайло Богданов по недействителни маршрути и дати чрез вписване на неверни данни в пътните книжки на ползваните от него два автомобила. Вписвани са недостоверно и многократно най-дългите маршрути за гр. София-Долни Богров, Академия на МВР и бивши обекти на МВР (ДЗСВ – Банкя).

Информацията за извършваната проверка на пътните книжки на К. Ружков чрез информатор стигна до негово знание. Същият ме заплаши, че ще ме пенсионира ако тези обстоятелства бъдат разгласени в Министерството. Всички тези нарушения впоследствие бяха отразени в сигнала на бившия колега Виктор Тодоров (пенсиониран принудително от К. Ружков) до Министъра на вътрешните работи. В момента срещу К. Ружков е образувано дисциплинарно производство, като едно от разследваните му закононарушения е именно използването на МПС за лични нужди. Недопустимо е Директор на дирекция, която упражнява контрол върху законосъобразното разходване на бюджетните средства в МВР да разхищава безотговорно и незаконосъобразно финансово – материалните средства на МВР за задоволяване на лични нужди. Това му поведение е в разрез с действащите министерски заповеди за въвеждане на строг режим на икономии и то в условията на бюджетен дефицит и икономическата криза в страната. Недопустимо е К. Ружков да си позволява ежедневно пробег от 120-150 км. при условие, че пробега на оперативните автомобили, чийто предмет на дейност е свързан с постоянно движение в гр. София е максимум 80-90 км., а лимита на патрулните автомобили е свит до 5 литра на смяна.

През месец юни – юли 2007 г. бях ръководител на финансова проверка на РДВР – Сливен. Преди откриването на проверката К. Ружков в личен разговор ми каза, че в доклада не трябва да има нищо срещу директора Хр. Григоров. В хода на проверката се установиха нарушения на финансовата дисциплина и вреди за които Хр. Григоров носеше дисциплинарна и имуществена отговорност. В тази връзка К. Ружков избухвайки и заканително разпореди на колежката Елеонора Драганова и на мен като ръководител на проверката да не се занимаваме с Христо Григоров. Независимо от това в изготвения доклад отразих обективно установените по време на проверката нарушения, за които Христо Григоров носеше отговорност. Като пряк резултат от обективното отразаване на допуснатите нарушения в РДВР – Сливен К. Ружков ми предложи да напусна дирекция “Ревизионна” МВР и ми предложи работа в МН “Кремиковци”, който беше в ликвидация и пред закриване.

         След приключването на финансовата проверка в РДВР – Сливен през месец юли 2007 г. К. Ружков не потърси имуществена отговорност от Хр. Григоров, а материалите от извършената проверка бяха докладвани на Зам. Министър Раиф Мустафа в началото на 2009 г., когато К. Ружков разбра, че предстои проверка от Сметната палата. Непотърсената имуществена отговорност от бившия директор на РДВР – Сливен е погасена по давност и представлява вреда за бюджета на МВР. За причиняването на същата виновните длъжностни лица К. Ружков и Зоя Мангалска- юрисконсулт на САД “ФКД” следва да носят имуществена отговорност съгласно изискванията на чл. 235, ал. 1 и чл. 239, ал. 1 от ЗМВР а също така и дисциплинарна по чл. 227, ал. 1, т. 11 от ППЗМВР. Последната е погасена по давност.

През месец април – май 2008 г. бях ръководител на финансовата проверка в ОД МВР – Варна. В хода на проверката установих сериозни нарушения на финансовата дисциплина свързани с причинени вреди на бюджета на МВР по вина на директора Комисар Веселин Петров. Същите бяха отразени подробно в т. 3.1 и т. 3.2 от констативната част на изготвения доклад рег. № XI – 421/20.05.2008 г. След ходатайство на бившия зам. Министър Раиф Мустафа, К. Ружков ми разпореди да отменя констатациите за допуснатите нарушения от Г-н Веселин Петров. Въпреки това изготвих обективно заключение, в което потвърдих основателността и законосъобразността от констатациите от доклада. След няколко дни К. Ружков ми каза да си получа заключението от Зоя Мангалска. Същата го беше прередактирала по незаконосъобразен начин, който обезсилваше констатациите, прикриваше вредите и нарушенията и оневиняваше бившия директор Веселин Петров и др. длъжностни лица. Нарушенията и вредите произтичаха от непотърсени вземания от Летище Варна в размер на 28 778 лв. /където работеше съпругата на Г-н Веселин Петров/, и надплатени парични средства по договор за изграждане на трафопост в размер на 33 787 лв. Ив двата случая се установиха нарушения на Закона за задълженията и договорите, Закона за обществените поръчки и Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки. Предавайки ми опороченото заключение по доклада Зоя Мангалска ми каза да го напиша с нейните редакции и да го подпиша. Със направените от Зоя Мангалска корекции бяха елиминирани всички установени и отразени в доклада нарушения и вреди. Въпреки настоятелното искане на К. Ружков и Зоя Мангалска приложих в преписката по доклада автентичния и съобразен със закона вариант на заключението което му бях представил първоначално за запознаване.

Доклада от извършената финансова проверка на ОД МВР – Варна през месец май 2008 г. беше докладван на зам. Министър Раиф Мустафа едва през месец януари 2009 г., след като К. Ружков разбра, че ще се извършва проверка от Сметната палата. Въпреки установените при проверката нарушения не беше потърсена имуществена отговорност от Комисар В. Петров за виновно и противоправно причинените вреди на бюджета на МВР. Отговорността на последния е погасена по давност по реда на чл. 242, ал. 2 от ЗМВР. (забележка: прилагам ксерокопие от автентичното и манипулираното заключение по доклад рег. № XI – 421/20.05.2008 г.) Непотърсената и погасена по давност имуществена отговорност представлява вреда за бюджета на МВР, за която виновните длъжностни лица К. Рушков и Зоя Мангалска следва да носят имуществена отговорност съгласно изискванията на чл. 235, ал. 1 и чл. 239, ал. 1 от ЗМВР.

През месец февруари 2006 г. бях ръководител на финансовата проверка на РДВР – Велико Търново. Установиха се сериозни нарушения на финансовата и договорно – правната дисциплина и категорични данни за допусната безстопанственост от директора Комисар Милен Манолов и главния счетоводител Райко Якимов. Размера на причинените вреди на бюджета на МВР от непредприети мерки за събиране на вземанията по договори за охрана възлизаше на 138 466 лв. Констатираха се нарушения на щатната дисциплина и незаконно придобиване на лек автомобил Ауди 100 ДКН ВТ 36 66 АТ за ползване от директора Милен Манолов. По време на проверката М. Манолов отказваше да съдейства и пречеше за установяване на нарушенията и забрани на машинописката да пише доклада от извършената финансова проверка. За този прецедентен случай и единствен в моя 25 годишен стаж като контролен орган написах рапорт до ресорния зам. министър Раиф Мустафа но отношение не беше взето. Напротив Милен Манолов беше предприел мерки чрез ръководството на МВР за отстраняването ми от министерството по насилствен начин. Върху мен беше упражнен жесток репресивен натиск от тогавашния директор на дирекция “Ревизионна” МВР – Георги Бочуков, който се беше поставил в услуга на власт имащите и най – вече на ресорния зам. министър Раиф Мустафа. След приключването на финансовия одит изготвих заключение, в което потвърдих констатациите от доклада и обърнах внимание, че материалите от извършената проверка следва да се изпратят по компетентност на Военно – окръжна прокуратура. След назначаването на К. Ружков за директор на дирекция “Ревизионна” през месец април 2006 г., което съвпадна с приключването на финансовата проверка на РДВР – Велико Търново, аз го запознах с констатираните нарушения отразени в доклада от извършената проверка. Обърнах му специално внимание, че следва да се предприемат необходимите мерки за отстраняване на последствията от допуснатите нарушения и да се потърси съответна отговорност от виновните длъжностни лица. Не ми е известно как и кога К. Ружков е докладвал на Раиф Мустафа констатираните нарушения в РДВР – Велико Търново подробно отразени в доклада от извършената финансова и материална проверка. Същия в нарушение на свое основно задължение не упражни необходимия контрол върху изпълнение на дадените в доклада 25 препоръки. От месец февруари 2006 г. до края на 2009 г. К. Ружков не планира и не назначи финансова проверка в РДВР – Велико Търново въпреки високия процент на риска от извършване на нарушения в тази дирекция и въпреки общоприетата практика за извършването на финансови проверки в областните дирекции на всеки 2 години съгласно утвърден план от ръководството на МВР.

Непотърсената имуществена отговорност на директора М. Манолов и главния счетоводител Райко Якимов е погасена по давност и представлява вреда за бюджета на МВР. За причиняването на същата виновното длъжностно лице К. Ружков следва да носи имуществена отговорност съгласно изискванията на чл. 235, ал. 1 и чл. 239, ал. 1 от ЗМВР. Същия следва да носи отговорност и за укритите нарушения по доклада от извършената финансова проверка, за които не е уведомена по компетентност прокуратурата на Р България.

През месец февруари – март 2008 г.бях ръководител на финансовата и материална проверка на ДМТОСО – МВР. Констатираха се сериозни нарушения при избора на изпълнители на обществени поръчки. Следствие на това от ДМТОСО са подписани неизгодни за МВР договори, от които са произлезли вреди в особено големи размери.

По съществен е случаят с неизгоден договор за абонаментно поддържане на сървъри за база данни подписан от бившия директор на ДМТОСО МВР Никола Касабов с фирма “Стемо”ООД. Цената на сключения договор е с 336 398 лв. по висока от тази на друга, но неоснователно отстранена от конкурса реномирана фирма с международна репутация – “СИЕНСИС” АД. След установяването на нарушението информирах К. Ружков за случая. След няколко дни същият ми заяви, че тази констатация не трябва да се вписва в доклада и мобилизира целия си екип: Зоя Мангалска, Валери Николов, Крум Пенкин за сътворяване на мотиви за отхвърляне на констатацията. В продължение на 1 месец върху мен се упражняваше ежедневен натиск от К. Ружков и Зоя Мангалска за отмяна на констатацията. Въпреки това отразих констатираното нарушение в доклада, което предизвика озлоблението и негативната настройка на К. Рушков спрямо мен. Вредата от сключената неизгодна сделка възлизаше на 336 398 лв. След приключването на проверката доклада не беше изпратен по компетентност в прокуратурата и не беше потърсена имуществена отговорност от бившия директор на ДМТОСО МВР – Никола Касабов за виновно и противоправно причинената вреда в размер на 336 398 лв. В следствие на противоправното бездействие на К. Ружков и Зоя Мангалска имуществената отговорност на Н. Касабов е погасена по давност по реда на чл. 242, ал. 2 от ЗМВР. Непотърсената и погасена по давност имуществена отговорност представлява вреда за бюджета на МВР, за която виновните длъжностни лица опитали се да прикрият допуснатото закононарушение свързано с причинената вреда в особено големи размери ( К. Ружков и З. Мангалска) следва да носят имуществена отговорност съгласно изискванията на чл. 235, ал. 1 и чл. 239, ал. 1 от ЗМВР както и дисциплинарна по чл. 227, ал. 1, т. 11 от ППЗМВР. Последната е погасена по давност.

През месец юли 2008 г. бях ръководител на финансовата и материална проверка на ОД МВР – Хасково. Установи се извършена от МО незаконна покупко – продажба на недвижим имот предаден за съвместно ползване на МО и МВР по ПМС № 72/20.04.1992 г. Имота (включително и частта на МВР) е продаден от МО на“ЕВРОБУЛМАРКЕТ” ЕООД – София за 674 999 лв. при положение че данъчната му оценка е 1 768 317 лв. С това е допуснато нарушение на чл. 43, ал. 2 от ЗДС, който изисква продажбата на недвижимия имот да се извърши на цена не по – ниска от данъчната оценка на имота. Продажбата е извършена чрез използване на акт № 1421/30.11.1998 г. за ЧДС с невярно съдържание на данните. В последствие “ЕВРОБУЛМАРКЕТ” ЕООД – София продава процесния имот на “Ксиао БГ Трейд” ООД за 1 944 007 лв. Извършената в нарушение на закона покупко – продажба съгласно изискванията на чл. 26 от ЗЗД е нищожна. В следствие на реализираната неизгодна покупко – продажба на недвижимия имот собственост към момента на “Ксиао БГ Трейд” ООД гр. София е причинена вреда на държавния бюджет в размел на 1 093 318 лв. Въпреки дадената в доклада препоръка за незабавно уведомяване по компетентност на Софийска градска прокуратура, К. Ружков не докладва на ръководството на МВР за констатираните правонарушения и не предприе необходимите действия за защита на държавните интереси и интересите на МВР. Процесния доклад беше докладван от К. Ружков на ръководството на МВР едва през месец януари 2009 г., когато същия разбра, че му предстои проверка от Сметната палата.

Подобен случай на незаконна покупко – продажба на недвижим имот предоставен за съвместно ползване на МВР и МО по ПМС 72/20.04.1992 г. установих при извършената финансова проверка на ОД МВР – Шумен през месец ноември 2009 г. Размерът на причинената вреда на държавния бюджет от продажбата на недвижимия имот по цени значително по – ниски от данъчната му оценка (символични) възлиза на 778 365.40 лв.

Във връзка с гореизложените обстоятелства и факти свързани с допуснати финансови нарушения от ръководни длъжностни лица на МВР, причинени вреди на държавния бюджет и бюджета на МВР и непотърсена отговорност от виновните длъжностни лица, моля да бъде извършена по компетентност проверка и се предприемат предвидените от закона мерки.

 

 

 

Дата: 23.04.2010 г.                                  с уважение:

Гр. София                                                 Пламен Василев

 

         

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.