Имам 26 години трудов стаж…

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
0
ВЪПРОС: Здравейте!

Имам 26 години трудов стаж, като 20 год са по трудов договор и последните 6 са по служебни правоотношения. В момента кандидатствам за нова работа и служителката завеждаща „Човешки ресурси“ в новата ми работа, ме убеждава, че за прослужени години ще ми признае само последните 6 години. Другите 20 години – не, защото длъжностите които съм заемала през тези години, нямат нищо общо с новата ми длъжност. Да наистина е така, но според мен това е неправилно. Не бих могла и не бих искала да зачеркна тези години.
Много Ви моля за коментар.
С пожелания за приятен ден,

Здравка Иванова от Враца

ОТГОВОР:

Отговора на поставеният въпрос се съдържа в НАРЕДБА за структурата и рганизацията на работната заплата.
Там ясно е посочено, че за придобит трудов стаж и професионален опит на работниците и служителите се заплаща допълнително месечно възнаграждение в процент върху основната работна заплата, определена с индивидуалния трудов договор. За придобит трудов стаж и професионален опит се зачита стажът, признат по реда на Кодекса на труда за времето, през което работникът или служителят е работил и продължава да работи в предприятието, в т.ч. на различни работни места и длъжности.
При определяне размера на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит работодателят отчита и:
1. трудовия стаж на работника или служителя, придобит в друго предприятие по смисъла на § 1, т. 2 от допълнителните разпоредби на Кодекса на труда на същата, сходна или със същия характер работа, длъжност или професия;
2. времето, през което без трудово правоотношение лицата са упражнявали трудова дейност и/или професия, която е същата или сходна с работата по сключения трудов договор, и са били задължително осигурени за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица или за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, общо заболяване и майчинство;
Условията, при които се зачита сходният характер на работата, длъжността или професията по ал. 4, се определят с колективен трудов договор на браншово равнище или с вътрешните правила за работната заплата в предприятието.
Т.е. ако няма колективен трудов договор на браншово или във вътрешните правила за работна заплата в предприятието в които да е написано как се определя характера на сходната работа не можете да направите нищо по въпроса!
Работодателя сам определя, кои години да Ви признае за трудов стаж по специалността ако не са налице посочените предпоставки. Тук не се предвижда никакво право на защита по съдебен или извънсъдебен ред по отношение на времето, което Ви зачитат като трудов стаж по същата или сходна работа.
С оглед пълнота на изложението споменавам, че ежегодно трябва да се актуализира това плащане, с оглед изминалия период на работа при работодателя.
Размерът на допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит се изменя на период, не по-малък от една година придобит трудов стаж и професионален опит.

Николай Баташки, адвокат

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.