Открито писмо до Вежди Рашидов относно реда за регистрация и използване на металдетекторите

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
0

Вежди РашидовДо

г-н вежди рашидов

Министър на културата

На република българия

гр.софия

 

ПИТАНЕ

 

от

Илия Илиев

Председател на Българска национална федерация по металдетектинг 

 

владимир лилов

собственик и управител на

ВЕ ЕЛ ЕЛЕКТРОНИКС еоод и ГМ МЕТАЛДЕТЕКТОРС еоод

 

ахмед мерчев

собственик и управител на

КИБЕРТРОН ООД

 

светослав петков

собственик и управител на

 ВИВАКС ГРУП оод

 

иван василев

собственик и управител на

 ай шоп еоод

 

относно: Реда за ползване и регистриране

на специалните технически

средства по смисъла на ЗКН

 

Уважаеми г-н министър,

Ние, в качеството си на производители и търговци на български металдетектори, а някои от нас и като представители на световно известни производители на металдетектори, като Garrett, Fisher, White\’s и др. с настоящото питане желаем от страна на Министерството на културата, да бъде внесена яснота по отношение както на предмета на нашата търговска дейност, така и по отношение ползването на предлаганите от нас продукти от нашите клиенти.

При предлагането на металдетектори на нашите клиенти, винаги сме се ръководили от разбирането, че металдетектингът е изключително популярно в голям брой страни по света, полезно за обществото хоби, представляващо основно търсене сред природата на изгубени или изхвърлени ненужни метални предмети или самородни метали и природни образци със значително съдържание на метали.

В тази връзка е редно да споменем, че ръководени от горното разбиране,освен търговци на металдетектори, всички ние сме членове на Българската национална федерация по металдетектинг /БНФМ/, тъй като съгласно чл.5, ал.1 от приетият устав на федерацията тя осъществява дейност, изразяваща се в популяризиране на хобито металдетектинг в обществото като средство за физическо и духовно израстване и практикуването на това хоби, представляващо откриване на метали с металдетектор в рамките на закона.

В тази връзка, както и по повод изпратено от Вас писмо до Председателя на Българска Национална Федерация по Металдетектинг за нас възникнаха въпроси, на които бихме желали, представляваното от Вас министерство да внесе по-голяма яснота.

Съгласно текста на Писмо изх.№92-00-0016/10.02.2010 год. изпратено до Председателя на БНФМ, Вие изразявате становище, че цит:”…Поставените цели на „Сдружение българска национална федерация по металдетектинг” видно от решението на съда за регистрация, в своята същност представляват търсене на археологически обекти извън определеният от закона ред и осъществяват състава на чл.277а,ал.1 и ал.3 от Наказателният кодекс на Република България.” и по нататък „…Освен това, вещите открити чрез специални технически средства като металдетекторите, преимуществено съставляват част от културният пласт и могат да бъдат издирени единствено от територията на археологически обекти по смисъла на чл.146, ал.1 от Закона за културното наследство”

От така изразеното становище, оставаме с впечатлението, че за вашите експерти понятията „търсене на археологически обекти” и „търсене на метални предмети” са идентични,което намираме за неправилно,както и разбирането че цялата територия на страната представлява „територия на археологически обект”.

Силно се съмняваме, че Вие като Министър на културата споделяте едни такива абсурдни тези.

Във връзка с гореизложеното е и първият ни въпрос до Вас в качеството Ви на Министър на културата и административен орган задължен пряко да прилага закона,а именно:

1.Могат ли произвежданите и продавани от нас металдетектори да бъдат ползвани от нашите клиенти при практикуването на това широкоизвестно и популярно по целия свят хоби /включително във всички страни на Европейският съюз където са регистрирани десетки такива федерации/, за търсене и откриване на изхвърлени, изоставени и изгубени метални предмети, както и на самородни метали и минерали по земната повърхност, във всички случаи извън границите и територията на недвижимите археологически паметници на културата, представляващи археологически обекти?

На следващо място в изпратеното до Председателя на БНФМ Писмо изх.№92-00-0016/10.02.2010 год., Вие изразявате становище, че цит:”…никой от обявените членове на „Сдружение българска национална федерация по металдетектинг” не отговаря на специфичните и изрични изисквания на чл.150, ал.1 от Закона за културното наследство, а именно:да притежава образователно-квалификационна степен „магистър” по специалност от професионално направление „История и археология” и най-малко две години профрсионален опит в извършването на теренни проучвания…” и по нататък, цит:”…Оттук закономерно се налага извода, че никой от тях не би могъл законно да извършва археологически проучвания по смисъла на чл.147 от Закона за културното наследство”

Така изразеното становище за нас буди недоумение,и оставаме с впечатлението че вашите експерти тълкуват неправилно определени понятия от закона.

На първо място считаме, че е неправилно да се отъждествяват понятия като „търсене на метални предмети” и „извършване на теренни проучвания”,основно при направените по-горе изрични уговорки, че не се търсят недвижими паметници на културата и търсенето става извън територията на недвижимите археологически паметници на културата, представляващи археологически обекти.

В тази връзка считаме, че когато предлаганите от нас металдетектори се ползват от нашите клиенти за практикуване на хобито металдетектинг извън хипотезата на чл.152, ал.1,т.6 във връзка с чл.150.ал.1 от ЗКН, т.е.казано по друг начин когато металдетекторите няма да се ползват за извършване на теренни проучвания на археологически ценности, не би следвало да се прилага и разпоредбата на чл.152, ал.2 от ЗКН съгласно който собствениците са длъжни да ги регистрират в Министерството на културата в 14-дневен срок от придобиването им.

В подкрепа на горе изразеното ни становище е текста на §4,т.2 от ДР на ЗКН, с който законодателя е дал легално определение на понятието ”Специални технически средства\“ за каквито се приемат и металдетекторите.

По смисъла на закона, такива са геодезични уреди, геофизична апаратура и други технически средства, използвани преди, по време и след теренните археологически проучвания.

Изключително точно е определено че металдетекторът е специално техническо средство по смисъла на всички разпоредби на ЗКН, само и единствено когато се ползва като уред /апаратура/ във връзка с извършването на теренни археологически проучвания.

Респективно, когато той е средство за дейност извън рамките на теренни археологически проучвания, не би следвало да попада в приложното поле на разпоредбата на чл.152, ал.2 от ЗКН.

Във връзка с гореизложеното, както и поради разпоредбите на §16 от ПЗР на ЗКН регламентиращ срока на регистрация на специалните технически средства и на чл.219 от ЗКН за административно наказателната отговорност при неизвършена регистрация по чл.152,ал.2, са и следващите ни въпроси до Вас в качеството Ви на административен орган задължен да прилага закона,а именно:

2.Следва ли да се извършва регистрация по силата на чл.152, ал.2 от ЗКН и в сроковете по §16 от ПЗР на ЗКН на произвежданите и продавани от нас металдетектори, тъй като на първо място преди да бъдат продадени на клиенти, те представляват наша собственост, като се има в предвид, че докато са в нашите търговски обекти те не се използват за никакви цели, нито за практикуването на хоби, нито за извършването на теренни археологически проучвания?

3.Следва ли при продажбата от нас на металдетектори да изискваме от нашите клиенти декларации, че същите ще бъдат ползвани само и единствено за практикуване от тяхна страна на широкоизвестното и популярно по целия свят хоби и при никакви обстоятелства за извършването на теренни археологически проучвания, и в този случай необходимо ли е да се прилага реда за регистрация по чл.152, ал.2 от ЗКН и в сроковете по §16 от ПЗР на ЗКН?

Уважаеми, г-н министър,

Считаме, че поставените от нас въпроси са коректни, като ги поставяме пред Вас с единствената цел да бъде внесена по-голяма яснота по отношение на определени важни според нас понятия въведени с новоприетият Закон за културното наследство. Споделяме разбирането, че с някои от текстовете на закона, вероятно поради неправилно тълкуване се спекулира в общественото пространство. И не на последно място се обръщаме към, Вас с цел при изясняването на тези въпроси да бъдат защитени общочовешки права на всеки един гражданин на обществото ни в духа на европейските ценности, включително и за правото на всеки един от нас и на нашите клиенти да се занимава с изключително популярното в голям брой страни по света и полезно за обществото ни хоби.

Надяваме се на своевременен отговор от Ваша страна.

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.