Кой плаща издръжката вместо бащи-кръшкачи?

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
0
За голямо съжаление не са малко случаите, когато след развод едният от бившите съпрузи, най-вече бащата, не плаща на детето си присъдената от съда издръжка. Какво е необходимо да направи майката? Отговорът на този въпрос нормативно е регламентира в Семейния кодекс (СК) и в Наредбата за реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка (наредбата). И СК, и посочената наредба са в сила от 01. 10. 2009 г. Според чл. 152, ал. 1 от СК държавата изплаща присъдената на български гражданин издръжка за сметка на неизправния длъжник. А съгласно чл. 2 от наредбата държавата чрез общините изплаща издръжката, която не се изплаща редовно от длъжника (бащата-кръшкач) по образувано изпълнително дело. Издръжката не се изплаща редовно, когато по изпълнителното дело не постъпват суми за пълния размер на две или повече месечни вноски, въпреки че е наложен запор върху трудовото възнаграждение или друго вземане на длъжника, и че са предприети други изпълнителни действия върху неговото имущество. За да стане това, е необходимо майката въз основа на съдебното решение за прекратяване на брака да подаде искова молба до съдия-изпълнител за образуване на изпълнително дело. В чл. 3, ал. 1 от наредбата е записано, че съдебният изпълнител съставя протокол в два екземпляра, когато установи обстоятелства по чл. 152, ал. 2 и 3 от СК. Едно от тези обстоятелства е по изпълнителното дело да не са постъпили суми за пълния размер на две или повече вноски за издръжката на детето, въпреки че са предприети изпълнителни действия срещу длъжника. Третата алинея на чл. 152 гласи, че държавата изплаща присъдената издръжка само, когато неизправният длъжник: а) не притежава имущества, върху които да се насочи изпълнението; б) е с неизвестен адрес в страната или в чужбина или, макар и с известен адрес, се намира в държава, където съдебното решение не може да се изпълни; в) изтърпява наказание лишаване от свобода. В протокола, който съставя съдебният изпълнител, се посочват номерът и датата на образуване на изпълнителното дело, трите имена и адресите на длъжника и на взискателя (майката), месечният размер на присъдената издръжка, времето, за което не е изплатена издръжката, и документите, удостоверяващи обстоятелствата по чл. 152, ал. 2 и 3 от СК. Общината изплаща неизплатената издръжка по писмено искане на взискателя. Искането се подава чрез съдебния изпълнител, при който е образувано изпълнителното дело, до общината по постоянния адрес на взискателя. Издръжката се изплаща от общината ежемесечно на взискателя. Тя е в размер, фиксиран в съдебното решение за развода, но не повече от максималния размер, определян ежегодно със закона за държавния бюджет на Република България. Издръжката се изплаща считано от 1-во число на месеца, следващ месеца, през който е образувано изпълнителното дело. Преди всяко изплащане на издръжката взискателят е длъжен да попълва декларация че за конкретния период от време не е получавана издръжка от длъжника. Изплащаната от държавата чрез общините издръжка е за сметка на неизправния длъжник! Невъзможността изплатените средства да се възстановят на държавата не е основание от нейна страна да отказва изплащането на присъдената издръжка. Но бащите-кръшкачи не бива да забравят, че държавата никога не оставя някой да й бъде длъжник. И рано или късно си събира парите…

Антон Малчев, юрист

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.