Сега съм бременна в 3-ти месец, имам трудов стаж 3.2 години…

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
0
ВЪПРОС: Добър ден! Дано успеете да ми помогнете като отговорите на въпросите ми!
Сега съм бременна в 3-ти месец, имам трудов стаж 3.2 години, но за съжаление съм на борсата в Бургас от м. Октомври. Там ми се полага обезщетение за 6 месеца, което изтичат през Март. Трябва да родя м. Юли.
Какво ще ме посъветвате да направя за да мога да си ползвам майчинството за 2 години? И в какъв размер ще са помощите, при условие, че преди да изляза на борсата осигуровките ми са от 320 лв?
Дано имате съвет за мен! Благодаря ви !
fatme zyurabova

ОТГОВОР:

При настъпване на осигурения социален риск майчинство работничката или служителката, за да получи обезщетение от държавата трябва да е в трудово провоотношение и работодателят и да внася необходимите вноски за обществено осигуряване, което включва и майчинство. Така застъпеното заключение се извлича от разпоредбата на чл. 4 от Кодекса за социално осигуряване, където е посочено, че Задължително осигурени за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица по този кодекс са:

1. (доп. – ДВ, бр. 119 от 2002 г., изм., бр. 68 от 2006 г., в сила от 1.01.2007 г., доп., бр. 99 от 2009 г., в сила от 1.01.2010 г.) работниците и служителите, наети на работа за повече от пет работни дни, или 40 часа, през един календарен месец, независимо от характера на работата, от начина на заплащането и от източника на финансиране, с изключение на лицата по чл. 4а, ал. 1. Лицата, включени в програмите „От социални помощи към осигуряване на заетост“ и „В подкрепа на майчинството“, не се осигуряват за безработица;

 

В конкретният случай работничката или служителката ще получава обезщетенията за безработица за шест последователни календарни месеца, но след това няма да може да се възползва от плащания за осигурения социален риск майчинство, тъй като няма валидно трудово правоотношение.

Ако през време на бременността работничката или служителката сключи трудов договор или приравнено на него правоотношение (например бъде назначена на работа чрез конкурс или избор, както и ако стане управител на юридическо лице, защото в случая на управителят се внася осигуровки по силата на КСО), то тя ще има право на обезщетение за майчинство. В тази ситуация тя ще може да използва следната опуска поради бременност и раждане, а именно уредената в чл. 163 Кодекса на труда: (1) (Изм. – ДВ, бр. 110 от 1999 г., бр. 52 от 2004 г., бр. 68 от 2006 г., бр. 109 от 2008 г., в сила от 2..01.2009 г.) Работничката или служителката има право на отпуск поради бременност и раждане в размер 410 дни за всяко дете, от които 45 дни задължително се ползват преди раждането.

В случая е налице повече от определените в Кодекса за социално осигуряване една година осигурителен стаж и няма да има проблем при подаване на документите за отпускане на паричните плащания от обществения фонд за социално осигуряване.

По повод на плащанията, които би следвало да се получават:

В зададеният въпрос не е уточнено дали са внасяни осигуровки в размер на 320 лева или това е било нетното/брутно трудово възнаграждение на работничката или служителката. Затова тук ще цитирам законовата формула за изчисляване на обезщетенията от държавата, а именно Чл. 49. (1) КСО (Доп. – ДВ, бр. 104 от 2005 г., бр. 105 от 2006 г., изм., бр. 109 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г.) Дневното парично обезщетение при бременност и раждане се определя в размер на 90 на сто от среднодневното брутно трудово възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски, а за самоосигуряващите се лица – внесени осигурителни вноски за общо заболяване и майчинство за периода от 12 календарни месеца, предхождащи месеца на настъпване на временната неработоспособност поради бременност и раждане. Дневното парично обезщетение не може да бъде по-голямо от среднодневното нетно възнаграждение за периода, от който е изчислено обезщетението, и по-малко от минималната дневна работна заплата, установена за страната, и се определя по реда на чл. 41, ал. 2 – 5.

Николай Баташки, адвокат

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.