До август месец имам 10 години осигурителен стаж…

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
0
ВЪПРОС: До август месец имам 10 години осигурителен стаж, а след това съм записана в бюрото по труда, като от там съм ползвала само 1месец.От януари 2010 г. ще излизам в отпуск за отглеждане на дете до 2 години. За да се ползва тази отпуска трябват 12месеца осигурителен стаж, следователно аз имам право на нея. За целта от 15 декември 2009-а ще започна работа в частна фирма на познати.След като свърши тази отпуска,която ще е за около 6 месеца, ще ме съкратят и отново ще се запиша на борсата, защото от там ще ми остават около 8 месеца. Правилно ли ще бъде всичко това? Целта ми е да имам повече време за отглеждане на детето преди да почвам работа. Предварително благодаря за съвета!
beninda

ОТГОВОР: По казуса трябва да се уточни, дали ще се използва отпуск за бременност и раждане, който според чл. 163 от КТ е 410 дни, като 45 задължително се използват преди раждането, или в случая става въпрос за отпуск за отглеждане на малко дете до 2 годишна възраст, т.е. детето вече е родено и е изтекъл отпускът от 410 дни?

Държа да отбележа, че при назначаването на работа в частната фирма, осигурителят трябва да осигурява служителката за всички социални рискове (сред които е и майчинството), т.е. по чл. 4 от Кодекса за социално осигуряване.

Ако се касае за раждане на дете, то тогава сме в хипотезата на чл. 163 от КТ и би следвало да се получават следните осигурителни плащания: по чл. 49 от КСО:

Чл. 49. (1) (Доп. – ДВ, бр. 104 от 2005 г., бр. 105 от 2006 г., изм., бр. 109 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г.) Дневното парично обезщетение при бременност и раждане се определя в размер на 90 на сто от среднодневното брутно трудово възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски, а за самоосигуряващите се лица – внесени осигурителни вноски за общо заболяване и майчинство за периода от 12 календарни месеца, предхождащи месеца на настъпване на временната неработоспособност поради бременност и раждане. Дневното парично обезщетение не може да бъде по-голямо от среднодневното нетно възнаграждение за периода, от който е изчислено обезщетението, и по-малко от минималната дневна работна заплата, установена за страната, и се определя по реда на чл. 41, ал. 2 – 5.

След изтичане на 410-те дни (45 преди раждане и 365 след раждането) обезщетението се определя съгласно чл. 53 от КСО:

Чл. 53. (1) (Изм. – ДВ, бр. 1 от 2002 г.)След изтичането на срока на обезщетението за бременност и раждане през време на допълнителния платен отпуск за отглеждане на малко дете на майката (осиновителката) се изплаща месечно парично обезщетение в размер, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване.

По повод на въпроса за изплащане на обезщетенията от фонд „Безработица”.

След като бъде назначена служителката в частната фирма, предполагам, че тя вече ще е придобила повече от десет години осигурителен стаж и ще има право пак да отиде да се регистрира в „Бюрото по труда”. Тогава ще има право да използва 7 или 8 месеца още обезщетение в зависимост кога е придобила десет годишния трудов стаж. Важно е след сключване на трудовия договор с частната фирма, служителката да се дерегистрира от бюрото по труда, за да й е чисто досието там.

Обезщетението, което ще получава там се определя от Чл. 54б. от КСО (Нов – ДВ, бр. 1 от 2002 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 112 от 2003 г., бр. 109 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г.) Дневното парично обезщетение за безработица е в размер 60 на сто от среднодневното възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд „Безработица“ за последните 9 календарни месеца, предхождащи месеца на прекратяване на осигуряването, и не може да бъде по-малко от минималния и по-голямо от максималния дневен размер на обезщетението за безработица.

(2) (Изм. – ДВ, бр.. 109 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г.) Минималният и максималният дневен размер на обезщетението за безработица се определят ежегодно със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване.

Николай Баташки, адвокат

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.